Neplaťte za elektrinu viac ako je treba

„Vybral som si tú najlacnejšiu elektrinu a nech robím čo robím, stále platím veľa“, s takýmto tvrdením sa bežne stretávame pri rozhovoroch so zákazníkmi. Nie vždy je to ale tak. Prezradíme vám, kde sa dajú takmer vždy nájsť možnosti na úspory vo výške aj tisícok eur ročne.

Faktúra za elektrickú energiu má obvykle dve častí. Prvú časť tvoria poplatky za dodávku elektriny samotnej, často nazývanej komodita. Ich výška a spôsob výpočtu vychádzajú zo zmluvy, akú má zákazník uzatvorenú s dodávateľom energie (obchodníkom).

Druhú časť platieb, ktorá častokrát môže tvoriť až 60% celkovej fakturovanej sumy, tvoria platby za prenos a distribúciu elektriny. Zohľadňujú náklady prenosovej a distribučných spoločností za budovanie a údržbu prenosových a distribučných sietí. Tieto činnosti zostanú monopolné, preto ceny za prenos a distribúciu elektriny za ne určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ich výška je rôzna pre každú z 3 lokálnych distribučných spoločností: Západoslovenská distribučná a.s., Stredoslovenská distribučná a.s., Východoslovenská distribučná a.s. K týmto poplatkom sa ešte pripočítavajú poplatky za straty, prevádzkovanie systému na úrovni celej republiky, systémové služby na vyrovnávanie celej sústavy a ešte aj odvod do národného jadrového fondu.

vedenie elektrickej energie

Ak sa teda rozhodnete zmeniť dodávateľa energie, zostáva vám vždy tá istá distribučná spoločnosť, ktorá vo vašej lokalite zodpovedá za distribúciu energie. Váš dodávateľ – napríklad ELGAS, vám jej platby refakturuje v ich plnej výške bez akejkoľvek úpravy.

Veľa zákazníkov si myslí, že jedine platby za dodávku elektriny môžu ovplyvniť výberom najvýhodnejšej ponuky spomedzi dodávateľov energií. To ale nie je pravda. Práve distribučné poplatky v sebe skrývajú skvelú príležitosť na optimalizáciu nákladov, ktorá môže viesť k úsporám niekoľko tisíc eur ročne. Treba si len uvedomiť, aké poplatky vstupujú do procesu zúčtovania a v akej miere sú závislé od spôsobu využitia energie v mieste odberu. Je dôležité tiež vedieť, že v prípade  prekročenia vybraných zmluvných hodnôt sú distribučnou spoločnosťou účtované prirážky, ktorých výška i spôsob určenia je v každej distribučnej spoločnosti a pri každej distribučnej sadzbe iná.

Tých možností je hneď niekoľko, pár príkladov na lepšiu predstavu.

  • Maximálna rezervovaná kapacita (MRK)– je obvykle zmluvne dohodnutá maximálna hodnota výkonu, ktorú technicky možno odoberať z distribučnej sústavy, resp. americká hodnota ističa. Ich výška ale môže dosiahnuť závislosti od distribučnej spoločnosti napríklad aj 5-násobok zmluvne dohodnutej tarify za prístup do distribučnej sústavy (tarify za výkon) alebo takmer 100 eur za každý kW nad dohodnutú hodnotu.
  • Dohodnutá resp. rezervovaná kapacita – na úrovni VVN a VN je zmluvne dojednaná stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu na obdobie mesiaca, kvartálu alebo roku; táto hodnota môže byť rovnaká a nižšia ako MRK a minimálne rovná 20% MRK. Aj v tomto prípade platí, že prekročenie za každý kW je penalizované individuálne na úrovni distribučnej spoločnosti napríklad vo výške 5-násobku zmluvne dohodnutej tarify za prístup do distribučnej sústavy, alebo 33 eurami za každý kW nad dohodnutú hodnotu.
  • Účinník – vyjadruje pomer medzi činnou a jalovou energiou nameranou v odbernom mieste pričom v prípade, ak jeho hodnota nie je v požadovanej tolerancii, distribučné spoločnosti účtujú zákazníkom tarify za nedodržanie zmluvnej hodnoty s využitím rôznych tabuliek a vzorcov na prepočty, ktoré v konečnom výsledku môžu dosiahnuť stovky až tisícky eur mesačne na pokutách.

Sumy za nedodržanie účinníka či prekročenie rezervovaného výkonu nie sú maličkosťou a určite sa vám oplatí analyzovať ich výšku a príčiny, ktoré vedú k ich vzniku. Mnohým naším klientom sme práve vďaka našim službám OPTIbasicOPTIplus pomohli nielen odhaliť príčiny ich vzniku na strane spotreby, ale i identifikovali možné úspory. Aby nezostala úspora na papieri, pomohli sme im aj s realizáciu potrebných technických opatrení ako je napríklad montáž kompenzátora či dekompenzátora, nasadenie prostriedkov aktívneho riadenia výkonu, zabezpečenia potrebného merania a pod.

Zároveň je dobré vedieť, že častokrát stačí analýza rezervovaných kapacít a spolu s klientom nájdeme hneď dôvod účtovania prirážok. Riešením býva aj jednoduchá žiadosť na distribučnú spoločnosť o úpravu zmluvných hodnôt alebo o zavedenie skúšobnej prevádzky a veľká časť sankcií môže byť eliminovaná obyčajným administratívnym opatrením.

Odporúčame preto všetkým našim klientom venovať pozornosť nielen raz ročne výberu dodávateľa, ale aj pravidelnej kontrole priebehu spotreby elektriny, ktorá môže viesť k významným úsporám za distribučné poplatky. Na jednoduchú orientáciu naším klientom slúži Klientska zóna, kde na pár klikov získajú obraz o spotrebe aj fakturácii kedykoľvek aj prostredníctvom mobilu. Na komplexnejšiu analýzu ponúkame platenú službu OPTIbasic.

Koľko stojí elektrina je síce dôležité vedieť, ale vo finále hrá ešte podstatnejšiu úlohu nájdenie odpovede na otázku: Čo môžem urobiť preto, aby ma cena elektriny za kilowatthodinu stála čo najmenej? A na to vám v ELGASe vieme pomôcť odpovedať vďaka profesionálnemu auditu spotreby elektriny v odbernom mieste: Stačí len vyplniť formulár a my vás budeme kontaktovať.

Máte otázky?

Zaujalo vás niečo? Nenašli ste, čo ste hľadali? Dajte nám vedieť a my sa vám ozveme. Ďakujeme!

Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.