Tarify a cena plynu

V ELGAS-e vám prinášame férovú ponuku. Takú, ktorá bude bude nielen s dobrou cenou plynu, ale aj s korektnými podmienkami na dodávku zemného plynu. Domácnostiam a malým podnikom tzv. zraniteľným zákazníkom, v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ponúkame sadzby a ceny plynu vyplývajúce zo zavedenej cenovej regulácie. Zákazníkom, ktorí nepatria medzi zraniteľných a firmám, na požiadanie vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

Štruktúra ceny zemného plynu

1. Sadzby a ceny plynu – CENNÍKY

Prezrite si koľko stojí plyn pre regulovaných zákazníkov. Domácnosti a malé podniky môžu profitovať z výhodných regulovaných a verejne dostupných cien a sadzieb.

Cena plynu na rok 2024

APLIKOVANÉ CENY PLYNU PRE NEREGULOVANÝCH ZÁKAZNÍKOV

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.4.2024

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.3.2024

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.11.2023

 

APLIKOVANÉ CENY PLYNU PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV DOMÁCNOSTI 

Cenník dodávky zemného plynu pre domácnosti  – koncová cena plynu od 1.1.2024 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0045/2024/P

Neaplikuje sa:

Cenník dodávky zemného plynu pre domácnosti  – koncová cena plynu od 1.1.2024 v zmysle nariadení vlády Slovenskej republiky č. 463/2023 Z. z. a č. 472/2023 Z.z. a a rozhodnutia ÚRSO č. 0029/2024/P

Cenník dodávky zemného plynu pre domácnosti  – koncová cena plynu od 1.1.2024 v zmysle nariadení vlády Slovenskej republiky č. 463/2023 Z. z. a č. 472/2023 Z.z.

Cenník dodávky zemného plynu pre domácnosti  – koncová cena plynu od 1.1.2024 v zmysle rozhodnutia ÚRSO

Cenník dodávky zemného plynu pre domácnosti – iba dodávka od 1.1.2024 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0022/2024/P z 21.11.2023

 

APLIKOVANÉ CENY PLYNU PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI 

Cenník dodávky zemného plynu mimo domácnosti  – koncová cena plynu od 1.1.2024 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0045/2024/P z 5.2.2024

Neaplikuje sa:

Cenník dodávky zemného plynu mimo domácnosti  – koncová cena plynu od 1.1.2024 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0022/2024/P z 21.11.2023 a č. 0029/2024/P a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 472/2023 Z.z.

Cenník dodávky zemného plynu mimo domácnosti  – koncová cena plynu od 1.1.2024 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0022/2024/P z 21.11.2023 a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 472/2023 Z.z.

Cenník dodávky zemného plynu mimo domácnosti – koncová cena plynu od 1.1.2024 v zmysle rozhodnutia ÚRSO

Cenník dodávky zemného plynu odberateľom mimo domácnosti – iba dodávka od 1.1.2024 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0022/2024/P z 21.11.2023

 

APLIKOVANÉ CENY PLYNU PRE ŠPECIÁLNYCH ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI (najmä zariadenia sociálnych služieb, správcovia bytov, spoločenstvá vlastníkov bytov a iné)

V prípade, ak má správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov na odbernom mieste priznanú sadzbu za distribúciu elektriny pre domácnosti, pre dané odberné miesto sa uplatňuje cenník pre domácnosti.  

Cenník dodávky zemného plynu pre špeciálnch zákazníkov mimo domácnosti  – koncová cena plynu od 1.1.2024 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0045/2024/P

Neaplikuje sa:

Cenník dodávky zemného plynu pre špeciálnch zákazníkov mimo domácnosti  – koncová cena plynu od 1.1.2024 v zmysle nariadení vlády Slovenskej republiky č. 463/2023 Z. z. a č. 472/2023 Z.z. a rozhodnutia ÚRSO č. 0029/2024/P

Cenník dodávky zemného plynu pre špeciálnch zákazníkov mimo domácnosti  – koncová cena plynu od 1.1.2024 v zmysle nariadení vlády Slovenskej republiky č. 463/2023 Z. z. a č. 472/2023 Z.z.

Cenník dodávky zemného plynu pre špeciálnch zákazníkov mimo domácnosti – koncová cena plynu od 1.1.2024 v zmysle rozhodnutia ÚRSO

Cenník dodávky zemného plynu odberateľom mimo domácnosti – iba dodávka od 1.1.2024 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0022/2024/P z 21.11.2023

 

CENOVÉ ROZHODNUTIE ÚRSO č. 0045/2024/P z 5.2.2024

CENOVÉ ROZHODNUTIE ÚRSO č. 0022/2024/P z 21.11.2023

 

Cena plynu na rok 2023

APLIKOVANÉ CENY PLYNU PRE NEREGULOVANÝCH ZÁKAZNÍKOV

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.11.2023

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.7.2023

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.4.2023

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.3.2023

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.12.2022

 

APLIKOVANÉ CENY PLYNU PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle rozhodnutia MH SR č. 76445/2022-1060-143773 vo VHZ, nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z.z. zo 16. januára 2023

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť  (oprava)

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť  (neplatí)

 

APLIKOVANÉ CENY PLYNU PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z.z. zo 16. januára 2023

Cenník dodávky zemného plynu zraniteľným zákazníkom (oprava)

Cenník dodávky zemného plynu zraniteľným zákazníkom (neplatí)

 

APLIKOVANÉ CENY PLYNU PRE ŠPECIÁLNYCH ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI (najmä zariadenia sociálnych služieb, správcovia bytov, spoločenstvá vlastníkov bytov a iné) od 1.1.2023 v zmysle nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z.z.

Cenník dodávky zemného plynu pre zraniteľných odberateľov zemného plynu podľa § 2 písmena k) šiesteho bodu a siedmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. (oprava)

Cenník dodávky zemného plynu pre zraniteľných odberateľov zemného plynu podľa § 2 písmena k) šiesteho bodu a siedmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. (neplatí)

 

PÔVODNÉ CENY PLYNU PRE DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 722 zo 16. novembra 2022 – NEAPLIKOVANÉ od 1.1.2023

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť 

 

PÔVODNÉ CENY PLYNU PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2023/E z 28.12.2022 – NEAPLIKOVANÉ

Cenník dodávky zemného plynu zraniteľným zákazníkom

 

CENOVÉ ROZHODNUTIE ÚRSO č. 0023/2023/P z 28.12.2022 

Cena plynu na rok 2021 a 2022

Cenník dodávky zemného plynu pre Malé podniky sa aplikuje na všetkých zraniteľných odberateľov okrem domácností.

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.12.2022

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.10.2022

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.9.2022

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.8.2022

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.6.2022

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.4.2022

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 15.1.2022

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2022  – konečné ceny 

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2022  – konečné ceny 

Rozhodnutie ÚRSO 0039/2022/P zemný plyn

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2022

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2022

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.12.2021

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.11.2021

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2021

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2021

Cenník externých služieb a výkonov spoločnosti ELGAS, k.s. platný od 20.8.2020

Informácia o zmene tarifných skupín

Tarifná skupina 1 (Druh tarify D1/M1), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu do 2 138 kWh vrátane (približne
do 200 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre tých, ktorí plyn využívajú len málo, prevažne len na varenie. 


Tarifná skupina 2 (Druh tarify D2/M2), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane
(približne nad 200 m³ do 1 700 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre tých, ktorí plyn využívajú prevažne na varenie a na ohrev vody.


Tarifná skupina 3 (Druh tarify D3/M3), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane
(približne nad 1 700 m³ do 4 000 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre tých, ktorí plyn využívajú na varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti.


Tarifná skupina 4 (Druh tarify D4/M4), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 42 760 kWh do 69 485 kWh vrátane
(približne nad 4 000 m³ do 6 500 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre tých, ktorí plyn využívajú na varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti. 


Tarifná skupina 5 (Druh tarify D5/M5), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane
(približne nad 6 500 m³ do 7 951 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu.


Tarifná skupina 6 (Druh tarify D6/M6), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane
(približne nad 7 951 m³ do 9 355 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu.


Tarifná skupina 7, ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane (približne
nad 9 355 m³ do 28 064 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu.


Tarifná skupina 8, ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 300 000 kWh do 641 400 kWh vrátane (približne
nad 28 064 m³ do 60 000 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu.

Podmienkou pre výber príslušného produktu je priznaná zodpovedajúca distribučná sadzba. V cenníkoch bol použitý prepočet 1 m3 plynu (kubík) = 10,69 kWh. Ceny sú platné pre distribučné územie SPP – distribúcia , a.s. Cenníky už obsahujú ceny za služby obchodníka. Ceny za regulované platby za dodávku zemného plynu sú platné podľa príslušných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú stanovené aj podmienky pre priznanie distribučných sadzieb (www.urso.gov.sk).

  • OM – odberné miesto
  • MWh – megawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh)

Koľko stojí kubík plynu je síce dôležité vedieť, ale vo finále hrá ešte podstatnejšiu úlohu nájdenie odpovede na otázku: Čo môžem urobiť preto, aby ma cena za m3 plynu stála čo najmenej? A na to vám v ELGASe vieme pomôcť odpovedať vďaka profesionálnemu auditu spotreby plynu: Vyplňte nezáväzne formulár pre ponuku na dodávku plynu a my vás budeme čoskoro kontaktovať.

  • Pripravili sme tipy, vďaka ktorým zistíte, či je cena za plyn skutočnejšia najlacnejšia. Prečítajte si viac.
Dodáme vám zemný plyn za skvelých podmienok.

2. Individuálne cenové ponuky pre firmy a podnikateľov

Chcete zistiť aká je aktuálna cena plynu pre firmy a podnikateľov?  Zákazníkom, ktorí nepatria medzi zraniteľných, bez ohľadu na oblasť podnikania alebo spôsob využitia plynu, bezplatne a nezáväzne vypracujeme cenovú ponuku na dodávku zemného plynu. Náš obchodník vás bude kontaktovať hneď, ako to bude možné a prejde si s vami všetky dôležité parametre na optimálne nastavenie.

Vyplňte nezáväzne formulár pre ponuku na dodávku zemného plynu

Marketingový formulár

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.