Tarify a ceny za dodávku plynu

V ELGASe vám prinášame férovú ponuku. Takú, ktorá bude bude nielen s s dobrou cenou, ale aj s korektnými podmienkami na dodávku zemného plynu. Domácnostiam a malým podnikom tzv. zraniteľným zákazníkom, v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ponúkame sadzby a ceny vyplývajúce zo zavedenej cenovej regulácie. Zákazníkom, ktorí nepatria medzi zraniteľných a firmám, na požiadanie vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

Štruktúra ceny zemného plynu

1. Sadzby a ceny plynu – CENNÍKY

Prezrite si koľko stojí plyn pre regulovaných zákazníkov. Domácnosti a malé podniky môžu profitovať z výhodných regulovaných a verejne dostupných cien a sadzieb.

Cenníky, tarify pre zemný plyn na rok 2023

APLIKOVANÉ CENY PRE NEREGULOVANÝCH ZÁKAZNÍKOV

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.7.2023

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.4.2023

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.3.2023

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.12.2022

 

APLIKOVANÉ CENY PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle rozhodnutia MH SR č. 76445/2022-1060-143773 vo VHZ, nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z.z. zo 16. januára 2023

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť 

 

APLIKOVANÉ CENY PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z.z. zo 16. januára 2023

Cenník dodávky zemného plynu zraniteľným zákazníkom

 

APLIKOVANÉ CENY PRE ŠPECIÁLNYCH ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI (najmä zariadenia sociálnych služieb, správcovia bytov, spoločenstvá vlastníkov bytov a iné) od 1.1.2023 v zmysle nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z.z.

Cenník dodávky zemného plynu pre zraniteľných odberateľov zemného plynu podľa § 2 písmena k) šiesteho bodu a siedmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.

 

PÔVODNÉ CENY PRE DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 722 zo 16. novembra 2022 – NEAPLIKOVANÉ od 1.1.2023

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť 

 

PÔVODNÉ CENY PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2023/E z 28.12.2022 – NEAPLIKOVANÉ

Cenník dodávky zemného plynu zraniteľným zákazníkom

 

CENOVÉ ROZHODNUTIE ÚRSO č. 0023/2023/P z 28.12.2022 

Cenníky, tarify pre zemný plyn na rok 2021 a 2022

Cenník dodávky zemného plynu pre Malé podniky sa aplikuje na všetkých zraniteľných odberateľov okrem domácností.

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.12.2022

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.10.2022

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.9.2022

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.8.2022

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.6.2022

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.4.2022

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 15.1.2022

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2022  – konečné ceny 

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2022  – konečné ceny 

Rozhodnutie ÚRSO 0039/2022/P zemný plyn

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2022

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2022

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.12.2021

Cenník dodávky zemného plynu pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.11.2021

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2021

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2021

Cenník externých služieb a výkonov spoločnosti ELGAS, k.s. platný od 20.8.2020

Informácia o zmene tarifných skupín

Tarifná skupina 1 (Druh tarify D1/M1), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu do 2 138 kWh vrátane (približne
do 200 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre tých, ktorí plyn využívajú len málo, prevažne len na varenie. 


Tarifná skupina 2 (Druh tarify D2/M2), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane
(približne nad 200 m³ do 1 700 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre tých, ktorí plyn využívajú prevažne na varenie a na ohrev vody.


Tarifná skupina 3 (Druh tarify D3/M3), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 18 173 kWh do 42 760 kWh vrátane
(približne nad 1 700 m³ do 4 000 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre tých, ktorí plyn využívajú na varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti.


Tarifná skupina 4 (Druh tarify D4/M4), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 42 760 kWh do 69 485 kWh vrátane
(približne nad 4 000 m³ do 6 500 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre tých, ktorí plyn využívajú na varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti. 


Tarifná skupina 5 (Druh tarify D5/M5), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane
(približne nad 6 500 m³ do 7 951 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu.


Tarifná skupina 6 (Druh tarify D6/M6), ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného
miesta so zmluvne dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 85 000 kWh do 100 000 kWh vrátane
(približne nad 7 951 m³ do 9 355 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu.


Tarifná skupina 7, ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane (približne
nad 9 355 m³ do 28 064 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu.


Tarifná skupina 8, ktorý sa používa na ocenenie distribúcie plynu distribuovaného do odberného miesta so zmluvne
dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu nad 300 000 kWh do 641 400 kWh vrátane (približne
nad 28 064 m³ do 60 000 m³ vrátane).

Tarifa je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu.

Podmienkou pre výber príslušného produktu je priznaná zodpovedajúca distribučná sadzba. V cenníkoch bol použitý prepočet 1 m3 plynu (kubík) = 10,69 kWh. Ceny sú platné pre distribučné územie SPP – distribúcia , a.s. Cenníky už obsahujú ceny za služby obchodníka. Ceny za regulované platby za dodávku zemného plynu sú platné podľa príslušných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú stanovené aj podmienky pre priznanie distribučných sadzieb (www.urso.gov.sk).

  • OM – odberné miesto
  • MWh – megawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh)

Koľko stojí kubík plynu je síce dôležité vedieť, ale vo finále hrá ešte podstatnejšiu úlohu nájdenie odpovede na otázku: Čo môžem urobiť preto, aby ma cena za m3 plynu stála čo najmenej? A na to vám v ELGASe vieme pomôcť odpovedať vďaka profesionálnemu auditu spotreby plynu: Vyplňte nezáväzne formulár pre ponuku na dodávku plynu a my vás budeme čoskoro kontaktovať.

  • Pripravili sme tipy, vďaka ktorým zistíte, či je cena za plyn skutočnejšia najlacnejšia. Prečítajte si viac.
Dodáme vám zemný plyn za skvelých podmienok.

2. Individuálne cenové ponuky pre firmy a podnikateľov

Chcete zistiť aká je aktuálna cena zemného plynu pre firmy a podnikateľov?  Zákazníkom, ktorí nepatria medzi zraniteľných, bez ohľadu na oblasť podnikania alebo spôsob využitia plynu, bezplatne a nezáväzne vypracujeme cenovú ponuku na dodávku zemného plynu. Náš obchodník vás bude kontaktovať hneď, ako to bude možné a prejde si s vami všetky dôležité parametre na optimálne nastavenie.

Vyplňte nezáväzne formulár pre ponuku na dodávku zemného plynu

Marketingový formulár

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.