Tarify a ceny za dodávku elektriny

V ELGASe vám prinášame férovú ponuku. Takú, ktorá bude bude nielen s dobrou cenou, ale aj s korektnými podmienkami na dodávku elektrickej energie. Domácnostiam a malým podnikom tzv. zraniteľným zákazníkom, v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ponúkame sadzby a ceny vyplývajúce zo zavedenej cenovej regulácie. Zákazníkom, ktorí nepatria medzi zraniteľných a firmám, na požiadanie vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

1. Sadzby a ceny elektriny pre domácnosti a malé podniky

Prezrite si koľko stojí elektrina pre regulovaných zákazníkov. Domácnosti a malé podniky môžu profitovať z výhodných regulovaných a verejne dostupných cien a sadzieb.

Cenníky, tarify pre elektrickú energiu na rok 2021

DD1 – Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny. Sadzba DD1 je vhodná pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny (napr. chaty, garáže záhrady). Podmienkou na pridelenie sadzby DD1 je priradenie distribučnej sadzby D1, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD1, pokiaľ nebude príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D1.


DD2 – Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny. Sadzba DD2 je vhodná pre odberné miesta ktorých spotreba elektriny je vyššia (napr. rodinné domy, byty – odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody). Podmienkou na pridelenie sadzby DD2 je priradenie distribučných sadzieb D1 alebo D2. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú sadzbu D2.


DD3 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny. Sadzba DD3 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s nižšou spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD3 je priradenie distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú sadzbu D3. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje.


DD4 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny. Sadzba DD4 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s vyššou spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD4 je priradenie distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú 6 sadzbu D4. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.


DD5 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním. Podmienkou na pridelenie sadzby DD5 je priradenie distribučnej sadzby D5. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase VT.


DD6 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom. Podmienkou na pridelenie sadzby DD6 je priradenie distribučnej sadzby D6. Doba platnosti NT je minimálne 22 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT..


DD7 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s víkendovou prevádzkou. Sadzba DD7 je vhodná pre odberná miesta typu chát chalúp a podobne. Podmienkou na pridelenie sadzby DD7 je priradenie distribučnej sadzby D7. Doba platnosti NT je celoročne od piatku 15:00 hodiny do pondelka 06:00 hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov v čase VT sa nevyžaduje.


DD8 – Dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov. Sadzba DD8 je vhodná pre domácnosti s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s vysokou spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD8 je priradenie distribučnej sadzby D8. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.

DMP1 – Jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C1.


DMP2 – Jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C2.


DMP3 – Jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C3.


DMP4 – Dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny s dobou platnosti NT minimálne 8 hodín denne. Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C4.


DMP5 – Dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny s dobou platnosti NT minimálne 8 hodín denne. Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C5.


DMP6 – Dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny s dobou platnosti NT minimálne 8 hodín denne. Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C6.


DMP7 – Dvojpásmová sadzba vhodná pre odberateľov elektriny, ktorí využívajú elektrické priamovýhrevné spotrebiče. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamo výhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C7.


DMP8 – Dvojpásmová sadzba určená pre odberateľov elektriny, ktorí využívajú tepelné čerpadlo. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním výhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C8.

Uvedené ceny elektriny sú za 1 MWh (1000 kWh) . Cenník už obsahuje ceny za služby obchodníka. Ceny za regulované platby za dodávku elektriny sú platné podľa príslušných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú stanovené aj podmienky pre priznanie distribučných sadzieb (www.urso.gov.sk). Zobrazené ceny elektriny na rok 2021 sú účinné od 1.januára 2021.

  • VT – vysoká tarifa
  • NT – nízka tarifa
  • MWh – megawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh)

Koľko stojí kilowatt elektriny je síce dôležité vedieť, ale vo finále hrá ešte podstatnejšiu úlohu nájdenie odpovede na otázku: Čo môžem urobiť preto, aby ma cena elektriny za kwh stála čo najmenej? A na to vám v ELGASe vieme pomôcť odpovedať vďaka profesionálnemu auditu spotreby elektriny: Vyplňte nezáväzne formulár pre ponuku na dodávku elektriny a my vás budeme čoskoro kontaktovať.

Dodáme vám elektrinu za skvelých podmienok.

2. Sadzby a ceny elektriny pre firmy a podnikateľov

Chcete zistiť aká je cena elektrickej energie pre firmy a podnikateľov? Zákazníkom, ktorí nepatria medzi zraniteľných, bez ohľadu na oblasť podnikania alebo spôsob využitia elektriny, bezplatne a nezáväzne vypracujeme cenovú ponuku na dodávku elektrickej energie. Náš obchodník vás bude kontaktovať hneď, ako to bude možné a prejde si s vami všetky dôležité parametre na optimálne nastavenie.

Vyplňte nezáväzne formulár pre ponuku na dodávku elektriny

Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.