Tarify a cena elektriny

V ELGAS-e vám prinášame férovú ponuku na dodávku elektriny. Takú, ktorá bude nielen s dobrou cenou elektriny ale aj s korektnými podmienkami na dodávku elektrickej energie. Domácnostiam, malým podnikom a vybraných špeciálnym zákazníkom tzv. zraniteľným odberateľom, v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ponúkame sadzby a ceny elektriny vyplývajúce zo zavedenej cenovej regulácie. Zákazníkom, ktorí nepatria medzi zraniteľných a firmám, na požiadanie vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

1. Sadzby a cena elektriny – CENNÍKY

Prezrite si, koľko stojí elektrina pre regulovaných zákazníkov. Domácnosti a malé podniky môžu profitovať z výhodných regulovaných a verejne dostupných cien a sadzieb.

Cena elektriny na rok 2024

APLIKOVANÉ CENY ELEKTRINY PRE NEREGULOVANÝCH ZÁKAZNÍKOV

Cenník dodávky pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.4.2024

Cenník dodávky pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.3.2024

Cenník dodávky pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.11.2023

 

APLIKOVANÉ CENY PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV DOMÁCNOSTI od 1.1.2024 v zmysle nariadení vlády Slovenskej republiky č. 463/2023 Z. z. a č. 472/2023 Z.z. a rozhodnutí ÚRSO 0122,123,124/2024/E z 5.1.2024

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – koncová cena, distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – koncová cena, distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – koncová cena, distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

Neaplikuje sa:

Cenníky od 1.1.2024 v zmysle nariadení vlády Slovenskej republiky č. 463/2023 Z. z. a č. 472/2023 Z.z.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – koncová cena, distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – koncová cena, distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – koncová cena, distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

 

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – iba dodávka od 1.1.2024 v zmysle v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0098/2024/E z 19. 12. 2023

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – iba dodávka od 1.1.2024 v zmysle v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0076/2024/E z 27. 11. 2023 

 

 

CENY ELEKTRINY PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI od 1.1.2024 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0076/2024/E a rozhodnutí ÚRSO 0122,123,124/2024/E z 5.1.2024 a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 472/2023 Z.z. 

NN úroveň

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

Neaplikuje sa:

od 1.1.2024 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0076/2024/E a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 472/2023 Z.z.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

VN úroveň

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti  – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

Neaplikuje sa:

od 1.1.2024 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0076/2024/E a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 472/2023 Z.z.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti  – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti  podľa § 2 písm. k) tretieho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. – iba dodávka od 1.1.2024 v zmysle v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0076/2024/E z 27. 11. 2023

 

CENY ELEKTRINY PRE ŠPECIÁLNYCH ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI (najmä zariadenia sociálnych služieb, správcovia bytov, spoločenstvá vlastníkov bytov a iné) od 1.1.2024 v zmysle nariadení vlády Slovenskej republiky č. 463/2023 Z. z. a č. 472/2023 Z.z. a rozhodnutí ÚRSO 0122,123,124/2024/E z 5.1.2024

V prípade, ak má správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov na odbernom mieste priznanú sadzbu za distribúciu elektriny pre domácnosti, pre dané odberné miesto sa uplatňuje cenník pre domácnosti.  

NN úroveň

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.***  – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.***  – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.***  – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

Neaplikuje sa:

v zmysle nariadení vlády Slovenskej republiky č. 463/2023 Z. z. a č. 472/2023 Z.z.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.***  – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.***  – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.***  – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

VN úroveň

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.***  – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.***  – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.***  – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

Neaplikuje sa:

v zmysle nariadení vlády Slovenskej republiky č. 463/2023 Z. z. a č. 472/2023 Z.z.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.***  – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.***  – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.***  – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

 

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. – v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0076/2024/E z 27. 11. 2023

 

CENOVÉ ROZHODNUTIE ÚRSO č. 0098/2024/E z 19. 12. 2023

CENOVÉ ROZHODNUTIE ÚRSO č. 0076/2024/E z 27. 11. 2023

UPOZORNENIE: Zložky ceny za distribúciu sú prebraté z cenníkov prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav. V prípade rozdielu má hodnota uvedená v cenníku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy prednosť pred hodnotou uvedenou v tomto cenníku

Cena elektriny na rok 2023

APLIKOVANÉ CENY ELEKTRINY PRE NEREGULOVANÝCH ZÁKAZNÍKOV

Cenník dodávky pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.11.2023

Cenník elektriny pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.7.2023

Cenník elektriny pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.3.2023

Cenník elektriny pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.12.2022

 

APLIKOVANÉ CENY ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 722 zo 16. novembra 2022 a nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z.z. zo 16. januára 2023 (edit úprava NT) 

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – konečná cena, distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – konečná cena, distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – konečná cena, distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

 

APLIKOVANÉ CENY ELEKTRINY PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI od 1.5.2023 v zmysle nariadenia vlády SR č. 139/2023 Z.z. z 19. apríla 2023

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni NN – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni VN – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni NN – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni VN – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni NN – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni VN – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

 

APLIKOVANÉ CENY ELEKTRINY PRE ŠPECIÁLNYCH ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI (najmä zariadenia sociálnych služieb, správcovia bytov, spoločenstvá vlastníkov bytov a iné) od 1.1.2023 v zmysle nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z.z.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.*** na úrovni NN – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.*** na úrovni VN – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.*** na úrovni NN – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.*** na úrovni VN – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.*** na úrovni NN – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z.*** na úrovni VN – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

 

APLIKOVANÉ CENY ELEKTRINY PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 do 30.4.2023 v zmysle nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z.z. zo 16. januára 2023

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni NN – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni VN – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni NN – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni VN – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni NN – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni VN – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

 

PÔVODNÉ CENY ELEKTRINY PRE ZRANITEĽNÝCH ZÁKAZNÍKOV MIMO DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2023/E z 28.12.2022 – NEAPLIKOVANÉ

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni NN – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni VN – distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni NN – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni VN – distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni NN – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE zraniteľných odberateľov mimo domácnosti na úrovni VN – distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

 

PÔVODNÉ CENY PRE ELEKTRINY DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 722 zo 16. novembra 2022 – NEAPLIKOVANÉ od 1.1.2023

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – konečná cena, distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – konečná cena, distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – konečná cena, distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

REGULOVANÉ CENY ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI od 1.1.2023 v zmysle rozhodnutia ÚRSO č. 0068/2023/E z 28.12.2022 – NEAPLIKOVANÉ od 1.1.2023

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – konečná cena, distribučná oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – konečná cena, distribučná oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE DOMÁCNOSTI – konečná cena, distribučná oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

 

CENOVÉ ROZHODNUTIE ÚRSO č. 0068/2023/E z 28.12.2022 

 

Cena elektriny na rok 2021 a 2022

Cena dodávky elektriny pre malé podniky sa aplikuje na všetkých zraniteľných odberateľov okrem domácností.

Cenník elektriny pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.12.2022

Cenník elektriny pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.10.2022

Cenník elektriny pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.9.2022

Cenník elektriny pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.8.2022

Cenník elektriny pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.6.2022

Cenník elektriny pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.4.2022

Cenník elektriny pre neregulovaných zákazníkov, platný od 15.1.2022

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2022 – konečné ceny pre distribučnú oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2022 VN – konečné ceny pre distribučnú oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2022 – konečné ceny pre distribučnú oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2022  VN – konečné ceny pre distribučnú oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2022 – konečné ceny pre distribučnú oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2022 VN – konečné ceny pre distribučnú oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2022 – konečné ceny pre distribučnú oblasť Východoslovenská distribučná, a. s.

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2022 – konečné ceny pre distribučnú oblasť Stredoslovenská distribučná, a. s.

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2022 – konečné ceny pre distribučnú oblasť Západoslovenská distribučná, a. s.

Oprava Rozhodnutia ÚRSO č. 0020/2022/E z 21. 12. 2021

Rozhodnutie ÚRSO 0020/2022/E

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2022

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2022

Cenník elektriny na rok 2022 pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.12.2021

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1.2021

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2021 pre distribučnú oblasť ZSD

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2021 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2021 pre distribučnú oblasť SSE-D

Informácia o zmene distribučných tarif

DD1 – Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny. Sadzba DD1 je vhodná pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny (napr. chaty, garáže záhrady). Podmienkou na pridelenie sadzby DD1 je priradenie distribučnej sadzby D1, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD1, pokiaľ nebude príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D1.


DD2 – Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny. Sadzba DD2 je vhodná pre odberné miesta ktorých spotreba elektriny je vyššia (napr. rodinné domy, byty – odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody). Podmienkou na pridelenie sadzby DD2 je priradenie distribučných sadzieb D1 alebo D2. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú sadzbu D2.


DD3 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny. Sadzba DD3 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s nižšou spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD3 je priradenie distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú sadzbu D3. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v nízkom pásme v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje.


DD4 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny. Sadzba DD4 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s vyššou spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD4 je priradenie distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú 6 sadzbu D4. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.


DD5 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním. Podmienkou na pridelenie sadzby DD5 je priradenie distribučnej sadzby D5. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase VT.


DD6 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom. Podmienkou na pridelenie sadzby DD6 je priradenie distribučnej sadzby D6. Doba platnosti NT je minimálne 22 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT..


DD7 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s víkendovou prevádzkou. Sadzba DD7 je vhodná pre odberná miesta typu chát chalúp a podobne. Podmienkou na pridelenie sadzby DD7 je priradenie distribučnej sadzby D7. Doba platnosti NT je celoročne od piatku 15:00 hodiny do pondelka 06:00 hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov v čase VT sa nevyžaduje.


DD8 – Dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov. Sadzba DD8 je vhodná pre domácnosti s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s vysokou spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD8 je priradenie distribučnej sadzby D8. Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.

Tarifa dodávky elektriny

Jednotarif je produkt s jednoduchším výpočtom ceny za elektrinu. Je vhodný najmä pre odberné miesta so spotrebou elektriny hlavne v pracovných dňoch, v pracovnom čase.


Dvojtarif je produkt s platnosťou nízkeho tarifu maximálne 8 hodín v pondelok až piatok a cez víkendy nepretržite. Časy platnosti a samotnú dobu trvania určuje PDS. Vhodný najmä pre odberné miesta, ktoré využívajú elektrinu aj v dobe nízkeho tarifu (mimo pracovných hodín), napr. na výrobu TUV.

Vykurovanie je dvojtarifný produkt s platnosťou nízkeho tarifu minimálne 16 hodín denne. Podmienkou pre priznanie tohto produktu je dvojtarifné meranie. Presný čas platnosti a dobu trvania nízkeho tarifu udáva príslušný PDS. Vhodný pre odberné miesta, kde je tepelné čerpadlo, akumulačné alebo priamovýhrevné vykurovanie, v kombinácii s výhrevom TUV.


Verejné osvetlenie je jednotarifný produkt pre verejné osvetlenie. Podmienkou priznania produktu je odberné miesto len s elektrickými svetelnými spotrebičmi, ktorých čas zapnutia a vypnutia je závislý od slnečného kalendára a slúži len na osvetľovanie verejných priestranstiev. Táto tarifa sa uplatňuje len na distribučnom území SSE-D.

 

Sadzba dodávky elektriny

DMP1 – Jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C1.


DMP2 – Jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C2.


DMP3 – Jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C3.


DMP4 – Dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny s dobou platnosti NT minimálne 8 hodín denne. Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C4.


DMP5 – Dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny s dobou platnosti NT minimálne 8 hodín denne. Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C5.


DMP6 – Dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny s dobou platnosti NT minimálne 8 hodín denne. Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C6.


DMP7 – Dvojpásmová sadzba vhodná pre odberateľov elektriny, ktorí využívajú elektrické priamovýhrevné spotrebiče. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamo výhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C7.


DMP8 – Dvojpásmová sadzba určená pre odberateľov elektriny, ktorí využívajú tepelné čerpadlo. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním výhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C8.

Uvedené ceny elektriny sú za 1 MWh (1000 kWh) . Cenník už obsahuje ceny za služby obchodníka. Ceny za regulované platby za dodávku elektriny sú platné podľa príslušných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú stanovené aj podmienky pre priznanie distribučných sadzieb (www.urso.gov.sk).

  • VT – vysoká tarifa
  • NT – nízka tarifa
  • MWh – megawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh)
  • PDS – prevádzkovateľ distribučnej sústavy
  • TUV – teplá úžitková voda

Koľko stojí kilowatt elektriny je síce dôležité vedieť, ale vo finále hrá ešte podstatnejšiu úlohu nájdenie odpovede na otázku: Čo môžem urobiť preto, aby ma cena elektriny za kwh stála čo najmenej? A na to vám v ELGAS-e vieme pomôcť odpovedať vďaka profesionálnemu auditu spotreby elektriny: Vyplňte nezáväzne formulár pre ponuku na dodávku elektriny a my vás budeme čoskoro kontaktovať.

  • Pripravili sme tipy, vďaka ktorým zistíte, či je cena za elektrinu skutočnejšia najlacnejšia. Prečítajte si viac.

 

Dodáme vám elektrinu za skvelých podmienok.

2. Individuálne cenové ponuky elektriny pre firmy a podnikateľov

Chcete zistiť, aká je aktuálna cena elektriny pre firmy a podnikateľov? Zákazníkom, ktorí nepatria medzi zraniteľných, bez ohľadu na oblasť podnikania alebo spôsob využitia elektriny, bezplatne a nezáväzne vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na dodávku elektriny. Náš obchodník vás bude kontaktovať hneď, ako to bude možné a prejde si s vami všetky dôležité parametre na optimálne nastavenie.

Vyplňte nezáväzne formulár pre cenovú ponuku na dodávku elektriny

Marketingový formulár

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.