Kontaktné linky a zákaznícka podpora

Hľadáte na nás kontakt? Radi vám odpovieme na otázky týkajúce sa dodávky energií a iných služieb. 

Centrála

Bajkalská 19B
821 01 BRATISLAVA

Spojovateľka
+421 2 3268 3800
info@elgas.sk

Ekonomický úsek
+421 2 3268 3810
fakturacia@elgas.sk

Pohľadávky
+421 2 3268 3810
+421 910 480 389  

Obchodný úsek
+421 2 3268 3804
+421 910 915 355
ponuky@elgas.sk

Zákaznícka podpora
Využite našu klientsku zónu
podpora@elgas.sk

Domácnosti
+421 911 408 797 
Podnikatelia
+421 911 389 016
Reklamácie
+421 911 562 291

reklamacie@elgas.sk

Radi vám pomôžeme v pracovných dňoch od 8:30 do 16:30.


Odoberajte newsletter

Uvedením emailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na marketingový účel a prehlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciou o spracúvaní osobných údajov.

Pri výpadkoch v dodávke elektriny a plynu volajte lokálnu distribučnú spoločnosť 


Poruchové linky

V prípade poruchy elektromera/plynomera alebo v prípade poruchy-odstávky dodávky elektriny a plynu využite uvedené poruchové linky:

Západ – elektrina
Západoslovenská distribučná
Telefón: 0800 111 567

Stred – elektrina
Stredoslovenská energetika – Distribúcia
Telefón: 0800 159 000

Východ – elektrina
Východoslovenská distribučná
Telefón: 0800 123 332

Slovensko – plyn
SPP Distribúcia
Telefón: 0850 111 727

OBCHODNÝ TÍM

Obchodný riaditeľ interný tím

profil pracovnika
Peter Mešťan
Telefón: +421 904 519 500
E-mail: mestan@elgas.sk

Manažér
externého obchodu


Roman Blaho
Telefón: +421 948 123 887
E-mail: blaho@elgas.sk 

Veľké podniky

Západné Slovensko

profil pracovnika
Jozef Smolár
Telefón: +421 905 949 445
E-mail: smolar@elgas.sk

Stredné Slovensko


Andrea Kováčová
Telefón: +421 910 156 497
E-mail: akovacova@elgas.sk

Východné Slovensko

profil pracovnika
Vratislav Žurek
Telefón: +421 904 403 349
E-mail: zurek@elgas.sk

Malé a Stredné podniky

Západné Slovensko


Jozef Spišak
Telefón: +421 911 471 903
E-mail: spisak@elgas.sk

Stredné Slovensko

Ivan Oboňa
Telefón: +421 910 690 120
E-mail: obona@elgas.sk

Východné Slovensko


Michal Chudý
Telefón: +421 910 156 499
E-mail: chudy@elgas.sk

Domácnosti


Jarmila Kmeťová
Telefón: +421 2 32683 806
E-mail: kmetova@elgas.sk

Marketing a PR

profil pracovnika
Jana Martanovičová
Telefón: +421 904 577 938
E-mail: martanovicova@elgas.sk

Fakturačné údaje

ELGAS, s. r. o.
Sídlo: Robotnícka 2271
017 01 Považská Bystrica

Korešpondenčná adresa:
Bajkalská 19B,
821 01 Bratislava

IČO: 36314242
DIČ: 2021518719
IČ DPH: SK2021518719
Telefón: +421 2 3268 3801