Kontakt

Centrála

Bajkalská 19B
821 01 BRATISLAVA

Spojovateľka
+421 2 3268 3801
info@elgas.sk

Ekonomický úsek
+421 2 3268 3810
fakturacia@elgas.sk

Pohľadávky
+421 910 480 389

Obchodný úsek
+421 2 3268 3804
+421 910 915 355
ponuky@elgas.sk

Zákaznícka podpora
podpora@elgas.sk

Domácnosti
+421 911 408 797 
Podnikatelia
+421 911 389 016
Reklamácie
+421 901 779 677

reklamacie@elgas.sk

Radi vám pomôžeme v pracovných dňoch od 8:30 do 16:30.


Odoberajte newsletter

Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

OBCHODNÝ TÍM


Roman Benčič
Obchodný riaditeľ
Telefón: +421 903 486 353
E-mail: bencic@elgas.sk

 

Veľké podniky

Západné Slovensko


Jozef Smolár
Telefón: +421 905 949 445
E-mail: smolar@elgas.sk

Východné Slovensko


Vratislav Žurek
Telefón: +421 904 403 349
E-mail: zurek@elgas.sk

Stredné Slovensko


Andrea Kováčová
Telefón: +421 910 156 497
E-mail: akovacova@elgas.sk

Malé a Stredné podniky

Západné a Stredné Slovensko


Jozef Spišak
Telefón: +421 911 471 903
E-mail: spisak@elgas.sk


Zuzana Butkovičová
Telefón: +421 910 915 355
E-mail: butkovicova@elgas.sk

Východné Slovensko


Michal Chudý
Telefón: +421 910 156 499
E-mail: chudy@elgas.sk

Domácnosti


Jarmila Kmeťová
Telefón: +421 2 32683 806
E-mail: kmetova@elgas.sk

Marketing a PR


Jana Martanovičová
Telefón: +421 904 577 938
E-mail: martanovicova@elgas.sk

Poruchové linky

Západné Slovensko
Západoslovenská distribučná
Telefón: 0800 111 567

Stredné Slovensko
Stredoslovenská energetika – Distribúcia
Telefón: 0800 159 000

Východné Slovensko
Východoslovenská distribučná
Telefón: 0800 123 332

Fakturačné údaje

ELGAS, k.s.
Sídlo: Robotnícka 2271
017 01 Považská Bystrica

Korešpondenčná adresa:
Bajkalská 19B,
821 01 Bratislava

IČO: 36314242
DIČ: 2021518719
IČ DPH: SK2021518719
Telefón: +421 2 3268 3801