Tarify a ceny za dodávky energií

Prinášame férovú ponuku na dodávky elektriny a plynu. Domácnostiam a malým podnikom tzv. zraniteľným zákazníkom, v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ponúkame sadzby a ceny vyplývajúce zo zavedenej cenovej regulácie.

Zákazníkom, ktorí nepatria medzi zraniteľných, radi na požiadanie či jeden klik vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

Prezrite si aktuálne cenníky na a v prípade, že ste nenašli všetky informácie alebo si chcete dať pripraviť nezáväznú ponuku na mieru, kontaktujte nás!

 

Zemný plyn

Cenník dodávky zemného plynu pre pre neregulovaných odberateľov – maloodber, platný od 1.11.2021

Cenník dodávky zemného plynu pre veľké podniky, platný od 1.1.2019

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2021

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2020

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2019

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2021

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2020

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2019

Informácia o zmene tarifných skupín

Cenník externých služieb a výkonov spoločnosti ELGAS, k.s. platný od 20.8.2020

 

Elektrická energia

Cenník elektriny na rok 2022 pre neregulovaných zákazníkov, platný od 20.5.2021

Cenník elektriny pre neregulovaných zákazníkov, platný od 1.3.2021

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1.2021

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2021 pre distribučnú oblasť ZSD

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2021 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2021 pre distribučnú oblasť SSE-D

Cenník dodávky elektrickej energie pre veľké podniky, platný od 1.1.2019

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1.2020 

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1.2019 

Cenové rozhodnutie zverejnené 29.11.2019

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2020 pre distribučnú oblasť ZSD

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2020 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2020 pre distribučnú oblasť SSE-D

Oznámenie o výške efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny platnej od 1.7.2018

Informácia o zmene distribučných tarif

Cenník externých služieb a výkonov spoločnosti ELGAS, k.s. platný od 20. 8. 2020

Cenník externých služieb a výkonov spoločnosti ELGAS, k.s. platný od 1.6.2017

Cenník externých služieb a výkonov platný od 1.5.2013

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Veľký podnik  platný od 1.1.2014

Cenník zemného plynu maloodber pre veľký podnik r.2013

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2018

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik platný od 1.1.2016

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1. 2015

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1.2014

Ceny a podmienky dodávky zemného plynu pre malé podniky 2014(URSO)

Ceny a podmienky dodávky zemného plynu pre malé podniky 2013

Cenník zemného plynu maloodber pre malý podnik r.2013

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maoodber platný od 1.9.2012

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber platný od 1.1.2012

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber platný od 1.12.2011

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber platný od 1.8.2011

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2018

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2016

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1. 2015

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2014

Ceny a podmienky dodávky zemného plynu pre domácnosti 2014 (URSO)

Ceny a podmienky dodávky zemného plynu pre domácnosti 2013

Cenník externých služieb a výkonov spoločnosti ELGAS, k.s. platný od 1.6.2017

Cenník externých služieb a výkonov platný od 1.5.2013

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1.2018

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA  platný od 1.1.2017

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA  platný od 1.1.2016

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1. 2015

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Malý podnik VÝHODA platný od 1.1.2014

Ceny a podmienky dodávky elektriny pre malé podniky 2014 (URSO)

Ceny a podmienky dodávky elektriny pre malé podniky 2013

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2019 pre distribučnú oblasť ZSD

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2019 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2019 pre distribučnú oblasť SSE-D

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2018 pre distribučnú oblasť ZSD

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2018 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2018 pre distribučnú oblasť SSE-D

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2017 pre distribučnú oblasť ZSD

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2017 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2017 pre distribučnú oblasť SSE-D

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2016 pre distribučnú oblasť ZSD

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2016 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1.2016 pre distribučnú oblasť SSE-D

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1. 2015 pre distribučnú oblasť ZSD

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1. 2015 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 1.1. 2015 pre distribučnú oblasť SSE-D

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 20.8.2014 pre distribučnú oblasť SSE-D

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 20.8.2014 pre distribučnú oblasť VSDS

Cenník elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosť platný od 20.8.2014 pre distribučnú oblasť ZSD

Ceny a podmienky dodávky elektriny pre domácnosti 2014 (URSO)

Ceny a podmienky dodávky elektriny pre domácnosti 2013

AQUAPARK Poprad, s.r.o.

Úspech aquaparku závisí od komfortu jeho návštevníkov. Ten zabezpečujeme…

ŠROTSERVIS

Využitím produktu OPTIbasic sme odhalili všetky negatívne javy, ktoré…

ABAST

V poslednom období sme vo vyúčtovacích faktúrach za elektrickú energiu…

Slovenská oceliareň Maxa Aichera

Vďaka OPTIbasic a Protokolu distribučných hodnôt sme identifikovali dôvod…