MB 815

Hľadali sme dlhšiu dobu cestu, ako znížiť naše vysoké platby za fixnú cenu elektriny. Vďaka obchodníkovi, ktorý nám veci vysvetlil a poradil sa nám podarilo všetko hladko zorganizovať a dnes máme SPOT od ELGAS-u.  

Igor Bahleda, konateľ MB 815 s.r.o.

Píla, Utekáč