Danfoss Power Solutions a.s.

S ELGAS-om spolupracujeme niekoľko rokov a posledné 3 roky využívame SPOT produkt na dodávku elektriny. Aj na základe dobrej skúsenosti sme v  roku 2022 prešli na SPOT aj v plyne. V cenových skokoch plynu ku koncu minulého roka sme dali prednosť SPOTu pred vysokými cenami na fixných kontraktoch na rok 2022. Produkt SPOT sa zatiaľ javí pozitívne, pretože pri plánovaní spotreby nám nevzniká riziko za nedodržanie zmluvného odberu objemov a v konečnom dôsledku priemerná ročná cena za dodávku môže byť nižšia ako fixná cena.

Peter Mikula, Facility Manager SK