Slovník pojmov

Prezrite si stručné vysvetlenie najpoužívanejších pojmov, s ktorými sa môžete stretnúť v oblasti energetiky. Zorientujte sa rýchlo a ľahko vo všeobecných termínoch v našom slovníku energetických pojmov.

Elektrická energia

Energetika