Energetika

Energetika je pomerne nový a uzavretý vedný odbor, ktorý sa vyvinul pred asi 150 rokmi. V tomto období nastala výrazná spoločenská zmena, pri ktorej vznikol dopyt po dodávke energie najmä pre potreby výroby a neskôr i domácností mimo miesta jej priamej výroby.

Energetický priemysel

  • Energetika je v súčasnosti sieťovo orientovaná, čo znamená, že malý počet veľkých zdrojov, zásobuje, prostredníctvom rôznych sietí, obrovské množstvo odberateľov.
  • Energetika je kľúčovým odvetvím národného hospodárstva, zameraného na výrobu, získavanie, premenu a využívanie jednotlivých foriem energie vrátane ťažby, výroby, rafinácie a distribúcie.
  • Energetika je zásadnou súčasťou infraštruktúry a jej významnosť je zakotvená aj v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike.
energetika a energeticky priesmysel

Energetika na Slovensku

Dominantným výrobcom elektrickej energie na Slovensku sú Slovenské elektrárne. Prenos a distribúciu elektrickej energie zabezpečujú monopolné spoločnosti SEPS, Západoslovenská distribučná a.s., Stredoslovenská distribučná a.s., Východoslovenská distribučná a.s. Distribúciu plynu zabezpečuje SPP – distribúcia, a. s.. Samotné dodávky elektriny a plynu poskytujú oprávnení dodávatelia s licenciami na distribúciu.

Pozrite si aj

O energiách (9/2021)

Prudké zvýšenia cien plynu a elektriny začínajú výrazne ovplyvňovať ekonomiky krajín EÚ. Momentálne výrazne negatívne dopady sa stávajú aktuálnou témou od manažérov firiem, cez investorov až po politikov. Toto obdobie nám môže ukázať do akej mieri uprednostníme ekonomiku pred ekológiou alebo sa budeme snažiť…

Ceny energií na burzách stále rastú

Je začiatok mája a ceny energií nám rastú. A vyzerá to tak, že ceny z konca roku 2020 sa už ťažko vrátia späť.

Ako nás vidíte alebo zopár výsledkov z prieskumu o značke ELGAS

Koncom roku 2020 sme realizovali prieskum znalosti značky a okrem iného sme zistili, že ELGAS patrí z hľadiska spontánnej znalosti značky do skupiny TOP 10 dodávateľov energií. Teší nás, že naši zákazníci sú s našimi službami nadpriemerne spokojní, ale stále je veľa vecí, ktoré chceme zlepšiť.