Elektrická energia

Elektrická energia alebo elektrina, je forma energie, ktorá vzniká pohybom elektrónov z jedného do druhého miesta. Rovná sa spotrebe energie v čase v danom elektrickom obvode. Elektrická energia je teda schopnosť elektrického poľa konať elektrickú prácu. Existuje priama úmera medzi veľkosťou elektrického poľa a vykonanou prácou.

Elektrickú energiu je možné transformovať na iné formy energie, ako je mechanická energia, tepelná energia, svetelná energia a iné. Meria sa v Jouloch [J], ale v praxi je používanejšou jednotkou Watt [W].

Elektrická energia delenie

Elektrická energia je charakterizovaná prúdom (tokom elektrického náboja) a napätím (potenciálom elektrického náboja dodávať energiu). Elektrický výkon sa dosahuje akoukoľvek kombináciou hodnôt prúdu a napätia. Rozoznávame dva základné typy:

  • Jednosmerný prúd (z ang. direct current=DC) – elektrický náboj sa pohybuje vždy rovnakým spôsobom prostredníctvom zariadenia, ktoré prijíma energiu.
  • Striedavý prúd (z ang. alternating current=AC) –  elektrický náboj sa pohybuje tam a späť v zariadení, ktoré prijíma energiu. Rozdeľuje sa na tri typy: zdanlivá sila (apparent power), aktívny výkon (active power) a reaktívny výkon (reactive power).
elektricka energia siete

Výroba elektrickej energie

Elektrická energia pre potreby dodávky do elektrickej rozvodnej siete sa získava z rôznych zdrojov. Pokiaľ pochádza z premeny vodnej, veternej, slnečnej, geotermálnej energie hovoríme o tzv. zelenej energii z obnoviteľných zdrojov. Donedávna bolo najrozšírenejším spôsobom získavanie elektriny prostredníctvom premeny pri spaľovaní fosílnych palív najmä uhlia, ktoré je dnes z hľadiska snahy o znižovanie emisií CO2 výrazne najmä v Európe na ústupe. Na Slovensku má najvyšší podiel výroba elektriny v jadrových elektrárňach.

Neplaťte za elektrinu viac ako je treba

"Vybral som si tú najlacnejšiu elektrinu a nech robím čo robím, stále platím veľa", s takýmto tvrdením sa bežne stretávame pri rozhovoroch so zákazníkmi. Nie vždy je to ale tak. Prezradíme vám, kde sa dajú takmer vždy nájsť možnosti na úspory vo výške aj tisícok eur ročne.

Ako vybrať najvýhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie

Výber dodávateľa elektriny vôbec nemusí byť zložitá záležitosť. Pri správne zvolených parametroch posudzovania ponuky a jasnom definovaní porovnateľných položiek sa s veľkou pravdepodobnosťou dopracujete k výberu vhodného partnera na budúce obdobie dodávky energie.

Meranie kvality elektrickej siete ako prevencia výpadku

Akékoľvek výpadky v prevádzke sú nepríjemné a prinášajú celý rad negatívnych dôsledkov. O tom, do akej miery môžu byť spôsobené a ovplyvnené parametrami elektriny, nás presvedčí realizácia kontrolného merania.