Elektrická energia

Elektrická energia alebo elektrina, je forma energie, ktorá vzniká pohybom elektrónov z jedného do druhého miesta. Rovná sa spotrebe energie v čase v danom elektrickom obvode. Elektrická energia je teda schopnosť elektrického poľa konať elektrickú prácu. Existuje priama úmera medzi veľkosťou elektrického poľa a vykonanou prácou.

Elektrickú energiu je možné transformovať na iné formy energie, ako je mechanická energia, tepelná energia, svetelná energia a iné. Meria sa v Jouloch [J], ale v praxi je používanejšou jednotkou Watt [W].

Elektrická energia delenie

Elektrická energia je charakterizovaná prúdom (tokom elektrického náboja) a napätím (potenciálom elektrického náboja dodávať energiu). Elektrický výkon sa dosahuje akoukoľvek kombináciou hodnôt prúdu a napätia. Rozoznávame dva základné typy:

  • Jednosmerný prúd (z ang. direct current=DC) – elektrický náboj sa pohybuje vždy rovnakým spôsobom prostredníctvom zariadenia, ktoré prijíma energiu.
  • Striedavý prúd (z ang. alternating current=AC) –  elektrický náboj sa pohybuje tam a späť v zariadení, ktoré prijíma energiu. Rozdeľuje sa na tri typy: zdanlivá sila (apparent power), aktívny výkon (active power) a reaktívny výkon (reactive power).
elektricka energia siete

Výroba elektrickej energie

Elektrická energia pre potreby dodávky do elektrickej rozvodnej siete sa získava z rôznych zdrojov. Pokiaľ pochádza z premeny vodnej, veternej, slnečnej, geotermálnej energie hovoríme o tzv. zelenej energii z obnoviteľných zdrojov. Donedávna bolo najrozšírenejším spôsobom získavanie elektriny prostredníctvom premeny pri spaľovaní fosílnych palív najmä uhlia, ktoré je dnes z hľadiska snahy o znižovanie emisií CO2 výrazne najmä v Európe na ústupe. Na Slovensku má najvyšší podiel výroba elektriny v jadrových elektrárňach.