Meranie kvality elektrickej siete ako prevencia výpadku

Akékoľvek výpadky v prevádzke sú nepríjemné a prinášajú celý rad negatívnych dôsledkov. O tom, do akej miery môžu byť spôsobené a ovplyvnené parametrami elektriny, nás presvedčí realizácia kontrolného merania.

Jednoduché kontrolné meranie zabráni finančným stratám

Výpadky na prevádzke spôsobujú narušenie plánov výroby a takmer vždy sa viažu s finančnými stratami – bez ohľadu na to, čo a ako vyrábate, obvykle vznikajú prestoje na strane zamestnancov, sklz dodávky s možnou penalizáciou či náklady súvisiace s neodobratím vstupných surovín a komponentov atď. Samozrejme, potom sú tu náklady na samotné odstránenie dôvodu výpadku, kde sa započítavajú náklady na výjazd, konzultácie a priamo zásah spoločnosti poverenej opravou a náklady na opravu samotných strojov a zariadení.

Prevencia sa preto, tak ako aj v iných oblastiach života, stáva finančne výhodnejšou ako riešenie následkov z neriešenia problémov.

Kde a ako je možné merať kvalitu elektrickej siete

Meranie parametrov elektrickej energie je možné bez ohľadu na odvetvie či napäťovú úroveň. Riešenia poskytujeme pre oblasť výroby i služieb a prax ukazuje, že záujem je úzko spätý s mierou dôležitosti bezproblémovej prevádzky – prevažuje najmä priemysel a firmy s využitím serverovní.

Podstatou merania kvality siete je založenie prúdových a napäťových sond, počas ktorého neprichádza k poškodeniu inštalácie a realizuje sa, pokiaľ to situácia nevyžaduje, bez odstávky elektrických zariadení.

Podľa závažnosti problému sa volí aj dĺžka merania tak, aby podchytila celý výrobný cyklus, a teda, ak je to možné, všetky možné stavy elektrickej siete, ktoré sa môžu v prevádzke objaviť.

Meranie môže byť nasadené v rôznych častiach rozvodnej siete, čím dokážeme analyzovať vzájomné vplyvy jej jednotlivých prvkov.

realizovanie merania elektrickej siete

Zabezpečenie kontrolného merania elektrickej siete nie je vôbec komplikované

Na základe opisu problému zo strany zákazníka vypracujeme cenovú ponuku. Po jej akceptácii prebehne obhliadka pred samotným meraním a príprava vhodných meracích zariadení a inštalácia meracích prvkov. Po uplynutí dohodnutej doby je meranie odstránené a prichádza k analýze údajov, ktoré sú vyhodnotené do formy protokolu s návrhom riešení. Protokol je odovzdaný zákazníkovi a je dohodnutý zároveň aj spôsob jeho prezentácie, kde špecialista vysvetlí výsledky a poukáže na súvislosti, ktoré ho viedli k návrhu riešenia. Meranie elektrickej siete od A do Z od ELGAS-u.

realizovanie merania elektrickej siete

Akú diagnostiku realizujeme na prevádzke

Rozsah kontrolného merania vždy prispôsobujeme konkrétnej situácii. Samozrejmosťou je:

  • meranie veľkosti napájacieho fázového napätia a prúdu a ich odchýlky (prepätia, podpätia, flickers),
  • meranie výpadkov napájania,
  • harmonická analýza prúdu a napätia, veľkosť celkového harmonického skreslenia – crest faktor,
  • meranie nerovnomernosti zaťaženia fáz.

Príčiny a následky zlej kvality elektrickej siete

Zlú kvalitu siete môžu zapríčiniť zdroje rušivých vplyvov, akými sú najmä generátory, tyristorom ovládané pohony, nerovnomerné zaťaženie fáz usmerňovača, frekvenčné meniče, elektrické polovodičové zariadenia, elektrické napájacie vedenia, indukčné a oblúkové pece.

Osobitnou kategóriou je nedodržanie predpísaných parametrov kvality dodávky elektrickej energie z distribučnej siete.

Negatívne dôsledky neriešenia dodržiavania predpísaných hodnôt kvality elektriny môže mať za následok zohrievanie transformátorov, preťaženie vedení, poškodenie citlivých elektrických zariadení, koróziu elektrických svoriek, vznik nežiaducich rezonančných javov v sieti, straty na kondenzátoroch a rotačných strojoch, chybnú činnosť regulátorov a ochrán, blikanie svetiel, činné straty, zníženie životnosti zariadení, nárast chýb meracích a regulačných zariadení a mnohé ďalšie.

Diagnostika siete vyrieši nielen akútny problém, ale i zníži riziko škody spôsobené výpadkom elektriny

V závislosti od prevádzky, dĺžky prerušenia a následkov poruchy sa náklady na riešenie výpadku môžu pohybovať v desiatkach tisíc eur. Práve preto je vhodné venovať pozornosť aj drobným výpadkom, pri ktorých existuje predpoklad, že príčinou je nedodržanie potrebnej kvality dodávky elektriny alebo negatívne vplyvy vyplývajúce z prevádzky elektrických strojov a zariadení. Práve tieto negatívne hodnoty mimo rámca povolenej tolerancie v zmysle platných predpisov predstavujú riziko poškodenia elektrických zariadení alebo ich výpadok.

obchodnicka ktora telefonuje s klientom
Marketingový formulár

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Každá kríza je zároveň príležitosťou ako upratať veci vo firme. Zrevidovať priority, identifikovať to podstatné, na čom skutočne záleží. Náklady a ich rozkľúčovanie sú častokrát zdrojom invencií, ktorý môže zásadne uľahčiť reštart aj vášho biznisu. Neváhajte a poraďte sa s našimi odborníkmi, čo by sa dalo urobiť napríklad aj s nákladmi na elektrinu a plyn vo vašej prevádzke.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Zistite viac o energiách

Ako vybrať vhodný kompenzátor jalovej elektrickej energie

Voľba vhodného typu a veľkosti kompenzátora je kľúčovým predpokladom zníženia výdavkov za elektrickú energiu viazaných na odber jalovej energie nad rámec tolerancie.

O energiách (9/2021)

Prudké zvýšenia cien plynu a elektriny začínajú výrazne ovplyvňovať ekonomiky krajín EÚ. Momentálne výrazne negatívne dopady sa stávajú aktuálnou témou od manažérov firiem, cez investorov až po politikov. Toto obdobie nám môže ukázať do akej mieri uprednostníme ekonomiku pred ekológiou alebo sa budeme snažiť…

Nečakajte na nižšie ceny energií, firmám sa viac oplatí indexovanie

Prudko stúpajúce ceny za dodávku elektriny a plynu na burzách budú mať výrazný vplyv na náklady firiem v súvislosti so zabezpečením ich ďalšieho chodu. Najmä podniky, kde je spotreba energií významnou položkou nákladov, by mali veľmi rýchlo zrevidovať svoj zabehnutý spôsob nákupu a zabezpečiť si už teraz…

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.