Ako vybrať vhodný kompenzátor jalovej elektrickej energie

Voľba vhodného typu a veľkosti kompenzátora je kľúčovým predpokladom zníženia výdavkov za elektrickú energiu viazaných na odber jalovej energie nad rámec tolerancie.

Správne vyriešená kompenzácia šetrí tisíce eur z faktúry za elektrinu

V závislosti od typu a veľkosti spotreby, poplatky za distribúciu elektrickej energie môžu tvoriť až 60 % celkových nákladov na energie. Oplatí sa preto mať jasno v tom, čo všetko tvorí celkovú cenu a do akej miery môže zákazník jednotlivé položky ovplyvniť napríklad úpravou svojho odberu.

Podstatnú časť nákladov môžu tvoriť poplatky za nedodržanie účinníku a dodávku jalovej energie, ktoré dokáže výrazne znížiť vhodne zvolený kompenzátor jalového výkonu. O tom, čo spôsobuje vznik týchto poplatkov, a ako sa prejavuje nedodržaný účinník z hľadiska kvality siete i inštalácie na strane spotreby, sme písali v článku Počuli ste už o jalovej energii? Vašu firmu môže vyjsť celkom draho.

Kritéria výberu kompenzátora jalového výkonu

Veľkosť kompenzátora závisí od požadovaného výkonu

Z praxe vieme, že úroveň výkonu kompenzátora by mala byť na úrovni 30 – 50 % z výkonu inštalovaného transformátora. Týmto spôsobom môžeme predísť strate kompenzačného výkonu v čase, pretože práve faktor času je aj pri kompenzátoroch dôležitým faktorom. Kondenzátory totiž tým, že starnú, strácajú aj svoju kapacitu. Dostatočným nadimenzovaním kompenzátora tak môžeme oddialiť termín, kedy bude potrebné jeho výmena v budúcnosti.

Zjednodušene, ak je na odbernom mieste (OM) nastavená rezervovaná kapacita (RK) na úrovni 250 kW, veľkosť kompenzátora by sa mala pohybovať okolo 30 % z 250 kW, čo predstavuje orientačný výkon kompenzátora 75 kVAr. Samozrejme, presný návrh musí vychádzať z analýzy doterajšej spotreby a presného merania priamo na inštalačných rozvodoch.

Delenie kompenzačných zariadení

Základom väčšiny kompenzačných zariadení sú tzv. statické kompenzačné prostriedky, medzi ktoré patria kondenzátor a tlmivka. V prípade, že si to okolnosti vyžadujú, je možné rozšíriť kompenzačné zariadenie o polovodičový spínač. Je to v prípade, ak je na danom odbernom mieste potrebná regulácia výkonu v krátkom čase.

Kompenzačný kondenzátor sa v praxi často spája do kondenzátorových batérií a umožňuje skokovú zmenu dodávky jalového výkonu. Uplatnenie najčastejšie nachádzajú v prenosovej sústave, kde zmenšujú straty na vedení a zlepšujú účinník. Z pohľadu nákladov ide o pomerne efektívny spôsob riešenia problémov s jalovým výkonom.

Kompenzačná tlmivka kompenzuje prebytok jalového výkonu, ktorý vzniká na dlhých vedeniach pri jeho nízkom zaťažení. Tým, že tento jalový výkon odoberajú, na vysokonapäťových vedeniach pozitívne tlmia prípadné prechodné deje.

V prípade, že si to okolnosti vyžadujú, je možné kompenzačné zariadenie rozšíriť o polovodičový spínač a to v prípade, že na danom odbernom mieste je potrebná regulácia výkonu v krátkom čase.

Návrh kompenzačného zariadenia by mal zohľadňovať doterajší charakter odberu, aktuálny nameraný stav, ale i plány zákazníka v najbližšom období. Voľba spôsobu kompenzácie vrátane prvkov kompenzácie a ich parametrov je naviazaná na veľkosť odberu a zariadenia, ktoré odber elektriny spôsobujú.

Technik, ktorý optimalizuje návrh by mal počítať aj s prípadnými rozvojovými plánmi. Jeho návrh kompenzátora jaloveho výkonu tak s vyššou pravdepodobnosťou dokáže v budúcnosti veľmi operatívne reagovať na rozšírenie prevádzky, či výmenu elektrických zariadení.

Chránené vs. nechránené kompenzačné zariadenia

Chránené kompenzačné zariadenia, ktoré sú v praxi čoraz používanejšie, majú ochranu pred prúdovým zaťažením v podobe vyšších harmonických frekvencií. Tento typ kompenzačných zariadení ďalej delíme podľa toho, či sú určené pre:

  • 1-fázové spotrebiče, ako napríklad výbojky, žiarivky, predradníky, počítačové siete, stmievače, meniče, nabíjačky batérií a pod.
  • 3-fázové spotrebiče, kam patria regulátory kúrenia, nabíjačky batérií a iné spotrebiče, ktorých súčasťou je frekvenčný menič.

Nechránené kompenzačné zariadenia sú viac používané najmä pre ich jednoduchú konštrukciu, a tým pádom menšiu ekonomickú náročnosť. Ich uplatnenie je široké, pričom najčastejšie ide o spotrebiče poháňané elektrickým pohonom, indukčné a oblúkové pece, motory a miešacie zariadenia a elektrické siete bez polovodičových komponentov ako sú frekvenčné meniče a usmerňovače.

 

Technické prevedenie

V závislosti od výkonu a typu kompenzácie (chránená/nechránená) a od možností umiestnenia v mieste spotreby môžu byť kompenzačné zariadenia:

  • Nástenné – majú kompaktné rozmery a svojim výkonom sa štandardne pohybujú do 50 kVAr,
  • Skriňové – sú väčšie a vhodné pre inštalácie, kde je potrebný výkon kompenzátora viac ako 50 kVAr.

 

Umiestnenie

Umiestnenie kompenzačného zariadenia je veľmi dôležité pre jeho správne fungovanie a dosiahnutie očakávaných výsledkov. Rozlišujeme:

  • Centrálne – zariadenie je umiestnené tak, aby napájalo celú inštaláciu, ktorú je potrebné kompenzovať. Tomuto prevedeniu vyhovuje stála a rovnomerná záťaž.
  • Skupinové – kompenzovaná je iba časť elektrickej inštalácie, respektíve skupina spotrebičov. Toto riešenie je vhodné tam, kde je potrebné počítať s rôznym zaťažením.
  • Individuálne – s umiestnením kompenzačného zariadenia bezprostredne pred kompenzovaným spotrebičom. Stretávame sa s ním prevažne pri výkonných elektromotoroch.

Metóda ovládania

Spôsobov ovládania kompenzačného zariadenia môže byť hneď niekoľko:

  • Pevné s konštantnou kapacitou kondenzátora a jeho výkonom. Tento typ je ovládaný buď ručne prostredníctvom ističa alebo poloautomaticky cez stýkač. Môžeme sa stretnúť aj s prevedením, kedy spolu s pripojením záťaže spúšťame aj kompenzáciu.
  • Automatické s prispôsobením sa kompenzačného zariadenia aktuálnej situácii v sieti. V kombinácii s regulátorom účinníka siete udržuje požadovaný cos fí.
  • Dynamické, ktoré je vhodné na inštalácie s častými a výraznými zmenami v záťaži, ako sú napríklad zváračky, výťahy a pod.

 

Aby sa vám kompenzátor jalového výkonu oplatil

Vzhľadom na komplexnosť problematiky dodržania predpísaného účinníka a s tým súvisiacej kompenzácie jalovej energie, pri zvažovaní a výbere kompenzačného zariadenia je nevyhnutné spolupracovať s odborníkmi.

Prvým krokom by mala byť analýza doterajšieho stavu, a to aj so zohľadnením jednotlivých fakturovaných položiek za distribúciu. Prostredníctvom nášho produktu OPTIplus vám naša analýza ukáže, či je finančne opodstatnené venovať sa riešeniu zníženia pokút prostredníctvom kompenzácie s požadovanou návratnosťou.

Teoretické predpoklady musia byť následne verifikované meraním v mieste spotreby, ktoré by malo potvrdiť predpoklady a dať priestor na návrh vhodného technického riešenia. Aj keď sa celá problematika javí byť laikovi zložitá, jedná sa o relatívne bežnú záležitosť. Radi vám s tým pomôžeme  zabezpečíme vám všetko potrebné na realizáciu kompenzácie jalovej energie na vašej prevádzke.

obchodnicka ktora telefonuje s klientom
Marketingový formulár

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Každá kríza je zároveň príležitosťou ako upratať veci vo firme. Zrevidovať priority, identifikovať to podstatné, na čom skutočne záleží. Náklady a ich rozkľúčovanie sú častokrát zdrojom invencií, ktorý môže zásadne uľahčiť reštart aj vášho biznisu. Neváhajte a poraďte sa s našimi odborníkmi, čo by sa dalo urobiť napríklad aj s nákladmi na elektrinu a plyn vo vašej prevádzke.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Zistite viac o energiách

Počuli ste už o jalovej energii? Vašu firmu môže vyjsť celkom draho

Jalová energia je nevyhnutná pre činnosť elektrických zariadení. Aby ale nespôsobovala zbytočnú finančnú záťaž, treba poznať dôvod jej vzniku a jej objem. Potom je možné navrhnúť riešenie, ktoré minimálne ovlyvní všku vašej faktúry za elektrickú energiu.

Nečakajte na nižšie ceny energií, firmám sa viac oplatí indexovanie

Prudko stúpajúce ceny za dodávku elektriny a plynu na burzách budú mať výrazný vplyv na náklady firiem v súvislosti so zabezpečením ich ďalšieho chodu. Najmä podniky, kde je spotreba energií významnou položkou nákladov, by mali veľmi rýchlo zrevidovať svoj zabehnutý spôsob nákupu a zabezpečiť si už teraz…

Neplaťte za elektrinu viac ako je treba

"Vybral som si tú najlacnejšiu elektrinu a nech robím čo robím, stále platím veľa", s takýmto tvrdením sa bežne stretávame pri rozhovoroch so zákazníkmi. Nie vždy je to ale tak. Prezradíme vám, kde sa dajú takmer vždy nájsť možnosti na úspory vo výške aj tisícok eur ročne.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.