Počuli ste už o jalovej energii? Vašu firmu môže vyjsť celkom draho

Jalová energia je nevyhnutná pre činnosť elektrických zariadení. Aby ale nespôsobovala zbytočnú finančnú záťaž, treba poznať dôvod jej vzniku a jej objem. Potom je možné navrhnúť riešenie, ktoré minimálne ovlyvní všku vašej faktúry za elektrickú energiu.

Jaloviny za nezbavíte, ale účet vám zvyšovať nemusí

Dnes už takmer neexistuje firma, ktorá by pri svojej prevádzke nevyužívala počítače alebo žiarivkové LED osvetlenie. V mnohých najmä výrobných podnikoch sa už bežne využívajú aj elektromotory, usmerňovače, transformátory, prípadne zváračky alebo oblúkové pece.

Všetky tieto zariadenia potrebujú na svoj chod aj tzv. jalovú energiu. Tú buď odoberajú zo siete spolu s činnou energiou (induktívna jalová energia) alebo ju samy vyrábajú a dodávajú do siete (kapacitná jalová energia).
Problém nastáva vtedy, ak odber alebo spätná dodávka jalovej energie do siete prekračuje povolené hranice. V oboch prípadoch je to dôvod na penalizáciu, ktorú si distribučné spoločnosti uplatnia voči firmám vo forme zvýšených poplatkov. A tieto náklady vôbec nie sú zanedbateľné.

Ako vzniká jalovina

Na vysvetlenie si pomôžme jednoduchým príkladom. Ak kôň ťahá voz v smere koľajníc, voz pôjde ľahko a s minimálnym trením. Celá námaha koňa reprezentovaná silou P (tzv. činný výkon) sa využije na posun vagóna.

Ak ale kôň pôjde popri koľajniciach, vagón musí pri pohybe prekonávať trenie (naša jalová energia Q) a kôň musí vynaložiť väčšiu silu, tzv. zdanlivý výkon S, aby vagón dostal na rovnaké miesto ako v prvom prípade. Kosínus uhla medzi silami, v našom prípade výkonmi, je účinník fí.

Ak je účinník rovný 1, prenáša sa iba činná zložka, zdanlivý výkon je rovný činnému a prevádzka zariadenia je najekonomickejšia (to znamená minimálne úbytky napätí a straty výkonu, teda optimálne nastavenie). Tento stav je však ideálny, v realite vždy prichádza aspoň k minimálnej spotrebe jalovej energie.

jalovina energia popis

Dôsledky odberu jaloviny z elektrickej siete

Kým elektrický činný výkon sa premieňa na mechanickú energiu, teplo alebo svetlo, jalový výkon sa premieňa na magnetickú energiu strojov, motorov a transformátorov. Tento jalový výkon musí byť vyrobený a jeho energia prenesená do miesta spotreby.

Čím je teda väčšia spotreba jalovej energie, tým väčší musí byť zdanlivý výkon. To si vyžaduje dodať vyšší prúd, ktorý nadbytočne preťažuje transformátory a káble, ohrieva prvky distribučnej siete, vytvára prídavné straty pri prenose elektriny, spôsobuje poklesy napätia a vyššiu spotrebu, čo vo výsledku znamená nižší činný výkon.

Práve na pokrytie zvýšených nákladov distribučnej spoločnosti spôsobených takouto dodávkou jalovej energie zo siete do miesta spotreby slúžia špeciálna položka za distribúciu – poplatok za prekročenie účinníku a dodávku jalovej energie. Komplexnú analýzu distribučných poplatkov viete získať napríklad využitím služby OPTIplus.

Ako neplatiť pokuty za jalovinu

Riešením, ako tieto poplatky minimalizovať, je zabezpečiť výrobu potrebnej jalovej energie za elektromerom prostredníctvom inštalácie kompenzačného zariadenia.

Podstatou takéhoto zariadenia sú kondenzátory, ktoré sa postarajú o výrobu potrebnej jalovej energie. Dôležitým pozitívnym efektom je samozrejme aj zvýšenie výkonu transformátorov, potreba menších prierezov káblov, odstránenie poklesov napätia či vyšších harmonických, ktoré sú častokrát dôvodom výpadkov vo výrobe či zvýšených nákladov na prevádzku kaziacich sa elektrických zariadení.

Ako vybrať vhodný typ kompenzačného zariadenia je záležitosťou odborného posúdenia. O dôležitých parametroch sme písali v článku Ako vybrať vhodný kompenzátor jalovej elektrickej energie.

Predpisy distribučných spoločností tolerujú účinník 0,95 – 1, ktorému zodpovedá uhol fí 0° – 18°. Treba si ale uvedomiť, že plne zaťažený motor elektrického zariadenia pracuje s účinníkom 0,7 až 0,9, ale pri tzv. behu naprázdno môže byť účinník rovný až 0,3.

Je teda prirodzené, že takmer vo všetkých výrobných prevádzkach prichádza k spotrebe jalovej elektriny. Aká veľká je táto spotreba, to vám pomôže zistiť analýza faktúr, ideálne za 12-mesačné obdobie, ktorá poskytuje objektívny pohľad na vývoj počas celého roka. Následne je možné vyhodnotiť, či sa vám oplatí investovať do inštalácie kompenzátora, a za aký čas sa vám investícia vráti v podobe úspory na pokutách. Toto vyhodnotenie je napríklad súčasťou výsledného protokolu, ktorý realizujeme v rámci služby OPTIplus.

obchodnicka ktora telefonuje s klientom
Marketingový formulár

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Každá kríza je zároveň príležitosťou ako upratať veci vo firme. Zrevidovať priority, identifikovať to podstatné, na čom skutočne záleží. Náklady a ich rozkľúčovanie sú častokrát zdrojom invencií, ktorý môže zásadne uľahčiť reštart aj vášho biznisu. Neváhajte a poraďte sa s našimi odborníkmi, čo by sa dalo urobiť napríklad aj s nákladmi na elektrinu a plyn vo vašej prevádzke.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Zistite viac o energiách

Ako vybrať vhodný kompenzátor jalovej elektrickej energie

Voľba vhodného typu a veľkosti kompenzátora je kľúčovým predpokladom zníženia výdavkov za elektrickú energiu viazaných na odber jalovej energie nad rámec tolerancie.

Ako vybrať najvýhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie

Výber dodávateľa elektriny vôbec nemusí byť zložitá záležitosť. Pri správne zvolených parametroch posudzovania ponuky a jasnom definovaní porovnateľných položiek sa s veľkou pravdepodobnosťou dopracujete k výberu vhodného partnera na budúce obdobie dodávky energie.

Nečakajte na nižšie ceny energií, firmám sa viac oplatí indexovanie

Prudko stúpajúce ceny za dodávku elektriny a plynu na burzách budú mať výrazný vplyv na náklady firiem v súvislosti so zabezpečením ich ďalšieho chodu. Najmä podniky, kde je spotreba energií významnou položkou nákladov, by mali veľmi rýchlo zrevidovať svoj zabehnutý spôsob nákupu a zabezpečiť si už teraz…

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.