Kariéra

Spoločnosť ELGAS patrí do skupiny GGE, ktorá patrí v energetickom odvetví k atraktívnym a stabilným zamestnávateľom. Tento imidž si dlhodobo budujeme vďaka firemným benefitom a rozvoju našich zamestnancov. Medzi základné hodnoty našej spoločnosti patrí férové ohodnotenie práce každého zamestnanca, ako aj spoločný rast počas rokov spolupráce medzi každým individuálnym zamestnancom a GGE.

Zaujíma vás ELGAS ako zamestnávateľ?

Vďaka širokému záberu aktivít v rámci GGE skupiny, ako aj pôsobeniu za hranicami Slovenska, vám vieme ponúknuť atraktívnu kariéru spojenú s možnosťou získania skúseností z každej časti odvetvia – od výroby, cez distribúciu až po predaj koncovému užívateľovi.

Pošlite nám váš životopis a krátky motivačný list na info@elgas.sk. Po poskytnutí podpísaného oznamu o spracovaní osobných dát
dotknutej osoby vás zaradíme do našej databázy uchádzačov o zamestnanie. Radi vás oslovíme v prípade vyhovujúcej voľnej pracovnej pozície v ktorejkoľvek spoločnosti patriacej do nášho portfólia.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ELGAS, k. s. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť ELGAS, k. s. alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť ELGAS, k. s. len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Informačná povinnosť pre obchodného partnera
Informačná povinnosť pre zamestnanca (uchádzač o zamestnanie)
Informácia o právach dotknutých osôb
Formulár na uplatnenie práv dotknutých osôb
Zoznam sprostredkovateľov
Zásady používania súborov cookies
Spracovanie osobných údajov

Zodpovedná osoba

E-mail: gdpr@elgas.sk

Telefón: +421 2 3268 3800