Dodáme vám OPTImizmus

Zistite, ako ušetriť náklady na energiu so službami OPTIbasic a OPTIplus

OPTImalizujte náklady na energiu

Základom je vedieť, ako váš spôsob využívania elektriny ovplyvňuje výšku faktúry.

 

“Neplaťte viac ako je potrebné. S OPTIbasic a OPTIplus získate okamžite jednoduchý a zrozumiteľný obraz o vašom odbere aj s potenciálom dosiahnuteľných úspor.”

 

Zo skúseností našich zákazníkov vieme, že medzi najväčšie položky pri fakturácii distribučných prirážok patria:

prekročenia rezervovanej a maximálnej rezervovanej kapacity,
dodávka jalovej elektriny do distribučnej siete a s tým spojené nedodržanie účinníka.

 

Pôsobí vaša faktúra na prvý pohľad zložito a často sa v nej orientujete len s veľkou námahou?

Pomôžeme vám identifikovať možnosti na zníženie nákladov, ktoré vynakladáte veľakrát zbytočne a ani o tom neviete. Množstvo opatrení môže byť realizovaných bez potreby akejkoľvek investície z vašej strany.

Ak máte záujem, vyplňte formulár


OPTIbasic odporúčame ako vstupný audit. Prinesie vám dokonalý prehľad o aktuálnom stave a charaktere vášho odberu na základe predchádzajúcich nameraných hodnôt a zazmluvnených parametrov na odbernom mieste.

1

Na realizáciu budeme potrebovať dáta obsiahnuté vo vyúčtovacej faktúre.

Ak ste náš klient, dáta máme k dispozícii a na základe objednávky už všetko zabezpečíme a dodáme vám výstupný protokol.

Ak vám elektrinu dodáva iný dodávateľ, stačí nám ako súčasť objednávky zaslanie skenu vašej vyúčtovacej faktúry a o zvyšok sa už postaráme my.

2

Na základe získaných údajov pre vás vypracujeme Protokol distribučných hodnôt, v ktorom sa ľahko vyznáte aj bez rozsiahlych znalostí z oblasti energetiky. Navrhneme vám súbor okamžitých alebo dlhodobých opatrení. Samozrejmosťou je pomoc nášho špecialistu. Vyhodnotíme charakter vášho odberu oblasti:

dosiahnutého výkonu a jeho porovnania so zmluvnými hodnotami,

zaznamenaného odberu resp. dodávky jalovej energie a porovnania s tolerovanými hodnotami.

 


OPTIplus spočíva v pravidelnom mesačnom vyhodnotení vášho odberu. Získate rýchlu spätnú väzbu na prijaté zmeny a môžete podniknúť ďalšie kroky na udržanie vašich nákladov na elektrinu v optimálnej línii.

Služba OPTIplus je vhodná najmä v prípade, ak:

ste sa rozhodli realizovať niektoré z navrhnutých opatrení (inštaláciu kompenzačného alebo dekompenzačného zariadenia),

zásadným spôsobom meníte doterajší spôsob prevádzky (v dôsledku zmeny objemu výroby, spôsobu využívania priestorov a objektov, či sezónnosti).

Vypracujeme pre vás mesačný report, v ktorom prehľadne graficky vyhodnotíme maximálnu rezervovanú kapacitu a rezervovanú kapacitu, jalový odber alebo dodávku a poskytneme vám údaj o celkovej výške prirážok.

 

Slovník pojmov

Maximálna rezervovaná kapacita – je obvykle zmluvne dohodnutá maximálna hodnota výkonu, ktorú technicky možno odoberať z distribučnej sústavy, resp. ampérická hodnota ističa.

Dohodnutá resp. rezervovaná kapacita – na úrovni VVN a VN je zmluvne dojednaná stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu na obdobie mesiaca, kvartálu alebo roku; táto hodnota by mala byť vždy nižšia ako maximálna rezervovaná kapacita.

Účinník – vyjadruje pomer medzi činnou a jalovou energiou nameranou v odbernom mieste; problém nadmernej spotreby alebo dodávky jalovej energie možno riešiť napríklad prostredníctvom správne navrhnutého kompenzátora.


U nás máte garanciu, že výsledok vám doručíme už do 15 dní od objednávky.

V prípade záujmu zabezpečíme aj realizáciu potrebných administratívnych a technických opatrení ako napríklad úprava RK a MRK alebo inštaláciu kompenzačného zariadenia.

V prípade záujmu o túto službu, vás prosíme, vyplňte formulár a my sa vám ozveme. Ďakujeme.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu, prosíme, vyplňte formulár alebo píšte na podpora@elgas.sk.

Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.