ABAST

V poslednom období sme vo vyúčtovacích faktúrach za elektrickú energiu začali zaznamenávať zvýšené poplatky zo strany distribučnej spoločnosti. Rozhodli sme sa využiť produkt OPTIbasic a nechali sme si naše odberné miesto detailne preveriť. Sľubovali sme si od toho identifikáciu príčin zvyšujúcich sa prirážok za distribúciu v našej spoločnosti a to tento produkt splnil do bodky.

Ing. Dalibor Kučík
konateľ