AGROOSIVO – ÚSVIT

Chceme ďalej modernizovať a zároveň zvyšovať efektivitu našej výroby. ELGAS nám dal férovú ponuku na združenú dodávku elektriny vrátane výkupu z plánovanej fotovoltaiky. Prechod a celá spolupráca prebieha hladko, už dnes šetríme na nákladoch na elektrinu, čo nás teší. Seriózny partner a ústretové jednanie sú pre nás dôležité.

 

Ing. Marek Lizák, konateľ AGROOSIVO – ÚSVIT, s.r.o.

Poľnohospodárstvo a živočíšna prvovýroba, Švábovce