ŠROTSERVIS

Využitím produktu OPTIbasic sme odhalili všetky negatívne javy, ktoré spôsobovali navýšené distribučné poplatky na našom odbernom mieste. Protokol distribučných hodnôt, ktorý je výsledkom produktu OPTIbasic, definoval problém s jalovým odberom. Tento nedostatok nás podľa Protokolu stál mesačne niekoľko
stoviek eur.

Ing. Tomáš Šimkovic
konateľ