Nečakajte na nižšie ceny energií, firmám sa viac oplatí indexovanie

Prudko stúpajúce ceny za dodávku elektriny a plynu na burzách budú mať výrazný vplyv na náklady firiem v súvislosti so zabezpečením ich ďalšieho chodu. Najmä podniky, kde je spotreba energií významnou položkou nákladov, by mali veľmi rýchlo zrevidovať svoj zabehnutý spôsob nákupu a zabezpečiť si už teraz aspoň časť dodávky na nasledujúce roky prostredníctvom nákupu naviazaného na burzu.

Koniec krízy prináša oživenie i rast cien energií

Pri postupnom uvoľňovaní opatrení po pandémii začína väčšina firiem hľadať možnosti pre efektívny reštart svojho podnikania. Po výpadkoch tržieb a finančných stratách kvôli obmedzeniam prevádzky je na mieste pozrieť sa bližšie aj na prevádzkové náklady, ktorých optimalizácia môže významne pomôcť pri zlepšení finančnej kondície firiem. Dôležitou položkou, najmä u výrobných podnikov a väčších poskytovateľov služieb, sú náklady na energie.

Kontrakty medzi podnikmi a dodávateľmi energií na ďalší rok sa zvyčajne uzatvárajú priebežne počas aktuálneho roka, ale mnohí tento krok odkladajú až na neskôr. Aktuálne tomuto uvažovaniu môže nahrávať aj situácia, kedy cena elektriny na burze stúpla v apríli na 12-ročné maximum. Oplatí sa teda firmám čakať na nižšie ceny alebo je lepšie zaistiť si výhodnejšie ceny energií na budúci rok inak?

Prečo nečakať s uzatvorením novej zmluvy na dodávku energií až na záver roka

  • Cena elektriny na Pražskej energetickej burze stúpla v prvom kvartáli 2021 medziročne o 17 % a rast cien stále pokračuje závratným tempom. Aktuálne na začiatku mája je cena elektriny na rok 2022 o 58 % vyššia než bola v rovnakom čase na rok 2021. V plyne vychádza  toto porovnanie ešte horšie  – medziročný cenový nárast je až 72 %.  
  • Podľa odborníkov je to najmä dôsledok zdraženia emisných povoleniek pre výrobcov energií a veľkých priemyselných producentov. Ceny povoleniek začali prudko rásť po rozhodnutí Európskej komisie dosiahnuť ambicióznejšie klimatické ciele rýchlejšie, čo vyvolalo vlnu špekulatívnych obchodov finančných investorov.
stupajuca krivka ceny elektriny

Analytici predpokladajú dlhodobý rast cien energií

Elektrická energia a zemný plyn sú komodity, s ktorými sa obchoduje na burze. Analytici očakávajú, že najmä pri elektrine bude rast cien na burze pokračovať aj v druhom polroku, pričom tento odhad podporuje nielen pretrvávajúca situácia okolo emisných povoleniek, ale aj ekonomická kríza v dôsledku pandémie. Tá v minulom roku stiahla nadol aj spotrebu energií, čo vyústilo do poklesu cien na burzách. Podľa predpokladov by sa spotreba energií na konci roka mala vrátiť na predkrízovú úroveň, čoho sprievodným javom bude aj rastúci dopyt po energiách, a tým aj rast cien. Aj keby však v dohľadnej dobe došlo k stabilizácii cien, medziročné zdraženie elektriny na burze môže v prvom polroku presiahnuť 30%.

Pri takomto nepredvídateľnom cenovom vývoji môže tradičný spôsob nákupu energií na ďalší rok – teda s pevne stanovenou cenou a až v závere aktuálneho roka – viesť k tomu, že firma nedosiahne najvýhodnejšiu cenu.

Nákup dodávky elektriny na tzv. INDEX v kombinácii s postupným nákupom zazmluvneného objemu dodávky elektrickej energie je cestou ako efektívne riadiť náklady na firemné energie. Optimalizuje riziká nepredvídateľného pohybu cien na burze s elektrinou a zároveň umožňuje trasparentný nákup s jasne stanovenou prirážkou obchodníka k aktuálnej burzovej cene. Naši obchodníci po dohode so zákazníkom zariadia všetko potrebné a klient tak nemusí mať žiadne obavy z neznalosti obchodovania s energiami.

Nakupujte elektrinu a plyn vždy za aktuálne ceny s jasne stanovenou prirážkou

Alternatívou, ktorá umožňuje aspoň zohľadniť riziko nepriaznivého vývoja cien na burze, je napríklad indexovanie kombinované s možnosťou nákupu na tzv. tranže. Pri tomto spôsobe nákupu rozhodne o momente nákupu samotný zákazník a má tak záruku, že nakupuje energie vždy za ich aktuálne ceny na burze a s jasne stanovenou prirážkou dodávateľa. Nákup môže realizovať kedykoľvek a výhodnú cenu energií môže využiť až na dva roky vopred. Naviac, celkový objem spotreby nemusí nakúpiť naraz, ale po dohode s obchodníkom môže nákup realizovať po častiach.

Firemní zákazníci energetickej spoločnosť ELGAS majú na nákup energií za burzové ceny možnosť využiť produkt INDEX. „Záujem o produkty, kde majú odberatelia väčšiu kontrolu nad nákupom komodity, rastie. Je to najmä kvôli tomu, že samotný klient má možnosť sa rozhodnúť, koľko energie a kedy chce nakúpiť, a vďaka našim obchodníkom má dokonalý prehľad o všetkých nákladoch na nákup energií,“ hovorí riaditeľka ELGAS Jiřina Hinnerová.  

Energie pod kontrolou

  • V závislosti od veľkosti spotreby sa obchodník dohodne s klientom na presnom stanovení nákupu. Cena sa odvíja buď od ceny, za ktorú sa ukončil predaj elektriny alebo plynu v predchádzajúci obchodný deň, alebo od okamžitej burzovej ceny. Samozrejmosťou je aj možnosť dohodnúť si, že obchodník zákazníka skontaktuje v prípade, ak cena dosiahne ním požadované hodnoty.
  • Ceny elektrickej energie, na ktorých sa uzatvára obchodovanie na burze (tzv. D-1), sú verejne dostupné na adrese Pražskej energetickej burzy, v prípade zemného plynu na adrese Európskej energetickej burzy. Okamžité ceny komodít nie sú verejne dostupné prostredníctvom týchto búrz, ale obchodníci spoľahlivých dodávateľov takýto prístup majú a sú pripravení rýchlo reagovať na žiadosti o cenové ponuky.

 

obchodnici sledujuci grafy vyvoju cien

„Vzhľadom na aktuálny vývoj zákazníkom odporúčame voliť nákup na INDEX s tým, aby si časť energie nakúpili teraz a ďalšiu neskôr podľa uváženia. Nie je možné predpovedať, ako sa cena bude vyvíjať, ale aktuálny rast cien a okolnosti nasvedčujú tomu, že ceny energií na jeseň môžu byť ešte vyššie. Zákazník si takýmto nákupom dokáže rozložiť riziko a ušetriť oproti  prípadu, ak by celý objem nákupu realizoval neskôr a za vyššiu cenu,“ uzatvára riaditeľka ELGAS Jiřina Hinnerová.

obchodnicka ktora telefonuje s klientom
Marketingový formulár

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Každá kríza je zároveň príležitosťou ako upratať veci vo firme. Zrevidovať priority, identifikovať to podstatné, na čom skutočne záleží. Náklady a ich rozkľúčovanie sú častokrát zdrojom invencií, ktorý môže zásadne uľahčiť reštart aj vášho biznisu. Neváhajte a poraďte sa s našimi odborníkmi, čo by sa dalo urobiť napríklad aj s nákladmi na elektrinu a plyn vo vašej prevádzke.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Zistite viac o energiách

Ceny energií na burzách stále rastú

Je začiatok mája a ceny energií nám rastú. A vyzerá to tak, že ceny z konca roku 2020 sa už ťažko vrátia späť.

Koronokríza je príležitosť ako zvýšiť efektivitu aj pri nákupe energií na podnikanie

Firmy sú tvrdo zasiahnuté koronakrízou. Menia spôsob prevádzky a očakávajú adaptáciu ponuky a prístupu aj zo strany dodávateľov elektriny a plynu.

Ako nás vidíte alebo zopár výsledkov z prieskumu o značke ELGAS

Koncom roku 2020 sme realizovali prieskum znalosti značky a okrem iného sme zistili, že ELGAS patrí z hľadiska spontánnej znalosti značky do skupiny TOP 10 dodávateľov energií. Teší nás, že naši zákazníci sú s našimi službami nadpriemerne spokojní, ale stále je veľa vecí, ktoré chceme zlepšiť.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.