Produkt INDEX

Elektrická energia a zemný plyn sú komodity, ktoré sa už dnes bežne obchodujú na burze. Cena, za akú ju nakupujeme pre vás sa teda odvíja od aktuálnych burzových cien.  V prípade zákazníkov, ktorých ročná spotreba sa pohybuje rádovo do 4 GWh sú obvykle na slovenskom trhu ceny pevne stanovené a hlavne pri viacročných zmluvách nezohľadňujú aktuálny pohyb na burze v čase trvania zmluvy. 

ELGAS vám teraz ponúka jedinečnú šancu ako nakupovať energie vždy za aktuálne ceny s jasne stanovenou prirážkou. V prípade produktu INDEX vám ponúkame riešenie, ktorým stanovíme vašu cenu za zmluvne dohodnutú dodávku energie prostredníctvom dvoch častí:

Vy rozhodnite o momente nákupu a profitujte z najvýhodnejších cien energií. Dnes, v čase postupného ústupu krízy COVID-19, kedy ešte stále pretrváva znížený dopyt po energiách, máte výnimočnú príležitosť nakupovať elektrinu a plyn až na dva roky vopred za skvelé ceny. Nemíňajte už viac zbytočne peniaze na predražený nákup energií, ale využite ich na iné aktivity potrebné na úspešný reštart vášho podnikania.  Prezradíme vám ako a prečo môžete teraz ušetriť.

Cena energie odvodená od ceny na burze

Spôsob definovanie jej výšky je daný veľkosťou vašej ročnej spotreby.

V prípade spotreby elektrickej energie do 999 MWh a zemného plynu do 639 MWh sa táto cena odvíja od ceny, za akú sa cena danej komodity uzatvárala na burze predchádzajúci pracovný deň tzv. D-1.  Výsledná cena môže byť kombináciou cien za dodávku na rok, kvartál alebo mesiac podľa toho, odkedy máte záujem uzatvoriť zmluvu na dodávku. V prípade vyšších spotrieb sa cena odvíja od aktuálnej ceny na burze a náš obchodník vám ju ponúkne na základe dopytu s platnosťou 15 minút. Samozrejmosťou je možnosť dohodnúť si kontaktovanie naším obchodníkom v prípade, ak cena dosiahne vami požadované hodnoty.

Ceny tzv. D-1 u elektrickej energie sú verejne dostupné na adrese Pražskej energetickej burzy , v prípade zemného plynu na  adrese Európskej energetickej burzy. Okamžité ceny komodít nie sú verejne dostupné prostredníctvom týchto búrz, naši obchodníci ale takýto prístup majú a sú pripravení rýchlo reagovať na vaše žiadosti o cenové ponuky.

Fixná prirážka dodávateľa

Je poplatok prirátavaný ku každej  zazmluvnenej MWh a je vo fixnej výške počas celého trvania zmluvy pričom  v prípade zemného plynu obsahuje aj položky za prepravu a skladovanie plynu. Jej  výška je predmetom vzájomnej dohody a je pevne zmluvne zakotvená. Vďaka tomu získavate maximálne transparentný pohľad na cenu za energiu a eliminujte tak čo i len príležitosť k vzniku pochybností o férovosti ponuky.

Ďalšie parametre produktu INDEX

Medzi ďalšie dôležité parametre tohoto produkty patrí aj:

  • počet tranží  v roku a minimálny objem energie  v jednej tranži,
  • časové podmienky nákupu tranže,
  • možnosť nákupu na kalendárny aj technický rok.

 

Výhodný nákup vďaka koronakríze

Korona epidémia spôsobila v energetike krízu, aká tu nebola posledných 70 rokov. Prudko klesla spotreba energií a teda aj dopyt po zdrojoch, potrebných na jej produkciu. Podľa najnovšej prognózy Medzinárodnej energetickej agentúry celosvetovo dopyt po energii klesne do konca roku 2020 sedemkrát viac ako počas finančnej krízy v roku 2008*. To všetko sa prejavuje v poklese cien elektrickej energie aj zemného plynu na jednotlivých burzách.  Experti po celom svete sa snažia nastaviť niekoľko scenárov vývoja cien v nasledujúcich rokoch v závislosti od toho, ako rýchlo sa vysporiadame s dôsledkami koronakrízy a ropnej krízy, či a na ako dlho zavládne obdobie recesie. Záver, že ceny sú v súčasnosti na historických minimách a pravdepodobnosť ich rastu v prichádzajúcich mesiacoch a rokoch je oveľa vyššia ako ďalší pokles potvrdzuje aj najnovšia štúdia analytikov z Brainpool Energy**.  Aj keď mnohé spoločnosti prežívajú ťažké obdobie, túto situáciu môžu využiť a znížiť si nákupom energie do budúcich rokov celkové náklady.  Nehovoríme pritom o pár eurách, ale o úsporách rádovo v desiatkach percent oproti predchádzajúcim obdobiam.

* https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020
** https://blog.energybrainpool.com/en/coronavirus-pandemic-and-the-energy-market-a-quantitative-assessment-of-medium-term-developments/

Vďaka produktu INDEX máte prehľad o tom, koľko vás stojí energia no najmä vy sami rozhodujete koľko energie a kedy chcete nakúpiť. Naši obchodníci vám radi presne vysvetlia ako nákup i fakturácia funguje, poskytnú vám cenné rady a dohodnú si s vami pravidlá, ktoré vám maximálne zjednodušia nákup a prinesú dokonalý prehľad o vašich nákladoch na nákup energií.  S nami odteraz nakupujete vždy za aktuálne ceny a s vopred stanovenou prirážkou dodávateľa. Otvárame vám dvere do sveta, kde vaše rozhodnutia stanovujú ceny za energiu. Presvedčte sa  a vyžiadajte si od nás ponuku už dnes alebo volajte:

+421 910 915 355 západné Slovensko + Banskobystrický kraj
+421 910 156 499 východné Slovensko + Žilinský kraj