Ako zistiť, ktorá cena za plyn alebo elektrinu je skutočne najlacnejšia?

V prvom rade sa nedajte ohúriť iba výškou percentuálnej zľavy a vždy sa dodávateľa pýtajte na konečnú cenu po zľave. V prípade plynu je zase potrebné si zistiť, či cena zahŕňa skutočne všetky poplatky za dodávku, ktoré budú účtované.

Za nacenenie nič nedáte, tak prečo to nevyskúšať?

V čase jesenných kampaní sa môžete stretnúť s viacerými reklamami dodávateľov elektriny a plynu, ktoré sa snažia zaujať výškou zľavy. Tá je uvedená zvyčajne  v percentách alebo vo forme  iných hmotných benefitov. Ako sa v ponukách zorientovať a aká je skutočne lacná elektrina a plyn?

Už rok ste o vašom dodávateľovi skoro nepočuli a zrazu vám príde návrh na predĺženie zmluvy podľa štandardného cenníka. Bez energie v prevádzke podnikať neviete, elektrina bez problémov fungovala, tak čo už, asi to treba podpísať. V tom zazvoní telefón a obchodník iného dodávateľa vám ponúkne vypracovanie ponuky na dodávku energií a spomína akciu a zľavu z ich cenníka. Nič za to nezaplatíte, k ničomu sa nezaviažete. Prečo nevyskúšať? A keď už máte obe ponuky pred sebou, začne sa detektívka.

Ako rozpoznať najlacnejšieho dodávateľa plynu a elektrickej energie?

Najprv je potrebné identifikovať v ponuke cenu za odobratú MWh. Tá je buď uvedená priamo v ponuke, alebo si vyžiadajte aktuálny cenník priamo k cenovej ponuke, na ktorú vám obchodník zľavu sľúbil. Spoliehať sa na to, že dodávateľ má na svojom webe aj cenník pre neregulované subjekty, sa nemusí vyplatiť.

V cenníku nájdete príslušnú sadzbu a je potrebné si vybrať iba položku, ktorá sa týka odberu v EUR/MWh v časti obchod alebo dodávka – teda nie v časti distribúcia ani mesačná platba. Následne vezmite túto základnú cenu a vypočítajte si jednotkovú cenu po zľave a ňou prenásobte odhadovanú spotrebu. Až teraz je možné porovnať si reálnu sumu, ktorú zaplatíte čisto za  spotrebovanú energiu.

Konečná cena elektriny sa porovnáva ľahšie

Hneď na úvod – nie je podstatná výška zľavy, ani deklarovaná úspora –  najdôležitejšie je vyčísliť, koľko reálne zaplatíte za dodávku elektriny.

Aj pri vyššej zľave sa vám môže stať, že Vaša cena za elektrinu bude vo výsledku vyššia ako pri nižšej zľave od iného dodávateľa. Dôvodom je výška ceny, z ktorej sa zľava vypočítava.

Rovnako si treba dať pozor na to, či sa táto cena viaže na celú dobu trvania zmluvy, ale v druhom roku je cena iná. V takom prípade nie je možné objektívne porovnať ponuku s viazanosťou na jeden rok s inou ponukou na viacročný kontrakt.

Mimoriadnu pozornosť odporúčame venovať výške a spôsobu stanovenia finančného vyrovnania za nedočerpanie resp. prekročenie zmluvného odberu. Nie je dôležité iba poznať výšku tolerancie napr. plus mínus 10% zo zmluvného množstva, ale aj spôsob ocenenia ak nepríde k dodržania dohodnutej tolerancie. Nie raz bývajú aj stredne veľké firmy prekvapené, keď na začiatku nového roku dostanú faktúru, kde im dodávateľ vyčísli takýto rozdiel v desiatkach tisíc eur za uplynulý rok.

V zásade ale platí, že ak si od dodávateľa vypýtate konečnú cenu elektriny po uplatnení všetkých zliav spolu s definovaním dĺžky trvania zmluvy, získate hodnotu, ktorú môžete porovnať v ponukách všetkých dodávateľov. U menších firiem a podnikov si ešte dodávateľ účtuje aj tzv. mesačnú platbu na odberné miesto, ktorej výška je skôr symbolická. Aj túto položku je však z hľadiska úplnosti potrebné prenásobiť 12 mesiacmi a výslednú sumu pripočítať k sume za spotrebovanú elektrinu.  Položky za distribúciu majú rovnakú výšku bez ohľadu na dodávateľa elektriny.

Práve nejasnosti pri definícii jednotlivých položiek vstupujúcich do konečnej ceny sú často dôvodom, prečo zákazníka hneď pri prvej faktúre celková fakturovaná suma prekvapí. Preto sa pred uzavretím zmluvy pýtajte obchodníka s energiami na všetko, čomu v ponuke nerozumiete, alebo čo chcete vedieť, až kým vám neobjasní  všetky otázky. Seriózny obchodník vám veci rád vysvetlí a pomôže vám zorientovať sa aj v porovnaní ponúk.

Konečná cena plynu a jej výpočet pod lupou

V prípade dodávky plynu je potrebné hneď od začiatku získať od dodávateľa jasné vyjadrenie k jednotlivým položkám, ktoré vstupujú do hry. Ide najmä o tieto poplatky:

  1. PFIX – za zemný plyn ako komoditu (EUR/MWh)
  2. PSTR – za štruktúrovanie (u malých klientov s distribučnou tarifou do M8 v EUR/mesiac/odberné miesto, u veľkých odberov v EUR/MWh )
  3. PPRE – za prepravu (EUR/MWh)
  4. PSKL – za skladovanie (EUR/MWh)

Cena za dodávku je totiž súčtom týchto poplatkov, a nie len cenou za komoditu samotnú.

CENA za DODÁVKU =  PFIX + PSTR + PPRE +  PSKL

Celková cena za dodávku je potom vypočítaná v závislosti od veľkosti klienta:

SUMA za DODÁVKU u malých klientov =  12 * PFIX ako súčet poplatkov za jednotlivé OM + (PSTR + PPRE +  PSKL) * zazmluvnený ročný objem dodávky

SUMA za DODÁVKU u veľkých klientov =  (PFIX + PSTR + PPRE +  PSKL) * zazmluvnený ročný objem dodávky

Podobne ako pri elektrine, pri vyčíslení  zľavy si treba ujasniť, z akej ceny je zľava poskytovaná, a na aké obdobie. Môže sa totiž stať, že pri viacročných zmluvách dodávateľ poskytuje zľavu len na prvý rok a počas ďalších rokov je cena oveľa vyššia.

Samozrejme, ku konečnej fakturovanej sume je potrebné ešte pripočítať  položky za distribúciu priamo od SPP Distribúcia, ktoré sú ale pre všetkých klientov rovnaké nezávisle od dodávateľa plynu.

5 TIPOV ako vyhodnotiť najlacnejšiu elektrinu a plyn

  • Nespoliehajte sa na výšku zliav, dôverujte svojmu úsudku a číslam. Úsporu si ľahko vypočítate sami alebo vám pri tom rád pomôže každý seriózny obchodník, ktorý vám vysvetlí postup.
  • Nechajte si predložiť ponuku od svojho súčasného dodávateľa a vyberte si ešte dvoch ďalších, ktorých požiadajte  o ponuku.
  • Vždy si overte  základnú cenu za dodávku elektriny a plynu a percentuálnu zľavu z nej, ktorú vám dodávateľ ponúka. Alebo počítajte už priamo s konečnou ponúknutou cenou z ponuky. Vždy si pred akceptáciou ponuky dajte potvrdiť konečnú skladbu ceny, a to najmä u dodávok zemného plynu.
  • Porovnávajte vždy celkové náklady na dodávku energie pri predpokladanej ročnej spotrebe.
  • Nezabudnite pri porovnaní používať rovnaké jednotky – 1 MWh = 1 000 kWh
Najlacnejší dodávateľ plynu a elektrickej energie

Zmena, vďaka ktorej získate lacnejší plyn a elektrinu

Čo dodať na záver? Ceny energií tvoria u mnohých podnikateľov významnú položku nákladov a oplatí sa preto aspoň raz do roka venovať čas serióznemu zhodnoteniu ponúk od viacerých dodávateľov. Pri správnom výbere toho najlacnejšieho dodávateľa plynu a elektriny môžu úspory  dosahovať až tisícky eur ročne. Naviac, okrem ceny samotnej môžete zmenou dodávateľa, najmä u tých menších alternatívnych, získať aj individuálne nastavenie podmienok zmluvy a lepšiu starostlivosť.

P.S.: Apropo, každý darček má svoju cenu. Nedajte sa preto zlákať možnosťou ušetriť pár eur , keď pri optimálnej zmene si z dosiahnutej úspory môžete takýchto „darčekov“ kúpiť aj niekoľko.

 

Najlacnejší plyn a elektrina
Marketingový formulár

Radi vám pomôžeme s porovnaním ponúk

Ak si napriek našim radám nie ste istí, či si vyberáte tú najvýhodnejšiu cenu za elektrinu alebo plyn, radi vám pomôžeme zorientovať sa v jednotlivých položkách a nastaviť porovnanie ponúk tak, aby dávalo zmysel. Ak máte záujem o našu pomoc, stačí vyplniť nasledujúci formulár.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Zistite viac o energiách

O energiách (9/2021)

Prudké zvýšenia cien plynu a elektriny začínajú výrazne ovplyvňovať ekonomiky krajín EÚ. Momentálne výrazne negatívne dopady sa stávajú aktuálnou témou od manažérov firiem, cez investorov až po politikov. Toto obdobie nám môže ukázať do akej mieri uprednostníme ekonomiku pred ekológiou alebo sa budeme snažiť…

Ako vybrať najvýhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie

Výber dodávateľa elektriny vôbec nemusí byť zložitá záležitosť. Pri správne zvolených parametroch posudzovania ponuky a jasnom definovaní porovnateľných položiek sa s veľkou pravdepodobnosťou dopracujete k výberu vhodného partnera na budúce obdobie dodávky energie.

Nečakajte na nižšie ceny energií, firmám sa viac oplatí indexovanie

Prudko stúpajúce ceny za dodávku elektriny a plynu na burzách budú mať výrazný vplyv na náklady firiem v súvislosti so zabezpečením ich ďalšieho chodu. Najmä podniky, kde je spotreba energií významnou položkou nákladov, by mali veľmi rýchlo zrevidovať svoj zabehnutý spôsob nákupu a zabezpečiť si už teraz…

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.