Plyn

Plyn je podľa formálnej fyzikálnej definície látka, ktorá nemá pevný objem alebo určitý tvar. Namiesto toho má tvar nádoby, v ktorej je uskladnený, pretože molekuly plynu sa môžu voľne pohybovať jedna vedľa druhej. Plyny sú horľavé látky, ktoré môžu po zmiešaní so vzduchom explodovať.

Rozdelenie plynu

Vedci pracujú s pojmami ideálny plyn a skutočný (reálny) plyn. Práve ideálny plyn sa využíva k skúmaniu všeobecných vlastností plynov, medzi ktoré aktuálne patria: stlačiteľnosť, pružnosť, deliteľnosť, tekutosť, nestály objem, rozpínavosť s rovnakým tlakom v uzavretom telese vo všetkých smeroch (Pascalov zákon). Skutočný plyn sa od ideálneho odlišuje najmä tým, že má viskozitu, teda vnútorný mechanický odpor.

plyn

Využitie plynu

Z pohľadu energetiky patrí zemný plyn k najdôležitejším palivám vďaka zemným zásobám, ktorými naša planéta disponuje. Spaľovanie tohto typu paliva je najekologickejšie (produkuje najnižšie emisie) spomedzi fosílnych palív a neprodukuje ani sadze či popol. Takto spotrebovaný plyn sa meria pomocou plynomeru v litroch [dm3] alebo metroch kubických [m3].