O energiách (11/2021)

November sa niesol v znamení rastu ceny ročnej dodávky elektriny aj plynu. Nord Stream 2 definitívne v roku 2021 spustený nebude. Zároveň sa uskutočnilo niekoľko dôležitých krokov v oblasti slovenskej legislatívy.

Ceny plynu a elektriny stále rastú

Príchod chladných mesiacov spolu s potvrdenou cestou dekarbonizácie a zámerov dosiahnuť Parížsku dohodu, ku ktorej dospeli svetoví lídri počas klimatického summitu OSN (COP26), sa podpísali pod ďalšie zvyšovanie cien elektriny a plynu. Dnes už je zrejmé, že plynovod Nord Stream 2 nebude spustený počas zimnej vykurovacej sezóny, a všetky predpoklady ďalšieho vývoja tak smerujú k pozvoľnému rastu cien.

Ako to vyzerá na Slovensku

Stále ešte existujú  firmy a samosprávy, ktoré nemajú podpísanú zmluvu na dodávku na rok 2022, pričom 10. december je hraničným dátumom, kedy obchodník ešte vie sprocesovať zmenové konanie u distribučnej spoločnosti. Dodávatelia, v snahe minimalizovať straty, začínajú zvažovať, do akých tendrov sa zapoja, a aké podmienky ponúknu potenciálnym klientom. Rozkolísanosť všetkých energetických trhov sa tak stáva dennou rutinou, na ktorú si všetci iba ťažko zvykáme.

Vysoké ceny energií by mal priemyslu na Slovensku  kompenzovať príspevok z Environmentálneho fondu vo výške 11 miliónov eur (oproti 4 miliónom eur v roku 2020), čo je dobrá správa. Dôležité sú najmä finančné nástroje MŽP SR, zhmotnené do podoby Plánu obnovy a odolnosti SR, kde je na dekarbonizáciu priemyslu vyčlenených cca 350 mil. eur, a Modernizačný fond, ktorý disponuje 1,5 mld. eur určenou práve na transformáciu priemyslu do roku 2030.

Aktuálny vývoj cien energií

Vývoj ceny plynu

Ceny plynu rástli súčasne s ochladením a rastom cien emisných povoleniek, ktoré len v novembri narástli z 57 na 75 eur za tonu.

Svedkami ich prudkého rastu sme boli najmä od 10. novembra, čo sa dáva do súvislosti s výsledkami COP26 a tiež s neskorším vyjadrením  vznikajúcej nemeckej vlády, ktorá ohlásila zámer limitovať emisné kvóty minimálnou cenou vo výške 60 eur za tonu. Výsledkom je cena 77 eur za tonu k 1. decembru 2021.

Graf vývoja cien energií novemeber 2021
Graf vývoja cien energií novemeber 2022

Vývoj ceny elektriny

Cena elektriny pokračovala v raste a v priebehu novembra vystúpila cena za ročný produkt dodávky na rok 2022 na úroveň 148 EUR/MWh, čo oproti predchádzajúcemu mesiacu znamená nárast o 35 %.

V prípade plynu november začínal na hodnote 45 EUR/MWh a na konci už dosahoval 55 EUR/MWh, čo predstavuje mesačný rast 22 %. Ku koncu novembra sa cena ročnej dodávky elektriny na rok 2023 pohybuje okolo 104 EUR/MWh.

Nakupujte elektrinu moderne s COMBO fixSPOT od ELGAS-u

  1. Podľa vášho rozhodnutia 50–80% ročného objemu dodávky nakúpte pred dodávkou za fixnú cenu.
  2. Zvyšok ročného objemu vám dokúpime na SPOTovom trhu vždy keď vaša spotreba prekročí prepočítaný fixný objem odberu.
  3. Ak je váš prepočítaný fixný objem vyšší ako reálny odber, nadbytočnú elektrinu za vás predáme na SPOTovom trhu a získané peniaze započítame do vyúčtovania.
  4. Týmto spôsobom dokážete rozložiť riziko pohybu cien. V roku 2022 očakávame v prvých mesiacoch postupný rast cien a od polovice roka pokles cien. Dokážete tak dokupom na SPOTe okamžite profitovať, ak cena začne elektriny začne klesať.

Veľká Británia zoštátnila dodávateľa energií

Prudký nárast cien plynu a elektriny už od augusta spôsobil v Spojenom kráľovstve kolaps 21 dodávateľov energií. Naposledy sa vláda rozhodla zoštátniť siedmeho najväčšieho dodávateľa elektriny a plynu Bulb, ktorý má 1,7 mil. zákazníkov. Ide o prvé zoštátnenie od krízy v roku 2008 a vôbec prvé  v sektore energetiky.

Vďaka vysokej cene plynu sa vracia do hry jadro

V súvislosti s plánovaným ukončením prevádzky šiestich jadrových blokov v Nemecku, s inštalovaným výkonom 8 GW, sa objavila výzva na zastavenie ich odpojenia, keďže ich výkon sa nepodarí okamžite nahradiť obnoviteľnými zdrojmi. Tento výpadok spôsobí oveľa vyššiu mieru spaľovania plynu , v dôsledku čoho emisie porastú a odvážne ciele na ich zníženie  nebude možné splniť. Do konca roku chce Nemecko odstaviť tri jadrové bloky a dve uhoľné elektrárne, čím príde k strate 6,5 GW inštalovaného výkonu. Tento okamih môže byť v Európe kritickým, najmä ak sa naplnia predpovede podpriemerných zimných teplôt.

Súčasne sa tak do popredia dostáva záujem zvýšiť zastúpenie jadrovej energie. Francúzsko oznámilo svoj zámer postaviť až osem nových jadrových elektrární a postavilo sa na čelo koalície európskych štátov, ktoré presadzujú jadrovú energiu ako udržateľnú investíciu a nárokujú si dotácie z Bruselu. Zároveň sa chce pustiť do vývoja malých modulárnych jadrových elektrární, v ktorých vidí budúcnosť. Francúzsko už dnes produkuje 70 % svojej energie v jadrových reaktoroch. Výsledkom oživenia jadrovej budúcnosti je tak už dnes zvýšenie ceny uránu o takmer 50 %.

Nord Stream 2 túto zimu nezachráni

Nemecká spolková sieťová agentúra – regulátor, ktorého schválenie je potrebné na spustenie Nord Streamu 2 – pozastavila 16. novembra žiadosť o uvedenie do prevádzky. Požaduje, aby prevádzkovateľ plynovodu, ktorý je teraz registrovaný vo Švajčiarsku, previedol svoje aktíva a zamestnancov do Nemecka, aby podliehali nemeckej jurisdikcii. Toto rozhodnutie znamená  vážnu stopku nádeji, že by sa sprevádzkovaním plynovodu podarilo znížiť ceny plynu ešte túto zimu. Nemecký regulátor sa k predloženým dokumentom musí vyjadriť 8. januára a následne má EK ďalšie dva až štyri mesiace na rozhodnutie, či plynovod spĺňa pravidlá unbundlingu. Takže, aj keď hlavné slovo má nemecký regulačný úrad, aj tak si musí počkať na stanovisko EK.

Batérie ako podporná služba

Od 1. januára 2022 sa mení nastavenie jednotlivých typov podporných služieb na Slovensku v dôsledku harmonizácie s podmienkami EÚ. V oblasti sekundárnej regulácie to znamená skrátenie doby nábehu poskytovania výkonu z  15 na 7,5 minúty, čomu by mohli pomôcť batériové úložiská.

Na nedávnej konferencii portálu e-focus odznelo, že existuje niekoľko poskytovateľov, ktorí skúmajú túto možnosť a chceli by začať používať batérie od budúceho roku.

U našich susedov už má ČEZ a ČEPS prvé skúsenosti. Batéria s výkonom 4 MW a kapacitou 2,8 MWh je zapojená v bloku s jedným z turbogenerátorov elektrárne v Tušimiciach s výkonom 200 MW. Pri poklese frekvencie siete pod 50 Hz sa batéria vybíja, naopak pri frekvencii vyššej ako 50 Hz sa batéria nabíja. U nás realizuje batériové úložisko spoločnosť VSD v Bachledovej doline s výkonom 600 kW a vníma ju ako cestu k ekologickému vyrovnávaniu záťaže najmä zo sezónneho turizmu v Pieninskom prírodnom parku.

Uskladnené batérie v úložisku

Črtá sa ukončenie debaty okolo výšky G-komponentu

Dlhá diskusia sa už od septembra vedie k novele vyhlášky č. 18/2017 Z. z. o elektroenergetike, a to najmä okolo výšky tzv. G-komponentu. Ide o poplatok za prístup do distribučnej sústavy, ktorý platia všetci výrobcovia elektriny. V súčasnosti je jeho výška 30 % z hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity pre zariadenie na výrobu elektriny. ÚRSO pôvodne navrhlo zníženie na 10 %, nakoniec, po diskusiách s distribučnými spoločnosťami aj výrobcami, sa s najväčšou pravdepodobnosťou zmení na 15 %.

Poplatok bol doposiaľ  jedným z dôvodov, prečo sa spomalilo pripájanie obnoviteľných zdrojov do sústavy. Naviac, podľa Slovenských elektrární je jeho samotná existencia v rozpore s novoprijatou legislatívou EÚ. Poplatok bol však značným príjmom pre distribučné spoločnosti, ktoré zastávajú názor, že jeho výpadok v konečnom dôsledku zaplatia odberatelia.

Výkup energií v roku 2022 bez zmeny

Výkup elektriny z takmer 2 800 obnoviteľných zdrojov  a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla bude aj v roku 2022 zabezpečovať SPP. Rozhodol o tom rezort hospodárstva priamym určením bez aukcie. Združenie dodávateľov energií tento krok kritizovalo ako netransparentný a MH SR prisľúbilo, že v roku 2023 sa vráti k aukcii.

Energetická politika

ÚRSO 30. novembra 2021 zverejnilo novú Regulačnú politiku, ktorá počíta s postupným uvoľnením regulácie v dodávkach elektriny a plynu pre domácnosti. Dôležitý dokument, ktorý reaguje na nový energetický legislatívny balík EÚ „Čistá energia pre všetkých Európanov“, tzv. zimný energetický balík, plynárenský legislatívny balík či balík „Fit for 55“ je k dispozícii na verejné pripomienkovanie do 15. januára 2022.

Ďalší vývoj cien plynu a elektriny

Ak toky ruského plynu zostanú aspoň na takej úrovni, ako boli doteraz, a nepríde neočakávane tuhá zima, ceny by už nemali veľmi rásť. Ceny plynu v januári môžu byť ovplyvnené priebehom aukcie na tranzitné profily, ktorá prebehne v polovici decembra. Nové mutácie koronavírusu môžu tiež v budúcnosti spôsobiť dočasný pokles cien, až do času, kým nebudú kvalifikované ich zdravotné riziká a vplyv na prípadné výpadky priemyselnej výroby.

Európska komisia znížila predikciu hospodárskeho rastu krajín EÚ o 0,2 % na hodnotu 4,3 % aj z dôvodu rizika rýchle rastúcich cien, a to najmä energií. Vyzerá to tak, že na vysoké ceny elektriny a plynu si minimálne v najbližšej dobe budeme musieť jednoducho  zvyknúť.

 

Zdroje:

Linky uvedené v texte, peak.cz, urso.sk, minzp.sk

Najlacnejší plyn a elektrina
Marketingový formulár

Radi vám pomôžeme s porovnaním ponúk

Ak si napriek našim radám nie ste istí, či si vyberáte tú najvýhodnejšiu cenu za elektrinu alebo plyn, radi vám pomôžeme zorientovať sa v jednotlivých položkách a nastaviť porovnanie ponúk tak, aby dávalo zmysel. Ak máte záujem o našu pomoc, stačí vyplniť nasledujúci formulár.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Zistite viac o energiách

O energiách (10/2021)

Takmer polovica slovenských firiem nemá zazmluvnené dodávky elektriny a plynu na budúci rok. Čakanie firiem na pokles cien, ktoré sledujeme už od apríla, v spojení s vážnymi zmenami na trhu dodávateľov začína vytvárať tlak na oboch stranách. Firmy sa súčasne dožadujú kompenzácii cien, no vláda je viazaná…

Ako vybrať najvýhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie

Výber dodávateľa elektriny vôbec nemusí byť zložitá záležitosť. Pri správne zvolených parametroch posudzovania ponuky a jasnom definovaní porovnateľných položiek sa s veľkou pravdepodobnosťou dopracujete k výberu vhodného partnera na budúce obdobie dodávky energie.

Počuli ste už o jalovej energii? Vašu firmu môže vyjsť celkom draho

Jalová energia je nevyhnutná pre činnosť elektrických zariadení. Aby ale nespôsobovala zbytočnú finančnú záťaž, treba poznať dôvod jej vzniku a jej objem. Potom je možné navrhnúť riešenie, ktoré minimálne ovlyvní všku vašej faktúry za elektrickú energiu.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.