Produkt COMBO fixSPOT

Energie za výhodné ceny pre dynamické podnikanie

Obdobie turbulentných zmien, ktoré aktuálne zažívame, komplikuje už aj tak dosť zložitú situáciu mnohých firiem a podnikov. Ceny plynu a elektriny na burzách už niekoľko mesiacov celkovo rastú, no zároveň sú sprevádzané náhlymi výkyvmi v dôsledku rôznych politických prehlásení či krokov niektorého z nadnárodných dodávateľov palív. Firmám kolíšu objednávky na produkty a služby a objavujú sa výpadky v dodávkach potrebných komponentov, čo ohrozuje plynulosť výroby. To spôsobuje u odberateľov veľkú nestabilitu odberu elektriny a plynu a búra všetky predpoklady spred pár mesiacov. Ako si v tejto situácii zabezpečiť spoľahlivé a zároveň cenovo rozumné dodávky energií?

Odpoveďou je náš nový produkt COMBO FixSPOT, ktorý kombinuje výhody klasického ročného nákupu za fixnú cenu a flexibilného dorovnávania odberu na spotovom trhu.

combo fixspot

VÝHODY NÁKUPU 

bez podmienky Take or Pay na báze daného roku alebo mesiaca, žiadne kompenzácie či prirážky za nedočerpanie alebo prečerpanie zmluvného objemu

rozdelenie rizika nákupu medzi fixnú cenu za dohodnuté % ročného odberu a spotové dorovnanie reálneho odberu

stanovenie % fixácie podľa dohody

možnosť odpredaja nespotrebovanej energie na spotovom trhu

transparentné zúčtovanie s fixnou obchodnou prirážkou k aktuálnym hodinovým cenám  spotového trhu či k cene burzového produktu ročnej dodávky

pružný odber bez penalizácie za priebeh a bez potreby zmluvnej aktualizácie

Výhody fixu aj spotu v jednom produkte

COMBO fixSPOT ponúka, pri akceptácii čiastkového rizika, možnosť benefitovať z dlhodobého priemerovania cien spotovej a burzovej ceny ročných dodávok energií. Princípom je rozloženie rizika a optimalizovanie priemernej nákupnej ceny za elektrinu a plyn. To sa dosiahne tak, že odber do výšky 50-80 % z celkového plánovaného ročného odberu zákazníkovi zabezpečíme nákupom klasického ročného produktu na nasledujúce obdobie (tzv. forward). Ak potom počas roka potrebujete elektriny či plynu viac alebo menej než ste plánovali, dorovnávanie odberu realizujeme flexibilne cez dokupovanie alebo odpredaj na spotovom trhu, a to až do výšky zvyšných 20-50 % predpokladanej ročnej spotreby v danom roku odberu.

V súčasnosti sú ceny energií na burze pre rok 2022 vysoké a nie je zrejmé, kedy dôjde k ich poklesu. Analytici však odhadujú, že ceny sú nadhodnotené a po stabilizácii diania na energetickom trhu príde v priebehu budúceho roka k poklesu. V prípade, ak sa tieto očakávania naplnia, dôjde následne aj k poklesu spotových cien a zákazníci s týmto produktom tak budú môcť reálne pocítiť úsporu už v priebehu budúceho roka.

Elektrina a plyn, ktorá sa prispôsobuje aktuálnym potrebám

Produkt COMBO FixSPOT je ideálnym riešením pre firmy, ktoré z rôznych dôvodov musia prispôsobovať svoju výrobu kolísavému dopytu po ich produktoch či službách, čo sa prejavuje dočasnými výkyvmi v spotrebe energií.

COMBO FixSPOT je určený pre zákazníkov so spotrebou nad 640 MWh v odbernom mieste. Firmám a podnikom s relatívne stabilným odberom bez veľmi veľkých výkyvov umožňuje optimalizovať náklady na energie bez akéhokoľvek obmedzovania sa v spotrebe alebo jej priebehu. Jedinou podmienkou je, aby odberné miesto malo inštalované priebehové meranie.

fixspot elgas

Energie COMBO fixSPOT pre dynamické podnikanie bez obmedzení 

Vyžiadajte si ponuku na COMBO fixSPOT už dnes

Keď vaša firma dýcha s trhom a potrebuje elektriny či plynu vždy presne toľko, koľko si vyžaduje aktuálna situácia. Keď chcete mať možnosť spraviť o pracovnú zmenu viac ak je veľa objednávok, alebo naopak, keď stojí váš kontajner v prístave a výroba musí stáť. Alebo musíte proste zavrieť, lebo máte vďaka COVIDu čierny okres. Vtedy potrebujete vedieť, že žiadna sankcia za nedodržanie  odberu elektriny alebo plynu nepríde. Presne pre vás je tu COMBO fixSPOT. Máte záujem? Vyplňte nám formulár a my sa vám ozveme a všetko radi vysvetlíme za pár minút.

Odoslaním kontaktného formulára prehlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciou o spracúvaní osobných údajov

Ako sa stanovuje cena

Na stanovenie výslednej ceny sa využíva odberový diagram z obdobia, ktoré predchádza dodávke, nie však starší ako 2 roky pred samotnou dodávkou. Zákazník si definuje predpokladaný celkový objem dodávky za zmluvný rok odberu a zároveň jeho rozloženie počas mesiacov dodávky a % fixácie. Následne od nás dostane ponuku na dodávku, obsahujúcu obchodné prirážky k forwardovému produktu ročnej dodávky (resp. fixnú cenu) a prirážky k dokupovaniu a odkupu na spotovom trhu.

Veľkou výhodou produktu COMBO fixSPOT je, že v prípade, ak zákazník odoberá menej elektriny alebo plynu ako je prepočet fixnej zložky ceny, tento objem elektriny a plynu je odpredaný na spotovom trhu. Zákazník tak nielen že spotrebúva energiu bez rizika penalizácie za nedočerpanie dohodnutého objemu, ale získava dodatočný príjem z odpredaja, ktorý sa započítava do celkovej bilancie mesačného vyrovnania.

Ako sa vyhodnocuje odber

1. Zo zmluvného ročného objemu dodávky sa definuje percentuálny podiel fixnej časti a rovnomerne sa prepočíta na rovnakú hodnotu v každej hodine dňa.

2. Na základe výsledkov merania (hodinové meranie pri elektrine a denné meranie pri plyne) sa definuje rozdielu medzi reálnou spotrebou a predikciou fixnej časti.

3. V prípade, že spotreba prekročí fixnú časť objemu, sa pripočítava dokupovanie chýbajúceho objemu energií na spotovom trhu. Naopak, pri nedočerpaní predpokladaného fixného odberu v hodine resp. dni sa vypočíta výnos za odpredaj tejto energie opäť na spotovom trhu.

4. Výsledná suma je potom daná súčtom objemu spotreby a dohodnutej ceny vo fixnej časti so spotovým vyrovnaním, v ktorom sú odchýlky od fixnej časti zúčtované ako daný objem prenásobený aktuálnou hodinovou resp. dennou cenou (upravené o prirážku obchodníka). Cena za dokupovanie je pripočítaná a odpredaj naopak odpočítaný od celkovej fakturovanej sumy za spotrebu.

Naša férová ponuka pre podnikateľov:

Stabilita

Výhodná cena

Úspora energie

Ľudskosť

Referencie od klientov

Špecializujeme sa na výhodnú dodávku elektriny pre podnikateľov a podporujeme ich tak pri dosahovaní ich podnikateľských cieľov.

TRETIA VSC, a.s.

V ELGAS-e mám pocit výnimočnosti – vždy majú na mňa dosť času a…

TPD elektro predajne

Som rád, ak mám oproti sebe dodávateľa, ktorý nielen rozumie potrebám…

Fine Bakery

Výhodné ceny a dodávka elektriny aj plynu bez starostí. To je pre mňa…

VITÁLOS zákusky

Naša cukrárenská výroba je závislá od spoľahlivého výkonu…

Danfoss Power Solutions a.s.

S ELGAS-om spolupracujeme niekoľko rokov a posledné 3 roky…

CEO BAMIPA s.r.o.

Sme radi, že v ELGAS-e sme našli fér partnera. Diskutovali sme na konci…

Tobi Group

So službami spoločnosti ELGAS som maximálne spokojná. Fantastická…

Ružinovská poliklinika, a.s.

Problémy s elektrinou alebo plynom pacientom v čakárni nevysvetlíme. Elgas…

MOPS PRESS, s.r.o.

Vďaka Elgasu máme už roky stabilnú cenu za dodávku plynu i elektriny, na…

Radio, a.s.

Vo Funku vysielame 24/7, dodávka elektriny a náklady na ňu sú pre nás…

SPINEA, s.r.o.

Naše podnikanie je o presnosti, nezrovnalosti vo faktúrach, či nejasné…

Enerbyt, s.r.o.

S Elgasom sme spokojní. Dodané energie od nich sú rýchlo a bezproblémovo…

ŠROTSERVIS

Využitím produktu OPTIbasic sme odhalili všetky negatívne javy, ktoré…

ABAST

V poslednom období sme vo vyúčtovacích faktúrach za elektrickú energiu…

Slovenská oceliareň Maxa Aichera

Vďaka OPTIbasic a Protokolu distribučných hodnôt sme identifikovali dôvod…