O energiách (10/2021)

Takmer polovica slovenských firiem nemá zazmluvnené dodávky elektriny a plynu na budúci rok. Čakanie firiem na pokles cien, ktoré sledujeme už od apríla, v spojení s vážnymi zmenami na trhu dodávateľov začína vytvárať tlak na oboch stranách. Firmy sa súčasne dožadujú kompenzácii cien, no vláda je viazaná pravidlami EÚ. Črtá sa prvé riešenie prostredníctvom pásmovej TPS.

Vysoké ceny energií začínajú byť kritické

Prudký nárast cien elektriny a plynu si už vyberá svoju daň aj na Slovensku. Končia prví dodávatelia elektriny a plynu a viacerí veľkí priemyselní odberatelia začínajú obmedzovať svoje prevádzky. Dodávatelia poslednej inštancie (DPI) ohlasujú prvé predikcie strát za rok 2021 práve kvôli prevzatiu odberateľov po zbankrotovaných dodávateľoch. ÚRSO začína aktívne rokovať s ministerstvami a prichádza s prvými návrhmi, ako znížiť  dopad vysokých cien  na firmy a podnikateľov.

Prvých päť energetických subjektov skončilo

Na konci septembra, presnejšie 30. septembra, požiadala spoločnosť SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o vrátenie licencie na obchod s elektrinou a obchod so zemným plynom.  K 8. októbru zmluvy na Združenú dodávku s týmto dodávateľom zanikli. V rovnakom čase, 1. októbra, spadlo 599 odberných miest plynu v pôsobnosti spoločnosti CYEB s.r.o. do tzv. inštitútu dodávateľa poslednej inštancie. O desať dní neskôr, 11. októbra, operátor krátkodobého trhu OKTE pozastavil zúčtovanie odchýlok spoločnosti LE TRADING a. s. a 21. októbra  si OKTE uplatnilo finančnú zábezpeku voči spoločnosti Smart Energy Contractor SEC, a.s. aj BCF ENERGY, s. r. o.

Štát ako väčšinový podielnik v troch lokálnych dodávateľoch energie so štatútom DPI narazil na odpor zahraničných akcionárov, ktorí požadujú kompenzácie za prijatie zákazníkov po spoločnostiach, ktoré ukončili svoje pôsobenie na slovenskom energetickom trhu. Musia totiž pre nich nakupovať drahú elektrinu a plyn na burze a ani špeciálny vzorec na stanovenie ceny v tejto situácii nepokryje náklady v plnej výške. Aj preto sa štát rozhodol nasmerovať týchto odberateľov aj v dodávke elektriny do SPP, kde má 100-% podiel, pretože iba v tejto spoločnosti  je schopný garantovať regulované ceny bez využitia špeciálnej ceny vyplývajúcej zo štatútu DPI.

Z prepočtov MH SR vyplýva, že ak by DPI natrvalo prevzali dodávky za regulované ceny iba za bývalých zákazníkov  SLOVAKIA ENERGY, vyžiadalo by si to dodatočné náklady na rok 2022 na úrovni 31 miliónov eur.

Odchod LE Trading môže tiež vyvolať reťazovú reakciu, keďže spoločnosť mala uzavreté kontrakty aj s inými dodávateľmi na našom trhu (ELGAS žiadny kontrakt k 31.10. s touto spoločnosťou nemá).

Veľké fabriky hlásia problémy kvôli vysokým cenám elektriny a plynu

Duslo Šaľa, ktoré je najväčším odberateľom plynu na Slovensku, kvôli vysokej cene plynu znížilo svoju produkciu na úroveň technického minima. Taktiež výrobca ferozliatin OFZ či producent hliníka Slovalco, ktorý je najväčším odberateľom elektriny na Slovensku, oznámili obmedzenie produkcie z dôvodu skokového nárastu ceny elektriny.

Aktuálne ceny energií

Minulý rok o tomto čase sa ročný produkt dodávky elektriny, tzv. base load pre rok2021 predával na burze za 43 eur, dnes sa na rok 2022 predáva za trojnásobok, presnejšie 129 eur. Plyn je v medziročnom porovnaní na tom ešte horšie, keďže z ceny  14,20 eur narástol na 56 eur, čo predstavuje 3,94-násobné zvýšenie. A to hovoríme stále o ročných produktoch. Pre lepšiu predstavu, cena elektriny na spotovom trhu OKTE dosiahla 7. októbra 2021 hodinové maximum na úrovni  429 eur.

Ak teda veľké spoločnosti nakupovali výlučne na spotoom trhu, kde priemer v októbri predstavoval okolo 144 eur, tak reálne nakupovali za 3,3 násobok oproti ročnému produktu nakúpenému v rovnakom mesiaci pred rokom. Oproti minulému roku, kedy bola cena spote  hlboko pod cenou forwardových produktov, dnes čelíme presne opačnej situácii.

Vývoj cien energií

Ako výhodne nakúpiť s ELGAS-om aj počas zdražovania energií

1. FIXnou cenou počas celého trvania zmluvy. Eliminujete tak riziká z pohybu cien na burze, dokážete pohodlne plánovať náklady, ale nedokážete profitovať z prípadného poklesu cien na burze.

2. Nákupom na INDEX, kedy sa vaša cena odvíja od ceny na burze a po dohode s dodávateľom nakupujete na burze dostupné produkty v dohodnutých časoch a objemoch za vopred fixne určenú obchodnú prirážku. Pri tomto type nákupu si sami riadite moment nákupu a dokážete tak získať energie za najvýhodnejších podmienok v danom okamihu. Viete zároveň presne vyčísliť koľko platíte za obchodné služby a nemusíte mať obavy z prehnaných marží.

3. Ak hľadáte riešenie, pri ktorom si časť spotreby cenovo zafixujete a zároveň nechcete byť obmedzovaní nutnosťou dodržiavať zmluvný objem odberu, máme pre vás riešenie. Ponúkame vám produkt COMBO fixSPOT, ktorý v sebe spája výhody fixnej ceny, a teda aj lepšie predpovedateľných nákladov, a nákupu na spote, ktorý umožňuje dorovnanie aktuálnej spotreby na spotovom trhu. Zabudnite na všetky obmedzenia a kompenzácie TAKE or PAY, či obavy, že nakúpite príliš draho. Hneď, ako cena začne klesať, pocítite to na znížení nákladov v spotovom vyrovnaní. Toto progresívne riešenie nákupu, ktorého výhody doposiaľ využívali iba naši najväčší klienti, teraz vzhľadom na situáciu na trhu sprístupňujeme aj pre odberateľov so spotrebou nad 640 MWh/rok v odbernom mieste.

4. A ak nechcete plánovať spotrebu vôbec a nákup má vždy reflektovať na aktuálnu a meniacu sa potrebu elektriny a plynu, riešením môže byť aj 100% nákup na krátkodoom tzv. SPOTovom  trhu. V takom prípade je vaša spotreba zúčtovavávaná vždy podľa aktuálnej ceny na OKTE. Obvykle tento spôsob nákupu realizujú väčšie spoločnosti a je výhodný najmä v prípade dlhodobo nižšej ceny na krátkodobom trhu. 

Slovenské riešenia a postoj EÚ v rámci energetiky

ÚRSO zverejnilo 26. októbra návrh na zmenu TPS tarify z konštantnej na viac pásmovú, a to v troch alternatívach. Poplatok za TPS sa odvádza od výšky spotreby a klesá s objemom spotreby, kedy zľava nad spotrebu 100 GWh je 80 – 100 % v závislosti od  zvolenej alternatívy. Náklady sa majú predbežne kompenzovať z Envirofondu, kde sa kumulujú výnosy z predaja emisných povoleniek. Spomína sa tiež pozastavenie odvodov do Národného jadrového fondu.

Bohužiaľ, Európska komisia smeruje svoje návrhy  najmä na zraniteľných odberateľov, teda domácnosti. Tým sa schémy štátnej podpory pre veľké, energeticky náročné spoločnosti stávajú riskantnými a to najmä z dôvodu možného napadnutia zo strany samotnej komisie. Členské krajiny môžu firmám poskytnúť štátnu pomoc iba v prípade, ak sa bude týkať celého sektora a bude časovo limitovaná, aby nedošlo k diskriminácii firiem na trhu.

V Česku už od 1. novembra schválili nulovú DPH na elektrinu a plyn a Ministerstvo financií ČR predkladá aktuálne na vládu návrh Zákona o DPH, ktorý by tieto dodávky oslobodil od 21-% DPH počas celého budúceho roka. Uvidíme, ako sa k tomuto kroku postaví Európska komisia.

Elektrina

Vyhliadky a ďalší vývoj cien energií

Ruský Gazprom síce na poslednej aukcii nenakúpil dodatočné prepravné kapacity do Európy, ale zato prehlásil, že prvá vetva Nord Stream 2 je pripravená na okamžité dodávky. Medzitým ale nemecký protimonopolný úrad vydal rozhodnutie, ktoré značne skomplikovalo skolaudovanie kontroverzného plynovodu. Rusko tak s príchodom zimy a ďalším vyprázdňovaním zásobníkov zvyšuje tlak na spustenie Nord Stream 2 a zároveň má záujem na výraznom posilnení viacročných kontraktov.

Riešením tejto situácie by podľa Bruselu mohol byť práve centralizovaný nákup plynu pre krajiny EÚ , avšak na to bude potrebný konsenzus, ktorého dosiahnutie je, vzhľadom na rôznu situáciu v jednotlivých krajinách EÚ, komplikované. Suma sumárum, v najbližšej dobe to na žiadny rapídny pokles cien plynu ani elektriny nevyzerá, a táto kríza preverí vzájomnú súdržnosť krajín a rešpekt k dohodám, ktoré spoločne uzavreli.

P.S. Videli ste už slovenské  vodíkové auto? Ak nie, pokochajte sa pohľadom na prototyp športiaku MH2, ktorý je výsledkom spolupráce  Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosti MATADOR Group. Premiéru si užil v rámci slovenskej expozície na Dubaj EXPO2021.

Najlacnejší plyn a elektrina
Marketingový formulár

Radi vám pomôžeme s porovnaním ponúk

Ak si napriek našim radám nie ste istí, či si vyberáte tú najvýhodnejšiu cenu za elektrinu alebo plyn, radi vám pomôžeme zorientovať sa v jednotlivých položkách a nastaviť porovnanie ponúk tak, aby dávalo zmysel. Ak máte záujem o našu pomoc, stačí vyplniť nasledujúci formulár.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Zistite viac o energiách

Ako zistiť, ktorá cena za plyn alebo elektrinu je skutočne najlacnejšia?

V prvom rade sa nedajte ohúriť iba výškou percentuálnej zľavy a vždy sa dodávateľa pýtajte na konečnú cenu po zľave. V prípade plynu je zase potrebné si zistiť, či cena zahŕňa skutočne všetky poplatky za dodávku, ktoré budú účtované.

Ako vybrať najvýhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie

Výber dodávateľa elektriny vôbec nemusí byť zložitá záležitosť. Pri správne zvolených parametroch posudzovania ponuky a jasnom definovaní porovnateľných položiek sa s veľkou pravdepodobnosťou dopracujete k výberu vhodného partnera na budúce obdobie dodávky energie.

O energiách (9/2021)

Prudké zvýšenia cien plynu a elektriny začínajú výrazne ovplyvňovať ekonomiky krajín EÚ. Momentálne výrazne negatívne dopady sa stávajú aktuálnou témou od manažérov firiem, cez investorov až po politikov. Toto obdobie nám môže ukázať do akej mieri uprednostníme ekonomiku pred ekológiou alebo sa budeme snažiť…

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.