Porovnanie vybraných cenníkov neregulovaných dodávok elektriny a plynu

Zistili a porovnali sme za vás ceny neregulovanej dodávky elektriny a plynu u najväčších dodávateľov na Slovensku. ELGAS je stále najlacnejší.

ZISTILI SME ZA VÁS, KDE JE CENNÍK NAJLACNEJŠÍ!

Chcete skutočne šetriť a mať istotu výhodnej ceny? Aby sme vám uľahčili zháňanie informácii, porovnávanie a vyhodnotenie, zhromaždili sme verejne dostupné cenníky neregulovanej dodávky tradičných dodávateľov a všetko vám pripravili na jednom mieste. Vy sa rozhodnite, kde skutočne majú pre vás najvýhodnejšiu cenu podľa cenníka.

ceny energií ELGAS

VÝHODY NÁKUPU NA CENNÍK

cena je v stanovenom čase rovnaká,

zmena ceny má svoje pravidlá,

akákoľvek zmena ceny vás oprávňuje zmluvu ukončiť predčasne,

umožňuje relatívne jednoduché porovnanie od rôznych dodávateľov,

viete si plánovať náklady na energie min. v horizonte definovanej lehoty oznámenia zmeny cenníka.

KDE HĽADAŤ ROZDIELY

podmienky zmeny ceny v čase trvania zmluvy,

✓ oznamovanie zmeny ceny z hľadiska času a formy,

aplikácia dodržiavania ročného zmluvného množstva,

✓ rôzna cena podľa celkovej spotreby  alebo pomeru odberu v nízkej a vysokej tarife,

✓ penalizácia za nedodržanie pomeru odberu v nízkej a vysokej tarife.

Marketingový formulár

Cenník od ELGAS-u je dobrá voľba

 Jednoduché riešenie pre každú firmu. NÍZKE CENY ELEKTRINY AJ PLYNU. Náklady si viete do istej miery predikovať a vaša cena u nás je v súlade s trendom vývoja cien na trhu.

Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

ceny energií ELGAS

Aktualizácia 28. februára 2024

Pripravili sme pre vás porovnanie cenníkov neregulovanej dodávky elektriny a plynu z verejne dostupných cenníkov na weboch tradičných dodávateľov od MARCA 2024. Ceny v dodávke plynu upravuje ELGAS aj SPP, v prípade elektriny iba ELGAS a u ostatných dodávateľov zostávajú k dnešnému dňu cenníky rovnaké.

Neregulovaná dodávka elektriny od 1.3.2024

ELGAS k 1.3. výrazne znižuje ceny v cenníku a ako prvý prináša tento rok cenu elektriny pod 150 EUR/MWh!  Vo vysokej tarife znižuje cenu z ppôvodných 175 EUR/MWh na  160 EUR/MWh o 15 EUR/MWh a v nízkej tarife dokonca na 149,90 EUR/MWh čo je o 25,10 EUR menej ako doposiaľ.

PRODUKT/Spotreba    SEE do 30 MWh, ostatní bez rozdielu spotreby   30-100 MWh   100-220 MWh   nad 220 MWh 
    ELGAS SSE VSE  SPP SSE SSE SSE
Jednotarifný produkt (EUR/MWh) 160,00  197,70 279,20 169,70 192,70 192,70 187,70
Dvojtarifné produkty                
DVOJTARIF/Klasik s platnosťou nízkej tarify 8 hodín, vhodný aj pre nabíjacie stanice VT (EUR/MWh)   160,00 204,30 294,10 179,00  199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)   149,90 171,00 225,40  150,20 166,40 166,40 161,60
DVOJTARIF/Aku Akumulačné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín) VT (EUR/MWh)  160,00  204,30  324,20  179,00 199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)  149,90 171,00 269,50  150,20 166,40  166,40 161,60
VYKUROVANIE/Komfort Priamovýhrevné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 16 resp. 20 hodín) VT (EUR/MWh) 160,00 239,30 324,20  169,70 233,70 233,70 227,90
  NT (EUR/MWh)  149,90 187,00 269,50   169,70  182,20 182,20 177,10
Špecifické produkty                
Panoramik/LUX/Svetlo Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) (EUR/MWh) 160,00 192,20 228,70  164,00 187,20  187,20   182,20

 

Z porovnania je vidieť, že ELGAS bude mať od marca najnižšie ceny plynu aj elektriny. Robíme maximum preto, aby naše energie umožňovali rast podnikania firiem a prinášali im významnú úsporu v nákladoch. Dôkazom nášho proaktívneho prístupu k aktualizácii cien v súlade s vývojom na trhu je aj prieskum Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Neregulovaná dodávka plynu od 1.3.2024

Od 1.3.2024 ELGAS znižuje ceny v cenníku o 7 EUR/MWh, zhodne vo všetkých tarifách a SPP o 10 EUR/MWh. Ceny v nasledúcej tabuľke sú v EUR/MWh.

 Tarifa  ELGAS SSE VSE SPP
 T1        64,00  76,86   105,90   79,80
 T2        64,00   76,58  105,30   79,40
 T3        64,00   76,44  105,10   79,20
 T4        64,00   76,16  104,90   78,80
 T5        64,00   76,02  104,70   78,60
 T6        64,00   76,02 104,70   78,60
 T7        64,00   76,02 104,70   78,60
 T8        64,00   76,02 104,70   78,60

 

Dôležité rozdiely

Zákazníci by si mali uvedomiť dôležitý rozdiel medzi platnosťou cenníkov jednotlivých dodávateľov, ktorým je ich aplikácia. Kým vybraní dodávatelia nahrádzajú cenníky obdobia platnosti (ELGAS, SPP) iní dodávatelia môžu vydávať cenníky bez náhrady prechádzajúceho.

Toto je z hľadiska nákladov na dodávku podstatné pre každého zákazníka, keďže v prípade náhrady cenníka novšou verziou, dodávateľ v cene zohľadňuje vývoj na trhu a prenáša ho v istej miere na každého zákazníka využívajúceho cenníkový produkt bez ohľadu na to, či k zmene dochádza počas už prebiehajúce plnenia zmluvy alebo sa jedná o novouzavretú zmluvu v čase vydania aktualizácie cenníka.

V druhom prípade má zákazník konštantnú cenu počas celého trvania zmluvy, ktorá je závislá od momentu podpisu zmluvy a v danom momente platného cenníka. Ak teda príde na spotovom trhu k poklesu, v prvej skupine dodávateľov obvykle príde k zníženiu cien v cenníkoch, čo bolo pekne vidieť v priebehu rokov 2023 a aj 2024.

Porovnanie cien energií

Aktualizácia 14. februára 2024

Pripravili sme pre vás porovnanie cenníkov neregulovanej dodávky elektriny a plynu z verejne dostupných cenníkov na weboch tradičných dodávateľov. Od februára cenniky upravil SPP, cenníky ZSE Energia sme na ich webe nenašli zverejnené.

Neregulovaná dodávka elektriny od 1.3.2024

ELGAS k 1.3. výrazne znižuje ceny v cenníku a ako prvý prináša tento rok cenu elektriny pod 150 EUR/MWh!  Vo vysokej tarife znižuje cenu z ppôvodných 175 EUR/MWh na  160 EUR/MWh o 15 EUR/MWh a v nízkej tarife dokonca na 149,90 EUR/MWh čo je o 25,10 EUR menej ako doposiaľ.

PRODUKT/Spotreba    SEE do 30 MWh, ostatní bez rozdielu spotreby   30-100 MWh   100-220 MWh   nad 220 MWh 
    ELGAS SSE VSE  SPP SSE SSE SSE
Jednotarifný produkt (EUR/MWh) 160,00  197,70 279,20 169,70 192,70 192,70 187,70
Dvojtarifné produkty                
DVOJTARIF/Klasik s platnosťou nízkej tarify 8 hodín, vhodný aj pre nabíjacie stanice VT (EUR/MWh)   160,00 204,30 294,10 179,00  199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)   149,90 171,00 225,40  150,20 166,40 166,40 161,60
DVOJTARIF/Aku Akumulačné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín) VT (EUR/MWh)  160,00  204,30  324,20  179,00 199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)  149,90 171,00 269,50  150,20 166,40  166,40 161,60
VYKUROVANIE/Komfort Priamovýhrevné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 16 resp. 20 hodín) VT (EUR/MWh) 160,00 239,30 324,20  169,70 233,70 233,70 227,90
  NT (EUR/MWh)  149,90 187,00 269,50   169,70  182,20 182,20 177,10
Špecifické produkty                
Panoramik/LUX/Svetlo Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) (EUR/MWh) 160,00 192,20 228,70  164,00 187,20  187,20   182,20

 

Neregulovaná dodávka plynu od 1.3.2024

Od 1.3.2024 ELGAS znižuje ceny v cenníku o 7 EUR/MWh, zhodne vo všetkých tarifách. Ceny v EUR/MWh.

 Tarifa  ELGAS SSE VSE SPP
 T1        64,00  76,86   105,90   89,80
 T2        64,00   76,58  105,30   89,40
 T3        64,00   76,44  105,10   89,20
 T4        64,00   76,16  104,90   88,80
 T5        64,00   76,02  104,70   88,60
 T6        64,00   76,02 104,70   88,60
 T7        64,00   76,02 104,70   88,60
 T8        64,00   76,02 104,70   88,60

 

Aktualizácia 2. februára 2024

Pripravili sme pre vás porovnanie cenníkov neregulovanej dodávky elektriny a plynu z verejne dostupných cenníkov na weboch tradičných dodávateľov. Od februára cenniky upravil SPP, cenníky ZSE Energia sme na ich webe nenašli zverejnené.

Neregulovaná dodávka elektriny od 1.2.2024

SSE ako jediná z výberu rozdelila cenníky do 4 úrovní podľa ročného objemu dodávky. Ostatní dodávatelia majú jeden cenník bez ohľadu na objem.

PRODUKT/Spotreba    SEE do 30 MWh, ostatní bez rozdielu spotreby   30-100 MWh   100-220 MWh   nad 220 MWh 
    ELGAS SSE VSE  SPP SSE SSE SSE
Jednotarifný produkt (EUR/MWh) 175,00  197,70 279,20 169,70 192,70 192,70 187,70
Dvojtarifné produkty                
DVOJTARIF/Klasik s platnosťou nízkej tarify 8 hodín, vhodný aj pre nabíjacie stanice VT (EUR/MWh)   175,00 204,30 294,10 179,00  199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)   175,00 171,00 225,40  150,20 166,40 166,40 161,60
DVOJTARIF/Aku Akumulačné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín) VT (EUR/MWh)  175,00  204,30  324,20  179,00 199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)  175,00 171,00 269,50  150,20 166,40  166,40 161,60
VYKUROVANIE/Komfort Priamovýhrevné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 16 resp. 20 hodín) VT (EUR/MWh) 175,00 239,30 324,20  169,70 233,70 233,70 227,90
  NT (EUR/MWh)  175,00 187,00 269,50   169,70  182,20 182,20 177,10
Špecifické produkty                
Panoramik/LUX/Svetlo Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) (EUR/MWh) 175,00 192,20 228,70  164,00 187,20  187,20   182,20

 

Neregulovaná dodávka plynu od 1.2.2024

Dodávatelia majú zverejnený cenník resp. cenníky, niektorí odlišujú špecificky cenníky podľa ročného objemu dodávky plynu. SSE uvádza oddelený cenník pre odberné miesta so spotrebou pod aj nad 641 MWh/ročne, ale ceny v tarifách sú rovnaké.

 Tarifa  ELGAS SSE VSE SPP
 T1        71,00  76,86   105,90   89,80
 T2        71,00   76,58  105,30   89,40
 T3        71,00   76,44  105,10   89,20
 T4        71,00   76,16   104,90   88,80
 T5        71,00   76,02   104,70   88,60
 T6        71,00   76,02 104,70   88,60
 T7        71,00   76,02 104,70   88,60
 T8        71,00   76,02 104,70   88,60

 

Aktualizácia 2. januára 2024

ÚRSO začiatkom novembra zaviedol mimoriadnu reguláciu najväčších dodávateľov. O tom, aké boli dôvody a očakávaný prínos sme písali v našom článku. Dnes sa pozrieme na to, ako vyzerá jej realizácia k 6.12.2023 v praxi z pohľadu zákazníka a to najmä z hľadiska nastavenia cenníkov elektriny a plynu.

Stav publikácie cenníkov neregulovanej dodávky

Na základe publikovaných údajov na weboch najväčších dodávateľov energie k 6.12.2023 si zákazník môže prozrieť platný cenník neregulovanej dodávky energií od 1.12.2023 u všetkých tradičných dodávateľov. Niektorí dodávatelia už publikovali aj cenníky dodávky energie platné od 1.1.2024.

Nižšie nájdete porovnanie dostupných cenníkov na dodávku elektriny a plynu u vybraných dodávateľov.

Neregulovaná dodávka elektriny

SSE ako jediná z výberu rozdelila cenníky do 4 úrovní podľa ročného objemu dodávky. Ostatní dodávatelia majú jeden cenník bez ohľadu na objem.

Dodávka elektriny od 1.12.2023

PRODUKT/Spotreba    SEE do 30 MWh, ostatní bez rozdielu spotreby   30-100 MWh   100-220 MWh   nad 220 MWh 
    1.12.2023 1.12.2023
    ELGAS SSE VSE*  ZSE** SPP SSE SSE SSE
Jednotarifný produkt (EUR/MWh)                   175,00                466,60                390,77                389,00                     219,70               456,60                 456,60                 446,60
Dvojtarifné produkty                  
DVOJTARIF/Klasik s platnosťou nízkej tarify 8 hodín, vhodný aj pre nabíjacie stanice VT (EUR/MWh)                  175,00                480,40                410,88                465,14                     232,00               470,50                 470,50                 460,20
  NT (EUR/MWh)                   175,00                378,00                303,04                284,75                     202,90               369,30                 369,30                 360,10
DVOJTARIF/Aku Akumulačné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín) VT (EUR/MWh)                  175,00                480,40                410,88                482,57                     232,00               470,50                 470,50                 460,20
  NT (EUR/MWh)                   175,00                378,00                303,04                352,34                     202,90               369,30                 369,30                 360,10
VYKUROVANIE/Komfort Priamovýhrevné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín) VT (EUR/MWh)                  175,00                617,10                427,53                482,57                     215,10               605,70                 605,70                 593,80
  NT (EUR/MWh)                    175,00                433,00                365,03                352,34                     215,10               423,60                 423,60                 413,80
Špecifické produkty                  
Panoramik/LUX/Svetlo Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) (EUR/MWh)                  175,00                395,80                300,29                322,29                     200,90               385,80                 385,80                 375,80

 

Dodávka elektriny od 1.1.2024

 

PRODUKT/Spotreba    SEE do 30 MWh, ostatní bez rozdielu spotreby   30-100 MWh   100-220 MWh   nad 220 MWh 
    1.1.2024 1.1.2024
    ELGAS SSE VSE  ZSE** SPP SSE SSE SSE
Jednotarifný produkt (EUR/MWh)                   175,00                197,70  279,20                272,13                     189,70               192,70                 192,70                 187,70
Dvojtarifné produkty                  
DVOJTARIF/Klasik s platnosťou nízkej tarify 8 hodín, vhodný aj pre nabíjacie stanice VT (EUR/MWh)                  175,00                204,30  294,10                308,97                     199,00               199,20                 199,20                 193,90
  NT (EUR/MWh)                   175,00                171,00  225,40                226,19                     178,90               166,40                 166,40                 161,60
DVOJTARIF/Aku Akumulačné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín) VT (EUR/MWh)                  175,00                204,30  324,20                342,38                     199,00               199,20                 199,20                 193,90
  NT (EUR/MWh)                   175,00                171,00 269,50                241,46                     178,90               166,40                 166,40                 161,60
VYKUROVANIE/Komfort Priamovýhrevné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín) VT (EUR/MWh)                  175,00                239,30  324,20                342,38                     185,10               233,70                 233,70                 227,90
  NT (EUR/MWh)                    175,00                187,00  269,50                241,46                     185,10               182,20                 182,20                 177,10
Špecifické produkty                  
Panoramik/LUX/Svetlo Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) (EUR/MWh)                  175,00                192,20  228,70                245,23                     170,90               187,20                 187,20                 182,20

* cenník doba neurčitá, sadzba mini
**Cenník tarifných produktov dodávky elektriny pre firmy, podnikateľov a organizácie, mimo zraniteľných odberateľov, dvojtarif do 30% NT

Neregulovaná dodávka plynu

Dodávatelia majú zverejnený cenník resp. cenníky, niektorí odlišujú špecificky cenníky podľa ročného objemu dodávky plynu

   do 641 MWh  nad 641 MWh
  1.12.2023 1.1.2024 1.12.2023 1.1.2024
 Tarifa  ELGAS SSE VSE ZSE SPP ELGAS SSE ZSE SPP ELGAS SSE VSE* ELGAS SSE
 T1        71,00  89,56    190,30    186,80   109,80   71,00  76,86   97,05   96,80   71,00  89,56    179,00   71,00   76,86
 T2        71,00   89,29    189,70    186,30   109,40   71,00   76,58   96,55   96,40   71,00   89,29    179,00   71,00   76,58
 T3        71,00   89,15    189,40    186,10   109,20   71,00   76,44   96,35   96,20   71,00   89,15    179,00   71,00   76,44
 T4        71,00   88,87    188,70    185,70   108,80   71,00   76,16   95,95   95,80   71,00   88,87    179,00   71,00   76,16
 T5        71,00   88,73    188,40    185,50   108,60   71,00   76,02   95,75   95,60   71,00   88,73    179,00   71,00   76,02
 T6        71,00   88,73    188,40    185,50   108,60   71,00   76,02   95,75   95,60   71,00   88,73    179,00   71,00   76,02
 T7        71,00   88,73    188,40    185,50   108,60   71,00   76,02   95,75   95,60   71,00   88,73    179,00   71,00   76,02
 T8        71,00   88,73    188,40    185,50   108,60   71,00   76,02   95,75   95,60   71,00   88,73    179,00   71,00   76,02

 

*vrátane štruktúrovania

Marketingový formulár

Pridajte sa k viac ako dvom tisícom manažérov a získajte prístup k newsletteru, ktorý vašej firme dodá energiu.

Raz mesačne a bez spamu: užitočné informácie z oblasti energetiky špeciálne pre firmy, rady ako ušetriť na nákupe, návody ako efektívne riadiť náklady na spotrebu.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Zistite viac o energiách

Od marca s nami za energie zaplatíte opäť menej

Výrazne znižujeme ceny plynu aj elektriny pre neregulovaných zákazníkov na cenníkoch. Profitujte zo zníženia okamžite a s úsmevom!

Prieskum ÚRSO potvrdil – naše cenníky sú najnižšie na trhu!

Septembrový prieskum ÚRSO potvrdil, že ELGAS má najnižšie ceny v cenníkoch neregulovanej dodávky na slovenskom trhu.

Zmenu zmluvy na dodávku energií v roku 2025 treba riešiť už teraz

Do 31.3.2024 je potrebné nahlásiť kľúčové zmeny zmluvných podmienok, ako je prechod z regulovaného do neregulovaného rámca, či ukončenie zmluvy bez uplatnenia predĺženia zmluvy.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.