Porovnanie vybraných cenníkov neregulovaných dodávok elektriny a plynu

Zistili a porovnali sme za vás ceny neregulovanej dodávky elektriny a plynu u najväčších dodávateľov na Slovensku. ELGAS je stále najlacnejší.

Cena energií

ZA MENEJ PEŇAZÍ, VIAC MUZIKY!

Chcete skutočne šetriť a mať istotu výhodnej ceny? Aby sme vám uľahčili zháňanie informácii, porovnávanie a vyhodnotenie, zhromaždili sme verejne dostupné cenníky neregulovanej dodávky tradičných dodávateľov a všetko vám pripravili na jednom mieste. Vy sa rozhodnite, kde skutočne majú pre vás najvýhodnejšiu cenu podľa cenníka.

 

VÝHODY NÁKUPU NA CENNÍK

cena je v stanovenom čase rovnaká,

zmena ceny má svoje pravidlá,

akákoľvek zmena ceny vás oprávňuje zmluvu ukončiť predčasne,

umožňuje relatívne jednoduché porovnanie od rôznych dodávateľov,

viete si plánovať náklady na energie min. v horizonte definovanej lehoty oznámenia zmeny cenníka.

KDE HĽADAŤ ROZDIELY

podmienky zmeny ceny v čase trvania zmluvy,

✓ oznamovanie zmeny ceny z hľadiska času a formy,

aplikácia dodržiavania ročného zmluvného množstva,

✓ rôzna cena podľa celkovej spotreby  alebo pomeru odberu v nízkej a vysokej tarife,

✓ penalizácia za nedodržanie pomeru odberu v nízkej a vysokej tarife.

Marketingový formulár

Cenník od ELGAS-u je dobrá voľba

 Jednoduché riešenie pre každú firmu. NÍZKE CENY ELEKTRINY AJ PLYNU. Náklady si viete do istej miery predikovať a vaša cena u nás je v súlade s trendom vývoja cien na trhu.

Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Ceny energií ELGAS

Aktualizácia 24. júna 2024

Na základe cenníkov neregulovanej dodávky elektriny a plynu, dostupných na weboch tradičných dodávateľov sme zistili, že od 1. júla pristúpili dvaja z nich k zvýšeniu cenníkov. Stredoslovenská energetika zvýšila ceny v cenníku neregulovanej dodávky plynu o 9,59 až 9,85 EUR/MWh a SPP zvýšil ceny v cenníku neregulovanej dodávky elektriny o 10 EUR/MWh. ELGAS od 1.7. neupravoval cenníky a zostáva tak dodávateľom s najnižším cenníkom neregulovanej dodávky elektriny a plynu v porovnaní s tradičnými dodávateľmi, ktorí publikujú na webe svoje cenníky.

Elektrina – neregulovaná dodávka od 1.7.2024

ELGAS ponúka v porovnaní s tradičnými dodávateľmi aj v júli najnižšie ceny elektriny v cenníku a vo vybraných tarifách a sadzbách dokonca ako jediný na trhu cenu pod 140 EUR/MWh! Z tradičných dodávateľov zvýšil od júla cenník SPP o 10 EUR/MWh. 

PRODUKT/Spotreba    SEE do 30 MWh, ostatní bez rozdielu spotreby   30-100 MWh   100-220 MWh   nad 220 MWh 
    ELGAS SSE VSE  SPP SSE SSE SSE
Jednotarifný produkt (EUR/MWh) 149,00  197,70 279,20 169,70 192,70 192,70 187,70
Dvojtarifné produkty                
DVOJTARIF/Klasik s platnosťou nízkej tarify 8 hodín, vhodný aj pre nabíjacie stanice VT (EUR/MWh)   159,00 204,30 294,10 179,00  199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)   139,00 171,00 225,40  150,20 166,40 166,40 161,60
DVOJTARIF/Aku Akumulačné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín) VT (EUR/MWh)  159,00  204,30  324,20  179,00 199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)  139,00 171,00 269,50  150,20 166,40  166,40 161,60
VYKUROVANIE/Komfort Priamovýhrevné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 16 resp. 20 hodín) VT (EUR/MWh) 149,00 239,30 324,20  169,70 233,70 233,70 227,90
  NT (EUR/MWh)  149,00 187,00 269,50   169,70  182,20 182,20 177,10
Špecifické produkty                
Panoramik/LUX/Svetlo Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) (EUR/MWh) 139,00 192,20 228,70  164,00 187,20  187,20   182,20

 

Z porovnania je vidieť, že ELGAS má aj v júli najnižšie ceny plynu aj elektriny. Robíme maximum preto, aby naše energie umožňovali rast podnikania firiem a prinášali im významnú úsporu v nákladoch. Dôkazom nášho proaktívneho prístupu k aktualizácii cien v súlade s vývojom na trhu je aj prieskum Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Plyn – neregulovaná dodávka od 1.7.2024

ELGAS aj v júli prináša najnižšiu jednotnú cenu v cenníku dodávky plynu 59,00 EUR/MWh  v porovnaní s tradičnými dodávateľmi. Stredoslovenská energetika zvyšuje cenu v cenníku neregulovanej dodávky plynu o min. 9,5  EUR/MWh v závislosti od tarify.

Ceny v nasledúcej tabuľke sú v EUR/MWh.

 Tarifa  ELGAS SSE VSE SPP
 T1      59,00 79,00   105,90   79,80
 T2      59,00  78,61  105,30   79,40
 T3      59,00  78,41  105,10   79,20
 T4      59,00  78,01  104,90   78,80
 T5      59,00  77,81  104,70   78,60
 T6      59,00 77,81 104,70   78,60
 T7      59,00 77,81 104,70   78,60
 T8      59,00 77,81 104,70   78,60

 

Dôležité rozdiely

Zákazníci by si mali uvedomiť dôležitý rozdiel medzi platnosťou cenníkov jednotlivých dodávateľov, ktorým je ich aplikácia. Kým vybraní dodávatelia nahrádzajú pôvodné cenníky napríklad ELGAS, SPP, iní dodávatelia môžu vydávať cenníky bez náhrady prechádzajúceho.

Toto je z hľadiska nákladov na dodávku podstatné pre každého zákazníka, keďže v prípade náhrady cenníka novšou verziou, dodávateľ v cene zohľadňuje vývoj na trhu a prenáša ho v istej miere na každého zákazníka využívajúceho cenníkový produkt. Deje sa tak bez ohľadu na to, či k zmene dochádza počas už prebiehajúceho plnenia zmluvy alebo sa jedná o novouzavretú zmluvu v čase vydania aktualizácie cenníka.

V druhom prípade má zákazník konštantnú cenu počas celého trvania zmluvy, ktorá je závislá od momentu podpisu zmluvy a v danom momente platného cenníka. Ak teda príde na spotovom trhu k poklesu, v prvej skupine dodávateľov obvykle príde k zníženiu cien v cenníkoch, čo bolo pekne vidieť v priebehu rokov 2023 a vidia to aj naši zákazníci v tomto roku.

Porovnanie cien energií

Aktualizácia 31. mája 2024

Na základe cenníkov neregulovanej dodávky elektriny a plynu, dostupných na weboch tradičných dodávateľov sme zistili, že od 1. júna sa ich cenníky nemenia. Rovnako ani ELGAS neupravoval cenník. Od 1. júna teda zostávajú v platnosti tie isté cenníky ako od 1. apríla 2024.

Aktualizácia 29. apríla 2024

Pozreli sme sa na webové stránky tradičných dodávateľov, aby sme pre vás zistili aktuálne cenníky neregulovanej dodávky elektriny a plynu (ceny bez DPH).  Zistili sme, že od 1. mája žiadny z tradičných dodávateľov na webe dostupný cenník neaktualizoval a rovnako ani ELGAS nevydáva nový cenník. Od 1. mája teda zostávajú v platnosti tie isté cenníky ako od 1. apríla 2024.

Aktualizácia 25. marca 2024

Pripravili sme pre vás porovnanie cenníkov neregulovanej dodávky elektriny a plynu (ceny bez DPH) z verejne dostupných cenníkov na weboch tradičných dodávateľov od APRÍLA 2024. Ceny v dodávke elektriny upravil ELGAS a SPP, v dodávke plynu ELGAS a Stredoslovenská energetika, u ostatných dodávateľov zostávajú k dnešnému dňu cenníky rovnaké.

Elektrina – neregulovaná dodávka od 1.4.2024

ELGAS ponúka v porovnaní s tradičnými dodávateľmi aj v apríli najnižšie ceny elektriny v cenníku a vo vybraných tarifách a sadzbách dokonca ako jediný na trhu cenu pod 140 EUR/MWh! Z tradičných dodávateľov znížil od apríla cenník SPP o 10 EUR/MWh. 

PRODUKT/Spotreba    SEE do 30 MWh, ostatní bez rozdielu spotreby   30-100 MWh   100-220 MWh   nad 220 MWh 
    ELGAS SSE VSE  SPP SSE SSE SSE
Jednotarifný produkt (EUR/MWh) 149,00  197,70 279,20 159,70 192,70 192,70 187,70
Dvojtarifné produkty                
DVOJTARIF/Klasik s platnosťou nízkej tarify 8 hodín, vhodný aj pre nabíjacie stanice VT (EUR/MWh)   159,00 204,30 294,10 169,00  199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)   139,00 171,00 225,40  140,20 166,40 166,40 161,60
DVOJTARIF/Aku Akumulačné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín) VT (EUR/MWh)  159,00  204,30  324,20  169,00 199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)  139,00 171,00 269,50  140,20 166,40  166,40 161,60
VYKUROVANIE/Komfort Priamovýhrevné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 16 resp. 20 hodín) VT (EUR/MWh) 149,00 239,30 324,20  159,70 233,70 233,70 227,90
  NT (EUR/MWh)  149,00 187,00 269,50   159,70  182,20 182,20 177,10
Špecifické produkty                
Panoramik/LUX/Svetlo Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) (EUR/MWh) 139,00 192,20 228,70  154,00 187,20  187,20   182,20

 

Plyn – neregulovaná dodávka od 1.4.2024

ELGAS aj v apríli prináša najnižšiu jednotnú cenu v cenníku dodávky plynu 59,00 EUR/MWh (znižujeme o 5 EUR/MWh) v porovnaní s tradičnými dodávateľmi a to aj po zohľadnení faktu, že od 1.4.2024  znižuje ceny plynu v cenníku Stredoslovenská energetika o 7,7 – 8 EUR/MWh podľa tarify.

Ceny v nasledúcej tabuľke sú v EUR/MWh.

 Tarifa  ELGAS SSE VSE SPP
 T1      59,00 69,15   105,90   79,80
 T2      59,00  68,84  105,30   79,40
 T3      59,00  68,68  105,10   79,20
 T4      59,00  68,38  104,90   78,80
 T5      59,00  68,22  104,70   78,60
 T6      59,00 68,22 104,70   78,60
 T7      59,00 68,22 104,70   78,60
 T8      59,00 68,22 104,70   78,60

 

Aktualizácia 28. februára 2024

Pripravili sme pre vás porovnanie cenníkov neregulovanej dodávky elektriny a plynu z verejne dostupných cenníkov na weboch tradičných dodávateľov od MARCA 2024. Ceny v dodávke plynu upravuje ELGAS aj SPP, v prípade elektriny iba ELGAS a u ostatných dodávateľov zostávajú k dnešnému dňu cenníky rovnaké.

Elektrina – neregulovaná dodávka od 1.3.2024

ELGAS k 1.3.2024 výrazne znižuje ceny elektriny v cenníku a ako prvý prináša tento rok cenu elektriny pod 150 EUR/MWh!  Vo vysokej tarife znižuje cenu z pôvodných 175 EUR/MWh na 160 EUR/MWh o 15 EUR/MWh a v nízkej tarife dokonca na 149,90 EUR/MWh čo je o 25,10 EUR menej ako doposiaľ.

PRODUKT/Spotreba    SEE do 30 MWh, ostatní bez rozdielu spotreby   30-100 MWh   100-220 MWh   nad 220 MWh 
    ELGAS SSE VSE  SPP SSE SSE SSE
Jednotarifný produkt (EUR/MWh) 160,00  197,70 279,20 169,70 192,70 192,70 187,70
Dvojtarifné produkty                
DVOJTARIF/Klasik s platnosťou nízkej tarify 8 hodín, vhodný aj pre nabíjacie stanice VT (EUR/MWh)   160,00 204,30 294,10 179,00  199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)   149,90 171,00 225,40  150,20 166,40 166,40 161,60
DVOJTARIF/Aku Akumulačné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín) VT (EUR/MWh)  160,00  204,30  324,20  179,00 199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)  149,90 171,00 269,50  150,20 166,40  166,40 161,60
VYKUROVANIE/Komfort Priamovýhrevné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 16 resp. 20 hodín) VT (EUR/MWh) 160,00 239,30 324,20  169,70 233,70 233,70 227,90
  NT (EUR/MWh)  149,90 187,00 269,50   169,70  182,20 182,20 177,10
Špecifické produkty                
Panoramik/LUX/Svetlo Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) (EUR/MWh) 160,00 192,20 228,70  164,00 187,20  187,20   182,20

 

Plyn – neregulovaná dodávka od 1.3.2024

Od 1.3.2024 ELGAS znižuje ceny plynu v cenníku o 7 EUR/MWh, zhodne vo všetkých tarifách a SPP o 10 EUR/MWh.

Ceny v nasledúcej tabuľke sú v EUR/MWh.

 Tarifa  ELGAS SSE VSE SPP
 T1        64,00  76,86   105,90   79,80
 T2        64,00   76,58  105,30   79,40
 T3        64,00   76,44  105,10   79,20
 T4        64,00   76,16  104,90   78,80
 T5        64,00   76,02  104,70   78,60
 T6        64,00   76,02 104,70   78,60
 T7        64,00   76,02 104,70   78,60
 T8        64,00   76,02 104,70   78,60

 

Aktualizácia 14. februára 2024

Pripravili sme pre vás porovnanie cenníkov neregulovanej dodávky elektriny a plynu z verejne dostupných cenníkov na weboch tradičných dodávateľov. Od februára cenníky upravil SPP. Cenníky ZSE Energia sme na ich webe nenašli zverejnené.

Elektrina – neregulovaná dodávka od 1.3.2024

ELGAS k 1.3.2024 výrazne znižuje ceny elektriny v cenníku a ako prvý prináša tento rok cenu elektriny pod 150 EUR/MWh! Vo vysokej tarife znižuje cenu z pôvodných 175 EUR/MWh na 160 EUR/MWh o 15 EUR/MWh a v nízkej tarife dokonca na 149,90 EUR/MWh čo je o 25,10 EUR menej ako doposiaľ.

PRODUKT/Spotreba    SEE do 30 MWh, ostatní bez rozdielu spotreby   30-100 MWh   100-220 MWh   nad 220 MWh 
    ELGAS SSE VSE  SPP SSE SSE SSE
Jednotarifný produkt (EUR/MWh) 160,00  197,70 279,20 169,70 192,70 192,70 187,70
Dvojtarifné produkty                
DVOJTARIF/Klasik s platnosťou nízkej tarify 8 hodín, vhodný aj pre nabíjacie stanice VT (EUR/MWh)   160,00 204,30 294,10 179,00  199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)   149,90 171,00 225,40  150,20 166,40 166,40 161,60
DVOJTARIF/Aku Akumulačné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín) VT (EUR/MWh)  160,00  204,30  324,20  179,00 199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)  149,90 171,00 269,50  150,20 166,40  166,40 161,60
VYKUROVANIE/Komfort Priamovýhrevné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 16 resp. 20 hodín) VT (EUR/MWh) 160,00 239,30 324,20  169,70 233,70 233,70 227,90
  NT (EUR/MWh)  149,90 187,00 269,50   169,70  182,20 182,20 177,10
Špecifické produkty                
Panoramik/LUX/Svetlo Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) (EUR/MWh) 160,00 192,20 228,70  164,00 187,20  187,20   182,20

 

Plyn – neregulovaná dodávka od 1.3.2024

Od 1.3.2024 ELGAS znižuje ceny plynu v cenníku o 7 EUR/MWh, zhodne vo všetkých tarifách. Ceny v EUR/MWh.

 Tarifa  ELGAS SSE VSE SPP
 T1        64,00  76,86   105,90   89,80
 T2        64,00   76,58  105,30   89,40
 T3        64,00   76,44  105,10   89,20
 T4        64,00   76,16  104,90   88,80
 T5        64,00   76,02  104,70   88,60
 T6        64,00   76,02 104,70   88,60
 T7        64,00   76,02 104,70   88,60
 T8        64,00   76,02 104,70   88,60

 

Aktualizácia 2. februára 2024

Pripravili sme pre vás porovnanie cenníkov neregulovanej dodávky elektriny a plynu z verejne dostupných cenníkov na weboch tradičných dodávateľov. Od februára cenniky upravil SPP, cenníky ZSE Energia sme na ich webe nenašli zverejnené.

Elektrina – neregulovaná dodávka od 1.2.2024

SSE ako jediná z výberu rozdelila cenníky do 4 úrovní podľa ročného objemu dodávky. Ostatní dodávatelia majú jeden cenník bez ohľadu na objem.

PRODUKT/Spotreba    SEE do 30 MWh, ostatní bez rozdielu spotreby   30-100 MWh   100-220 MWh   nad 220 MWh 
    ELGAS SSE VSE  SPP SSE SSE SSE
Jednotarifný produkt (EUR/MWh) 175,00  197,70 279,20 169,70 192,70 192,70 187,70
Dvojtarifné produkty                
DVOJTARIF/Klasik s platnosťou nízkej tarify 8 hodín, vhodný aj pre nabíjacie stanice VT (EUR/MWh)   175,00 204,30 294,10 179,00  199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)   175,00 171,00 225,40  150,20 166,40 166,40 161,60
DVOJTARIF/Aku Akumulačné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín) VT (EUR/MWh)  175,00  204,30  324,20  179,00 199,20 199,20 193,90
  NT (EUR/MWh)  175,00 171,00 269,50  150,20 166,40  166,40 161,60
VYKUROVANIE/Komfort Priamovýhrevné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 16 resp. 20 hodín) VT (EUR/MWh) 175,00 239,30 324,20  169,70 233,70 233,70 227,90
  NT (EUR/MWh)  175,00 187,00 269,50   169,70  182,20 182,20 177,10
Špecifické produkty                
Panoramik/LUX/Svetlo Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) (EUR/MWh) 175,e0 192,20 228,70  164,00 187,20  187,20   182,20

 

Plyn – neregulovaná dodávka od 1.2.2024

Dodávatelia energií majú zverejnený cenník resp. cenníky, niektorí odlišujú špecificky cenníky podľa ročného objemu dodávky plynu. SSE uvádza oddelený cenník pre odberné miesta so spotrebou pod a aj nad 641 MWh/ročne, ale ceny v tarifách sú rovnaké.

 Tarifa  ELGAS SSE VSE SPP
 T1        71,00  76,86   105,90   89,80
 T2        71,00   76,58  105,30   89,40
 T3        71,00   76,44  105,10   89,20
 T4        71,00   76,16   104,90   88,80
 T5        71,00   76,02   104,70   88,60
 T6        71,00   76,02 104,70   88,60
 T7        71,00   76,02 104,70   88,60
 T8        71,00   76,02 104,70   88,60

 

Aktualizácia 2. januára 2024

ÚRSO začiatkom novembra zaviedol mimoriadnu reguláciu najväčších dodávateľov. O tom, aké boli dôvody a očakávaný prínos sme písali v našom článku. Dnes sa pozrieme na to, ako vyzerá jej realizácia k 6.12.2023 v praxi z pohľadu zákazníka a to najmä z hľadiska nastavenia cenníkov elektriny a plynu.

Na základe publikovaných údajov na weboch najväčších dodávateľov energie k 6.12.2023 si zákazník môže prozrieť platný cenník neregulovanej dodávky energií od 1.12.2023 u všetkých tradičných dodávateľov. Niektorí dodávatelia už publikovali aj cenníky dodávky energie platné od 1.1.2024.

Nižšie nájdete porovnanie dostupných cenníkov na dodávku elektriny a plynu u vybraných dodávateľov.

Elektrina  – neregulovaná dodávka

SSE ako jediný dodávateľ z výberu rozdelil cenníky do 4 úrovní podľa ročného objemu dodávky. Ostatní dodávatelia majú jeden cenník bez ohľadu na objem.

Dodávka elektriny od 1.12.2023

PRODUKT/Spotreba    SEE do 30 MWh, ostatní bez rozdielu spotreby   30-100 MWh   100-220 MWh   nad 220 MWh 
    1.12.2023 1.12.2023
    ELGAS SSE VSE*  ZSE** SPP SSE SSE SSE
Jednotarifný produkt (EUR/MWh)                   175,00                466,60                390,77                389,00                     219,70               456,60                 456,60                 446,60
Dvojtarifné produkty                  
DVOJTARIF/Klasik s platnosťou nízkej tarify 8 hodín, vhodný aj pre nabíjacie stanice VT (EUR/MWh)                  175,00                480,40                410,88                465,14                     232,00               470,50                 470,50                 460,20
  NT (EUR/MWh)                   175,00                378,00                303,04                284,75                     202,90               369,30                 369,30                 360,10
DVOJTARIF/Aku Akumulačné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín) VT (EUR/MWh)                  175,00                480,40                410,88                482,57                     232,00               470,50                 470,50                 460,20
  NT (EUR/MWh)                   175,00                378,00                303,04                352,34                     202,90               369,30                 369,30                 360,10
VYKUROVANIE/Komfort Priamovýhrevné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín) VT (EUR/MWh)                  175,00                617,10                427,53                482,57                     215,10               605,70                 605,70                 593,80
  NT (EUR/MWh)                    175,00                433,00                365,03                352,34                     215,10               423,60                 423,60                 413,80
Špecifické produkty                  
Panoramik/LUX/Svetlo Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) (EUR/MWh)                  175,00                395,80                300,29                322,29                     200,90               385,80                 385,80                 375,80

 

Dodávka elektriny od 1.1.2024

PRODUKT/Spotreba    SEE do 30 MWh, ostatní bez rozdielu spotreby   30-100 MWh   100-220 MWh   nad 220 MWh 
    1.1.2024 1.1.2024
    ELGAS SSE VSE  ZSE** SPP SSE SSE SSE
Jednotarifný produkt (EUR/MWh)                   175,00                197,70  279,20                272,13                     189,70               192,70                 192,70                 187,70
Dvojtarifné produkty                  
DVOJTARIF/Klasik s platnosťou nízkej tarify 8 hodín, vhodný aj pre nabíjacie stanice VT (EUR/MWh)                  175,00                204,30  294,10                308,97                     199,00               199,20                 199,20                 193,90
  NT (EUR/MWh)                   175,00                171,00  225,40                226,19                     178,90               166,40                 166,40                 161,60
DVOJTARIF/Aku Akumulačné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín) VT (EUR/MWh)                  175,00                204,30  324,20                342,38                     199,00               199,20                 199,20                 193,90
  NT (EUR/MWh)                   175,00                171,00 269,50                241,46                     178,90               166,40                 166,40                 161,60
VYKUROVANIE/Komfort Priamovýhrevné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín) VT (EUR/MWh)                  175,00                239,30  324,20                342,38                     185,10               233,70                 233,70                 227,90
  NT (EUR/MWh)                    175,00                187,00  269,50                241,46                     185,10               182,20                 182,20                 177,10
Špecifické produkty                  
Panoramik/LUX/Svetlo Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt) (EUR/MWh)                  175,00                192,20  228,70                245,23                     170,90               187,20                 187,20                 182,20

 

*Cenník doba neurčitá, sadzba mini
**Cenník tarifných produktov dodávky elektriny pre firmy, podnikateľov a organizácie, mimo zraniteľných odberateľov, dvojtarif do 30% NT

Neregulovaná dodávka plynu

Dodávatelia majú zverejnený cenník resp. cenníky, niektorí odlišujú špecificky cenníky podľa ročného objemu dodávky plynu

   Do 641 MWh  Nad 641 MWh
  1.12.2023 1.1.2024 1.12.2023 1.1.2024
 Tarifa  ELGAS SSE VSE ZSE SPP ELGAS SSE ZSE SPP ELGAS SSE VSE* ELGAS SSE
 T1        71,00  89,56    190,30    186,80   109,80   71,00  76,86   97,05   96,80   71,00  89,56    179,00   71,00   76,86
 T2        71,00   89,29    189,70    186,30   109,40   71,00   76,58   96,55   96,40   71,00   89,29    179,00   71,00   76,58
 T3        71,00   89,15    189,40    186,10   109,20   71,00   76,44   96,35   96,20   71,00   89,15    179,00   71,00   76,44
 T4        71,00   88,87    188,70    185,70   108,80   71,00   76,16   95,95   95,80   71,00   88,87    179,00   71,00   76,16
 T5        71,00   88,73    188,40    185,50   108,60   71,00   76,02   95,75   95,60   71,00   88,73    179,00   71,00   76,02
 T6        71,00   88,73    188,40    185,50   108,60   71,00   76,02   95,75   95,60   71,00   88,73    179,00   71,00   76,02
 T7        71,00   88,73    188,40    185,50   108,60   71,00   76,02   95,75   95,60   71,00   88,73    179,00   71,00   76,02
 T8        71,00   88,73    188,40    185,50   108,60   71,00   76,02   95,75   95,60   71,00   88,73    179,00   71,00   76,02

 

*vrátane štruktúrovania

Marketingový formulár

Pridajte sa k viac ako dvom tisícom manažérov a získajte prístup k newsletteru, ktorý vašej firme dodá energiu.

Raz mesačne a bez spamu: užitočné informácie z oblasti energetiky špeciálne pre firmy, rady ako ušetriť na nákupe, návody ako efektívne riadiť náklady na spotrebu.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Zistite viac o energiách

Od apríla 2024 neregulované cenníky u nás opäť klesajú

Znižujeme ceny elektriny aj plynu v cenníkoch neregulovaných dodávok a prinášame firmám a organizáciam ďalšie úspory nákladov.

Zmeny distribučných poplatkov na rok 2024

Nové zmeny distribučných poplatkov menia vybrané pôvodne platné ceny distribučných položiek. Pozrite sa s nami, čo sa skutočne mení a ako.

Zverejňovanie cenníkov a zmeny vo vyúčtovacích faktúrach

Ministerstvo hospodárstva pripravuje zmeny, ktoré majú viesť k jednoduchšej orientácii spotrebiteľa v cenách a nákladoch na energie.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.