Zmeny distribučných poplatkov na rok 2024

Na prelome rokov 2023/2024 bolo vydaných niekoľko zásadných cenových rozhodnutí, týkajúcich sa distribučných poplatkov na rok 2024. Januárové rozhodnutia opakovane upravovali hodnoty vydané v rozhodnutiach zo záveru roka 2023.

Vzhľadom k faktu, že zároveň bolo aplikované nariadenie vlády SR, ktoré stropovalo ceny poplatkov na úrovni roku 2022, orientácia je značne komplikovaná. V zásade platí, že do aplikácie v praxi sa má preniesť nižšia hodnota z platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) alebo nariadenia vlády*.

  • Vydané cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) z 5. januára 2024 pre distribučné spoločnosti ZSD, SSD, VSD znížili v niektorých prípadoch ceny za distribúciu elektriny* s účinnosťou od 1. januára 2024 pod úroveň stanovenú Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 472/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú výšky taríf pre koncových odberateľov elektriny a pre odberateľov plynu, a v takýchto prípadoch sa uplatňujú nižšie ceny.
  • Obdobná situácia nastala aj v prípade plynu, kde ÚRSO cenovým rozhodnutím pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosť SPP – distribúcia,  znížilo výšku tarify za krytie strát pri distribúcii plynu, konkrétne pre kategóriu odberateľov Domácnosť a Maloodber v tarifnej skupine 3 až 6. Uplatnia sa tarify vo výške schválenej cenovým rozhodnutím ÚRSO pre rok 2024 z 19.11.2023, nakoľko tieto tarify sú na nižšej úrovni ako tarify v roku 2022. Pokles je na úrovni 0,1 EUR/MWh.
  • ÚRSO taktiež vydalo rozhodnutie pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE, a.s., ktorým upravilo výšku tarify za systémové služby (TPS) a tarify za prevádzkovanie systému (TPS) na úroveň roka 2022. Pre zákazníkov však nedochádza k zmene, keďže tieto tarify boli na úrovni roka 2022 stanovené nariadením vlády.

 

*Nevzťahuje sa na tarifu za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny, v prípade ktorej sa uplatňuje postup stanovený v § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR

Elektrina

Príklad zmeny v distribúcii elektriny

Zraniteľní zákazníci okrem domácností

NN úroveň: SSD vo vybraných sadzbách sa znižuje výška tarify za prístup do distribučnej sústavy

 

Zistite viac o energiách

Od marca s nami za energie zaplatíte opäť menej

Výrazne znižujeme ceny plynu aj elektriny pre neregulovaných zákazníkov na cenníkoch. Profitujte zo zníženia okamžite a s úsmevom!

Porovnanie vybraných cenníkov neregulovaných dodávok elektriny a plynu

Zistili a porovnali sme za vás ceny neregulovanej dodávky elektriny a plynu u najväčších dodávateľov na Slovensku. ELGAS je stále najlacnejší.

Ako vybrať najvýhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie

Výber dodávateľa elektriny vôbec nemusí byť zložitá záležitosť. Pri správne zvolených parametroch posudzovania ponuky a jasnom definovaní porovnateľných položiek sa s veľkou pravdepodobnosťou dopracujete k výberu vhodného partnera na budúce obdobie dodávky energie.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.