Zverejňovanie cenníkov a zmeny vo vyúčtovacích faktúrach

Ministerstvo hospodárstva pripravuje zmeny, ktoré majú viesť k jednoduchšej orientácii spotrebiteľa v cenách a nákladoch na energie.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedený návrh schválila 20. marca 2024 na rokovaní vláda Slovenskej republiky. Cieľom návrhu zákona je súčasne upraviť viacero energetických zákonov, avšak vo vzťahu k zákazníkom má najväčší význam povinnosť zverejňovania cenníkov a zmeny vo vyúčtovacích faktúrach.

Zverejňovanie cenníkov

Tento Návrh zákona sa zaoberá povinnosťou pre dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu zverejňovať cenníky za dodávku elektriny a dodávku plynu nepodliehajúcej cenovej regulácií a pravidelne ich aktualizovať najmenej raz za tri mesiace, ak dôjde k zmene nákladov na zabezpečenie dodávky elektriny alebo dodávky plynu pre koncových odberateľov elektriny a koncových odberateľov plynu.

Cenníky pre neregulovaných zákazníkov by mali začať dodávatelia povinne zverejňovať od 1. júla 2024.

Vyúčtovacia faktúra

Do zákona sa dopĺňa ustanovenie, ktoré by zakázalo uvádzať vo vyúčtovacej faktúre iné údaje, ako sú údaje potrebné pre vyhotovenie vyúčtovania za dodávku elektriny alebo plynu. Navrhované opatrenie má znížiť nejednoznačnosť a neprehľadnosť vyúčtovacej faktúry.

Ďalej sa dopĺňa ustanovenie, na základe ktorého by sa vyúčtovacia faktúra doplnila o stručnú informáciu o predmete a podmienkach uvedených v zmluve, najmä jej viazanosti, tarife, kontaktných údajoch odberateľa elektriny alebo plynu, a priemernej ročnej spotrebe. Zároveň na vyúčtovacej faktúre by mal mať uvedené všetky relevantné informácie o zmluvnom vzťahu a spotrebe.

Navrhované ustanovenia podľa Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky predstavujú zvýšenie úrovne ochrany odberateľa elektriny a plynu, aby priebežne dostával informácie o overení správnosti zaradenia do príslušnej tarify, resp. sadzby, ako aj o možnosti preradenia do vhodnej tarify, resp. sadzby.

Koho sa zmeny dotknú a odkedy

Navrhované zmeny vo vyúčtovacích faktúrach by sa mali týkať všetkých koncových zákazníkov elektriny a plynu, a mali by byť účinné od 1. januára 2025.

Samotný návrh zákona ešte musí prejsť rokovaním v Národnej rade Slovenskej republiky, takže ešte existuje priestor pre jeho úpravu. O prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať.

Zistite viac o energiách

Porovnanie vybraných cenníkov neregulovaných dodávok elektriny a plynu

Zistili a porovnali sme za vás ceny neregulovanej dodávky elektriny a plynu u najväčších dodávateľov na Slovensku. ELGAS je stále najlacnejší.

Revízia smernice EÚ o energetickej hospodárnosti budov

Plynové kotly sa budú používať naďalej, no fotovoltika by sa mala stať súčasť každej novej obytnej budovy.

ÚRSO zavádza mimoriadnu reguláciu

Týka sa iba najväčších dodávateľov na trhu a výsledkom bude okrem iného zverejňovanie cenníkov neregulovanej dodávky na mesačnej báze.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.