Garantované ceny elektriny a plynu

Domácnosti majú už garantovanú cenu elektriny aj plynu. Najvýhodnejší plyn im poskytne SPP, ZSE Energia alebo VSE.

Ohlásenie ministra hospodárstva

Po zastropovaní cien elektriny ohlásil minister hospodárstva počas svojho štvrtkového odvolávania 16.6.2022 v parlamente aj garantovanú cenu plynu pre domácnosti.

Zemný plyn

Pokiaľ domácnosť podpíše zmluvu s SPP, ZSE Energia alebo VSE na štyri roky, suma za plyn sa zvýši o 20 percent plus infláciu, ktorá je v súčasnosti vo výške takmer 13 percent. Celkovo teda pôjde o zvýšenie o 33 percent v roku 2023. V realite hovoríme o zvýšení zo 43 eur/MWh na 57 eur/MWh (vrátane prepravy, distribúcie a DPH). V rokoch 2024, 2025 a 2026 má takýmto domácnostiam rásť cena už len o infláciu. Ak domácnosť podpíše zmluvu na dodávku len na rok 2023, cena za plyn sa zvýši o 42 percent plus inflácia, spolu 55 percent.

Zatiaľ sa spomínali iba domácnosti ako cieľová skupina tohto návrhu, nie ostatní zraniteľní odberatelia (malé podniky, nemocnice, domovy soc. služieb atď.). 

Elektrina za tretinu

Minister hospodárstva a financií podpísali ešte vo februári Memorandum so Slovenskými elektrárňami, ktorého výsledkom je garantovaná cena 61,20 eur/MWh do konca roku 2024. Táto cena sa má týkať dodávky 6,15 TWh ročne. Slovenské domácnosti majú spotrebu 5,6 TWh ročne a nie je teda zrejmé, ako by z tohoto objemu mala byť pokrytá aj pôvodne uvádzaná spotreba škôl, nemocníc či domov dôchodcov. Malé podniky napriek tomu, že patria medzi zraniteľných odberateľov s regulovanou cenou neboli uvádzané ako prijímatelia garantovanej ceny.

Aktuálne stále nie je jasné kto bude mať nárok na garantovanú cenu ani ako príde k zúčtovaniu. Vláda sa totiž v Memorande zaviazala, že v rokoch 2022 až 2025 nebude vyvíjať iniciatívu smerujúcu k zavedeniu, zvýšeniu alebo sprísneniu akejkoľvek novej dane, odvodu, poplatku, špecifickej platby alebo regulácie, ktorá by mohla finančne ohroziť Slovenské elektrárne. Tým pádom nemôže byť uplatňovaný mimoriadny odvod, z ktorého by sa dalo pokryť rozšírenie poberateľov aj na iné skupiny ako domácnosti. Aj kvôli nejasnostiam požiadal štátny tajomník MH SR Galek listom ÚRSO, aby opäť skrátili už raz skrátene referenčné obdobie na nákup elektriny o ďalší mesiac. Výsledkom je, že cena elektriny pre regulovaných zákazníkov by sa mala odvíjať od  burzovej ceny v priebehu augusta a septembra. Všetci dodávatelia čakajú na toto rozhodnutie, aby mohli zrealizovať nákupy v zmysle regulácie pre svojich odberateľov. 

 

Bez stresu v predstihu

Je zrejmé, že ako cena plynu tak i elektriny je hlboko pod úrovňou burzy (k 15.6. sa cena dodávky plynu na rok 2023 obchodovala na burze za 100 eur/MWh, elektrina 17.6. za 242 eur/MWh). Je teda pravdepodobné, že tieto ceny budú dotované inými zdrojmi príjmov obchodných spoločností, ktoré ich majú garantovať. Tak či onak, domácnosti majú v prípade plynu priestor od augusta do konca roka uzavrieť zmluvy s SPP, ZSE Energia a VSE je preto dôležité začať komunikovať o tomto zámere ako so svojím súčasným tak i budúcim dodávateľom čím skôr. V prípade elektriny sa očakáva usmernenie zo strany MH SR resp. ÚRSO.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.