Vývoj európskeho energetického trhu a aktuálne reformy

EÚ čelí výzvam na zachovanie konkurencieschopnosti výrobných podnikov, ktoré aktuálne majú vyššie náklady na energie ako konkurenti z iných svetadielov. Pripravované reformy energetických trhov majú zabrániť deindustrializácii a zabezpzpečiť pružnosť reakcie na zmeny a zároveň zachovať potrebnú spoľahlivosť dodávok.

Európska únia stojí pred kľúčovými rozhodnutiami v oblasti energetiky, ktoré majú výrazný vplyv na budúcnosť kontinentálneho energetického trhu. Na jednej strane, prehĺbenie energetickej únie je vnímané ako nevyhnutný krok k transformácii európskeho energetického sektora, zatiaľ čo na druhej strane, nedávno schválené legislatívne zmeny reflektujú aktuálne požiadavky na stabilitu, dostupnosť a udržateľnosť energie.

Prehĺbenie energetickej únie

Podľa Enrica Letty, bývalého talianskeho premiéra, je jednotný trh s energiou kľúčový pre zabezpečenie úspechu Európy v novej dynamickej globálnej energetike. Významná geopolitická zmena, ktorú vyvolala ruská vojenská invázia na Ukrajinu, spolu s následnou bezprecedentnou energetickou krízou, ukázali, že integrácia energetického trhu EÚ je nevyhnutná pre zabezpečenie bezpečnosti dodávok a cenovej stability. Podľa Lettyho je jednotný trh silným nástrojom na zvládanie kríz a poskytuje významnú ekonomickú váhu pre riešenie výziev, ktorým čelí Európa.

Legislatívne zmeny a nové smernice

Začiatkom apríla Európsky parlament hlasoval o legislatívnych návrhoch reformujúcich trh s energiou. Návrh musí ešte schváliť Rada EÚ.  Najnovšie schválené reformy na úrovni EÚ sa zameriavajú na posilnenie práv spotrebiteľov a zlepšenie prístupu k obnoviteľným a nízkouhlíkovým zdrojom energie. Práva aktívnych odberateľov sú ešte viac posilnené, z čoho vyplýva možnosť lepšieho využívania energie z obnoviteľných zdrojov priamo spotrebiteľmi. Revízia pravidiel v elektroenergetike a plynárenstve zahŕňa aj nové opatrenia pre cenové krízy a stanovuje mechanizmy pre ich riešenie, ktoré umožnia členským štátom prijať dočasné opatrenia na stabilizáciu cien energií.

Práva spotrebiteľov a aktívni odberatelia

Reformy výrazne posilňujú práva spotrebiteľov, ktorí teraz majú lepší prístup k pevným a dynamickým cenovým tarifám, a garantujú, že dodávatelia energie nemôžu jednostranne meniť zmluvné podmienky. To spotrebiteľom poskytuje väčšiu istotu a stabilitu. Zároveň sú posilnené práva aktívnych odberateľov, ktorí môžu vymenovať tretiu stranu za organizátora spoločného využívania energie, čo zjednodušuje spoločnú výrobu a spotrebu obnoviteľných zdrojov energie.

Dvojsmerné rozdielové zmluvy (Contract for Diference „CfD“)

Jedným z hlavných nástrojov, ktorý reformy zavádzajú, sú dvojsmerné rozdielové zmluvy, ktoré majú zaistiť stabilnejšie a predvídateľnejšie cenové prostredie pre výrobcov a spotrebiteľov energie. Tieto zmluvy znižujú riziká pre investorov a zároveň zaisťujú finančnú podporu pre výrobcov energie, ak trhové ceny klesnú pod stanovenú úroveň.

Flexibilné pripojenie do sústavy

Reformy zavádzajú nové mechanizmy pre flexibilné pripojenie elektrickej kapacity do prenosových a distribučných sústav, ktoré umožňujú lepšie využitie existujúcej infraštruktúry a podporujú integráciu obnoviteľných zdrojov energie. Tým sa znižuje potreba okamžitej výstavby nových sietí a zároveň sa zvyšuje efektívnosť prenosových systémov.

Energetický trh

Ochrana v prípade cenových kríz

Reformy ustanovujú pravidlá pre vyhlásenie regionálnych alebo celoeurópskych cenových kríz v elektroenergetike, čo umožňuje členským štátom prijať dočasné opatrenia na stabilizáciu cien pre malé a stredné podniky a domácnosti. Toto je kľúčové pre zabezpečenie dostupnosti a cenovej dostupnosti energie v čase extrémnych trhových výkyvov.

Podpora obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov

Reformy podporujú rozvoj trhu s obnoviteľnými a nízkouhlíkovými plynmi, vrátane vodíka. To zahŕňa aj legislatívne úpravy, ktoré umožňujú lepšie integrovanie týchto zdrojov do existujúcich plynárenských sietí a podporujú investície do technológií, ako je biometán a vodíková infraštruktúra.

Marketingový formulár

Pridajte sa k viac ako dvom tisícom manažérov a získajte prístup k newsletteru, ktorý vašej firme dodá energiu.

Raz mesačne a bez spamu: užitočné informácie z oblasti energetiky špeciálne pre firmy, rady ako ušetriť na nákupe, návody ako efektívne riadiť náklady na spotrebu.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Reformy majú podporiť dosiahnutie cieľov

Tieto reformy teda predstavujú komplexný prístup k modernizácii európskeho energetického trhu, ktorý reaguje nielen na aktuálne výzvy, ale aj na dlhodobé ciele udržateľnosti a dekarbonizácie. Sú súčasťou širšej stratégie EÚ, ktorá má za cieľ transformovať energetiku v súlade s Európskou zelenou dohodou a cieľmi balíka Fit for 55, čím sa posilňuje schopnosť Európy efektívne reagovať na globálne energetické trendy.

Kľúčové výzvy a riešenia

EÚ čelí mnohým výzvam vrátane nákladov na energiu, ktoré zostávajú vysoké v porovnaní s jej hlavnými konkurentmi. Rastúce investície do čistých technológií a zvyšujúca sa závislosť na obnoviteľných zdrojoch energie vyžadujú posilnenie infraštruktúry a zlepšenie cezhraničnej spolupráce. Ďalším krokom vpred je rozvoj vodíkovej infraštruktúry a integrácia obnoviteľných plynov, ktoré sú významným krokom k dekarbonizácii a udržateľnosti.

Jednotný energetický trh v Európe znamená nielen väčšiu bezpečnosť a cenovú dostupnosť, ale aj podporu pre priemysel a inovácie v oblasti čistých technológií. Legislatívne zmeny a strategické rozhodnutia v nasledujúcich rokoch budú zásadne ovplyvňovať schopnosť EÚ čeliť globálnym výzvam a využívať nové príležitosti v energetike. Prehĺbenie jednotného trhu a prijatie nových smerníc sú kľúčové kroky na ceste k udržateľnejšej a konkurencieschopnejšej Európe.

Zistite viac o energiách

Porovnanie vybraných cenníkov neregulovaných dodávok elektriny a plynu

Zistili a porovnali sme za vás ceny neregulovanej dodávky elektriny a plynu u najväčších dodávateľov na Slovensku. ELGAS je stále najlacnejší.

LNG od 1. januára v Európe s emisnými povolenkami

Od 1. januára 2024 sa začínajú postupne uplatňovať v EÚ aj poplatky za CO2 v lodnej doprave.

Verejné budovy s extra podporou na rýchle energetické opatrenia

Extra 100 tisíc eur môžu získať budovy verejnej a štátnej správy či samosprávy na výmenu okien, zateplenie, výmenu osvetlenia už od 3. mája 2024.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.