Verejné budovy s extra podporou na rýchle energetické opatrenia

Extra 100 tisíc eur môžu získať budovy verejnej a štátnej správy či samosprávy na výmenu okien, zateplenie, výmenu osvetlenia už od 3. mája 2024.

Slovenská republika sa aktívne zameriava na zníženie energetickej spotreby a zvyšovanie energetickej efektívnosti vo verejných budovách prostredníctvom nového finančného stimulu. Tento plán, ktorý je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, umožňuje štátnym a samosprávnym organizáciám získať finančnú podporu na rýchle energetické opatrenia.

Opatrenia a finančné prostriedky

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustí 3. mája 2024 výzvu na predkladanie projektov, ktoré cieľavedome znížia spotrebu energie v budovách verejnej správy. Na tieto účely je z Plánu obnovy vyčlenených 20 miliónov eur, ktoré sa majú použiť na opatrenia ako výmena okien a dverí, zateplenie strechy a podlahy nevykurovaného podkrovia, modernizácia osvetlenia, inštalácia termostatických hlavíc a slnečných kolektorov.

Kto môže žiadať

O finančné prostriedky môžu žiadať orgány štátnej správy, územnej samosprávy, ako aj iné subjekty verejnej správy. Podpora je určená na realizáciu opatrení v rôznych typoch budov, vrátane obecných, mestských a okresných úradov, ako aj v budovách vyšších územných celkov (VÚC), ministerstiev, súdov, polície, armády, ale aj vo väzniciach a požiarnych staniciach.

Finančné detaily

Každý projekt môže získať príspevok minimálne 100-tisíc eur, pričom maximálna výška príspevku bude závisieť od celkovej podlahovej plochy budovy a rozsahu realizovaných opatrení. Žiadosti o podporu bude možné predkladať od 3. júna 2024 a je nevyhnutné, aby všetky podmienky boli splnené už v deň predloženia žiadosti.

Podpora na energetické opatrenia

Príležitosť, ktorú treba využiť

Tento plán má prispieť k zníženiu nákladov na energie pre verejné budovy a zároveň podporiť environmentálnu udržateľnosť a zlepšiť energetickú bilanciu na Slovensku. Plné podmienky, dokumentácia a prílohy k žiadosti budú dostupné na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR po oficiálnom vyhlásení výzvy.

Táto iniciatíva ponúka príležitosť pre verejný sektor investovať do efektívnejších riešení, čím prispeje nielen k ekonomickým úsporám, ale aj k zlepšeniu kvality prostredia pre občanov.

Zistite viac o energiách

Kde sa vzalo zdieľanie elektriny

Pri správnom nastavení energetickej komunity dokáže zdieľanie elektriny radikálne zmeniť spôsob, akým vnímame a využívame elektrickú energiu. Má potenciál najmä pri využití podporných programov rýchlej návratnosti a zníženia nákladov na spotrebu energie. Nespornou výhodou je znižovanie záťaže distribučnej…

Od apríla 2024 neregulované cenníky u nás opäť klesajú

Znižujeme ceny elektriny aj plynu v cenníkoch neregulovaných dodávok a prinášame firmám a organizáciam ďalšie úspory nákladov.

Revízia smernice EÚ o energetickej hospodárnosti budov

Plynové kotly sa budú používať naďalej, no fotovoltika by sa mala stať súčasť každej novej obytnej budovy.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.