Očakávané zmeny v slovenskej energetickej legislatíve

ÚRSO spustilo predbežné pripomienkovanie dôležitých vyhlášok pre elektroenergetiku a plynárenstvo, ktoré budú mať významný dopad na náklady firiem, podnikov a organizácii. Odporúčame sledovať vývoj konania a aktualizovať odhadované náklady na energie na nasledujúce obdobia.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“ alebo „úrad“) o svojom zámere predstaviť nové vyhlášky v elektroenergetike a plynárenstve informoval ešte koncom minulého roka s tým, že sa tak malo stať v priebehu marca. Na upresnenie treba dodať, že plánovaná novelizácia prichádza po veľmi krátkom čase – vyhláška pre plyn platí od polovice decembra 2022, elektriny od začiatku roka 2023.

Nestalo sa tak a návrhy vyhlášok majú časový sklz. Je možné, že vzhľadom k množstvu pripomienok sa nepodarí presadiť ich navrhovanú platnosť už od 1. júla 2024, ale až od 1. januára 2025.

Predbežné pripomienkové konanie rozbehnuté

ÚRSO aktuálne spustil predbežné pripomienkové konanie, je možné pripomienkovať vplyvy navrhovaných vyhlášok, avšak nie samotné návrhy. To bude možné až v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Samotné zmeny sú podľa úradu motivované potrebou modernizácie a zefektívnenia cenovej regulácie, zabezpečenia transparentnosti cien a prispôsobenia sa súčasným ekonomickým podmienkam na Slovensku.

Prinášame stručný pohľad na nové vyhlášky a ich dôsledky, aby sme firmám pomohli lepšie sa pripraviť na nadchádzajúce zmeny.

Elektroenergetika

Nová vyhláška (nahradí vyhlášku ÚRSO č. 107/2024 Z. z.) prináša okrem iného aj tieto zmeny:

  • Zmena výpočtu RAB (Regulovaná Báza Aktív)

Nová metodika bude zahŕňať presnejšie kritériá pre výpočet odpisov a investičných nákladov, čo by malo viesť k realistickému odrážaniu skutočných hodnôt aktív v energetike.

  • Úprava platby za rezervovanú kapacitu

Platba za rezervovanú kapacitu sa zvyšuje, čo znamená, že odberatelia, ktorí vyžadujú garantované množstvá elektriny bez ohľadu na zmeny v spotrebe, budú musieť za túto stabilitu zaplatiť viac.

  • Zmeny v tarifách TSS (Tarify za systémové služby)

Revízia taríf za systémové služby zahŕňa nové výpočtové metódy, ktoré zohľadňujú aktuálne náklady na udržanie bezpečnosti a stability elektrickej siete. Zároveň budú podrobnosti o výpočte lepšie dokumentované a prístupné účastníkom trhu. Tarify TSS b mali byť dynamicky prispôsobované na základe aktuálneho vývoja na energetickom trhu a technických potrieb sústavy, čo umožní rýchlejšie reagovanie na zmeny v spotrebe a výrobe elektriny.

Slovenská energolegislatíva
  • Zrušenie pásmovej tarifnej položky systému (TPS)

Pôvodný systém, ktorý poskytoval rôzne tarifné pásma pre rôzne kategórie odberateľov podľa ich spotreby (do 1 GWh, do 100 GWh a nad 100 GWh ročne), sa ruší a nahradiť sa má jednotnou tarifou aplikovanou na koncovú spotrebu elektriny v odbernom mieste. Výška by mala vo všeobecnosti klesnúť aj s ohľadom k ukončeniu zohľadňovania nákladov na výrobu elektriny z domáceho hnedého uhlia (elektráreň Nováky),  nemá sa uplatňovať viac alikvotná časť nákladov na poskytovanie podporných služieb z tarify TSS a znižuje sa aj podpora vyplatená doplatkom za elektrinu z OZE a VÚ KVET. Výnimku na individuálne stanovenie výšky TPS majú mať iba podniky z presne vymedzených odvetví, ktoré splnia špecifické podmienky obsiahnuté v predpísanej žiadosti.

  • Zvýšený G-KOMPONENT

ÚRSO navrhuje skrátenie indexačného obdobia pre rok 2025. Konkrétne sa má v upravenom vzorci pri výpočte maximálnej ceny za dodávku elektriny reflektovať aritmetický priemer denných cien na pražskej burze PXE od 1. apríla 2023 do 30. júna 2024 (o obdobie júl – september). Pre ďalšie roky regulačného obdobia by sa uplatňovalo obdobie od 1. januára roku o 30. júna (roku t-1). Naviac ÚRSO mení pri vzorci váhu ceny v jednotlivých obdobiach, či má prísť aj k zmene výpočtu výšky nákladov na odchýlku dodávateľov.

  • Stanovenie výšky maximálnej ceny za dodávku

ÚRSO navrhuje skrátenie indexačného obdobia pre rok 2025. Konkrétne sa má v upravenom vzorci pri výpočte maximálnej ceny za dodávku elektriny reflektovať aritmetický priemer denných cien na pražskej burze PXE od 1. apríla 2023 do 30. júna 2024 (o obdobie júl – september). Pre ďalšie roky regulačného obdobia by sa uplatňovalo obdobie od 1. januára roku o 30. júna (roku t-1). Naviac ÚRSO mení pri vzorci váhu ceny v jednotlivých obdobiach, či má prísť aj k zmene výpočtu výšky nákladov na odchýlku dodávateľov.

 

Marketingový formulár

Pridajte sa k viac ako dvom tisícom manažérov a získajte prístup k newsletteru, ktorý vašej firme dodá energiu.

Raz mesačne a bez spamu: užitočné informácie z oblasti energetiky špeciálne pre firmy, rady ako ušetriť na nákupe, návody ako efektívne riadiť náklady na spotrebu.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Dôsledky pre firmy, podniky a organizácie

Firmy by mali počítať s vyššou platbou za rezervovanú kapacitu a upravenými tarifami TSS, čo pocítia najmä firmy s vysokou spotrebou elektriny.

Na druhej strane firmy, ktoré splnia určité kritériá (napr. vysoká spotreba, príslušnosť k oprávneným priemyselným odvetviam), môžu získať individuálnu TPS pretavenú do zníženia výdavkov, ktorá môže zvýšiť ich konkurencieschopnosť.

Aplikácia G-komponentu v navrhovanej výške výrazne zasiahne do projektov návratnosti plánovaných obnoviteľných zdrojov. V súvislosti s odpájaním od sústavy v čase prebytku zdrojov, ktoré sa aktuálne deje čoraz častejšie, zásadným spôsobom mení pohľad na ekonomickú návratnosť už aj dnes prevádzkovaných zdrojov.

Plynárenstvo

Čo sa týka zásadných zmien v novej vyhláške (nahradí vyhlášku ÚRSO č. 450/2024 Z. z.), jedná sa najmä o špecifikáciu ekonomicky oprávnených nákladov. Návrh vyhlášky detailnejšie vymedzuje, aké náklady môžu byť zahrnuté do výpočtu ceny a zabezpečuje, že ceny plynu sú odvodené len z oprávnených výdavkov. Ak nová metodika vylúči niektoré predtým neoprávnené náklady z cenového výpočtu, firmy môžu očakávať nižšie ceny plynu. Navrhuje sa skrátenie referenčného obdobia pre určenie maximálnej ceny pre regulované subjekty o 3 mesiace, toto referenčné obdobie sa má rozdeliť na 2 obdobia, pričom rovnakú váhu má mať kratšie obdobie po skončení vykurovacej sezóny (mesiace apríl až jún).

Záver

Tieto zmeny naznačujú významný posun v cenovej regulácii v rámci slovenského energetického sektora. Firemní odberatelia by mali aktívne sledovať vývoj a prípadne sa zapojiť do pripomienkového konania, aby zabezpečili, že ich záujmy budú pri zavádzaní nových predpisov riadne zastúpené.

Zistite viac o energiách

Vývoj európskeho energetického trhu a aktuálne reformy

EÚ čelí výzvam na zachovanie konkurencieschopnosti výrobných podnikov, ktoré aktuálne majú vyššie náklady na energie ako konkurenti z iných svetadielov. Pripravované reformy energetických trhov majú zabrániť deindustrializácii a zabezpzpečiť pružnosť reakcie na zmeny a zároveň zachovať potrebnú spoľahlivosť…

Porovnanie vybraných cenníkov neregulovaných dodávok elektriny a plynu

Zistili a porovnali sme za vás ceny neregulovanej dodávky elektriny a plynu u najväčších dodávateľov na Slovensku. ELGAS je stále najlacnejší.

Verejné budovy s extra podporou na rýchle energetické opatrenia

Extra 100 tisíc eur môžu získať budovy verejnej a štátnej správy či samosprávy na výmenu okien, zateplenie, výmenu osvetlenia už od 3. mája 2024.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.