Ako vypovedať zmluvu na dodávku elektriny a plynu krok za krokom

Ukončenie zmluvy na dodávku nie je veda. Treba poznať niekoľko dôležitých faktov a potom môže prebehnúť hladko a s úsmevom.

Ukončenie zmluvy má svoje pravidlá

Tak ako v iných oblastiach aj ukončenie zmluvy na dodávku elektriny alebo plynu pre firemných zákazníkov má svoje pravidlá. Ak chcete urobiť zmenu, treba sa zorientovať v zmluvných podmienkach a mať istotu, že zmenou získate to, čo aj skutočne očakávate. Prezradíme vám na čo si dať pozor a ako podať výpoveď zo zmluvy bez zbytočného stresu.

Overte si zmluvné podmienky

Hneď na začiatku úvah o zmene dodávateľa elektriny alebo plynu by ste si mali podmienky, za akých tak môžete urobiť. Na to potrebujete v prvom rade Zmluvu o združenej dodávke elektriny a plynu a Obchodné podmienky dodávky. V nich je potrebné si overiť niekoľko dôležitých faktov.

 

1. Platnosť zmluvy s dodávateľom plynu a elektriny

Zmluvy sú uzatvárané na dobu určitú alebo neurčitú. V oboch prípadoch je potrebné poznať minimálnu lehotu, v akej je potrebné podať výpoveď a teda aj termín, kedy teoreticky vašu zmluvu môžete ukončiť.

V prípade zmluvy na dobu určitú je potrebné overiť si okrem toho aj fakt, či vaša zmluva neobsahuje aj článok o tzv. automatickom predĺžení zmluvy. To znamená, že ak napríklad najneskôr mesiac pred dobou, na ktorú ste uzavreli zmluvu nedoručíte dodávateľovi výpoveď, vaša zmluva sa automaticky predĺži. Tu je tiež potrebné zistiť, o aký čas sa predĺži pri uplatnení tzv. automatického predĺženia.

2. Predčasné ukončenie zmluvy s dodávateľom plynu a elektriny

V závislosti od typu produktu dodávateľ nakupuje elektrinu a plyn pre zákazníka vopred, ako príde k jej spotrebe. Preto v prípade, ak sa zákazník rozhodne odísť skôr ako bolo zmluvne dohodnuté, s vysokou pravdepodobnosťou nespotrebuje všetku energiu akú pre neho dodávateľ zaobstaral. Práve na pokrytie rizika, že zostatkovú elektrinu alebo plyn nebude mať dodávateľ komu predať alebo ju nebude vedieť predať bez straty, zmluvy, prípadne obchodné podmienky na dodávku elektriny alebo plynu obsahujú obvykle článok o predčasnom ukončení zmluvy.

Výsledkom aplikácie môže byť, že dodávateľ vypočíta, koľko elektriny alebo plynu ste voči zmluvne dohodnutému objemu neodobrali a bude žiadať kompenzáciu, ktorej výpočet je stanovený priamo v zmluvnej dokumentácii. Môže sa stať, že kompenzácia je riešená aj ako jednorazový poplatok bez ohľadu na stav spotreby či zmluva definuje len nárok dodávateľa uplatniť si vzniknutú škodu a je na vzájomnom rokovaní, ako sa dodávateľ a zákazník dohodnú.

3. Dátum ukončenia zmluvy s dodávateľom plynu a elektriny

V prípade, ak dodržíte lehotu, v ktorej je potrebné podať výpoveď, aby neprišlo k predĺženiu platnosti zmluvy, dátum ukončenia zmluvného vzťahu je zrejmý z doby platnosti zmluvy.

Ak s dodávateľom rokujete o predčasnom ukončení zmluvy, treba sa dohodnúť na dátume, k akému vás dodávateľ uvoľní. Zmena totiž musí prebehnúť aj na úrovni distribučnej spoločnosti a zároveň musí prísť k súladu na dátume medzi odchodom od súčasného dodávateľa a príchodom k novému dodávateľovi.

  • V prípade elektriny je možné zmeniť dodávateľa prakticky kedykoľvek, zmenové konanie sa ale musí začať min. 5 pracovných dní pred dátumom, kedy má byť zmena dodávateľa realizovaná.
  • V prípade dodávok plynu sa zmena dodávateľa vždy realizuje iba k 1. dňu v mesiaci. Zároveň je potrebné vziať do úvahy, že najmä v prípade dodávok plynu zmenový proces vyvoláva nový dodávateľ a požiadavka by mala byť vznesená do 10. dňa v mesiaci.

Vždy platí, že súčasný dodávateľ musí zmenu akceptovať nielen dohodou so zákazníkom, ale aj formálne, prostredníctvom informačného systému spájajúceho požiadavky medzi distribútorom a dodávateľmi. Bez toho nie je zmena dodávateľa realizovateľná. Aj vzhľadom na administratívnu náročnosť je dôležité, mať zosúladený dátum odchodu od súčasného dodávateľa s dátumom príchodu k novému dodávateľovi, aby neprišlo k prerušeniu dodávky energie do odberného miesta. Je bežnou praxou, že najmä v prípade predčasného ukončenia zmluvy môže nový dodávateľ žiadať od zákazníka potvrdenie, že jeho súčasný dodávateľ výpoveď akceptoval aj s uvedením dátumu, kedy bude dodávka ukončená. 

Krok správnym smerom

Spýtajte sa nás!

Máte pochybnosti ako postupovať? Neviete nájsť odpovede v zmluve? Naši obchodníci vám radi poradia s interpretáciou zmluvy a navrhnú vám vhodný postup, aby bola pre vás zmena dodávateľa prínosná a čo najjednoduchšia.

V ELGAS-e cenovou ponukou iba začíname. Zákazníkovi pomôžeme zorientovať sa v právnych podmienkach a po celý čas dohliadame nad správnym priebehom procesu zazmluvnenia. S nami to zvládnete raz-dva!

Výpoveď je formálne dôležitá

Aby ste sa vyhli akýmkoľvek nedorozumeniam a predlžovaniu prípadného odchodu z dôvodu administratívnych nejasností, pripravili sme pre vás šablóny na:

Je dôležité vedieť presne identifikovať zmluvu na dodávku ako aj odberné miesta, ktoré táto zmluva pokrýva. Formulár zároveň identifikuje k akému dodávateľovi chcete prejsť, aby prípadná komunikácia mohla medzi dodávateľmi prebehnúť aj priamo a bol tak zaručený jej hladký priebeh. A samozrejme dôležitý je dátum výpovede.

Marketingový formulár

Kontaktujte nás

Radi vám pomôžeme, stačí vyplniť tento formulár a my sa vám do 48h ozveme.

Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Pred výpoveďou je vhodné mať už vybratého nového dodávateľa

Ešte predtým ako sa rozhodnete podať výpoveď, odporúčame vám mať vybraného nového dodávateľa. Budete tak vedieť nielen presné podmienky novej dodávky, ale najmä by ste v ňom mali mať oporu počas zmenového procesu a istotu, že zmena prebehne presne tak ako ste sa dohodli. O tom ako si vybrať nového dodávateľa sme písali v tomto blogu Ako zmeniť dodávateľa elektriny alebo plynu.

Dodávateľ energií

Záver

Výpoveď zmluvy na dodávku elektriny či plynu je dnes už bežná vec. Firma si môže vybrať dodávateľa elektriny alebo plynu a to bez ohľadu na lokalitu na Slovensku. Výpoveď je potrebné konzultovať so súčasným dodávateľom a ujasniť si podmienky ukončenia zmluvy. Nový dodávateľ by mal zákazníkovi poskytnúť potrebnú podporu a dohliadnuť, aby zmena prebehla hladko – takto v ELGAS-e fungujeme už viac ako desať rokov.

Referencie od klientov

Špecializujeme sa na výhodnú dodávku plynu a elektriny pre podnikateľov. Podporujeme ich tak pri dosahovaní ich podnikateľských cieľov.

TPD elektro predajne

Som rád, ak mám oproti sebe dodávateľa, ktorý nielen rozumie potrebám…

VITÁLOS zákusky

Naša cukrárenská výroba je závislá od spoľahlivého výkonu…

Danfoss Power Solutions a.s.

S ELGAS-om spolupracujeme niekoľko rokov a posledné 3 roky…

Tobi Group

So službami spoločnosti ELGAS som maximálne spokojná. Fantastická…

AGROOSIVO – ÚSVIT

Chceme ďalej modernizovať a zároveň zvyšovať efektivitu našej…

MB 815

Hľadali sme dlhšiu dobu cestu, ako znížiť naše vysoké platby za fixnú…

C.F.

Oceňujem korektné jednanie zo strany ELGAS-u a poradenstvo pri výbere…

FORLIT Slovakia

So spoluprácou s ELGAS-om sme maximálne spokojní. Prešli sme…

H.M.H.-Drevovýroba Kociha

S ľuďmi v ELGAS-e sa nám výborne spolupracuje už tretí rok. Sú…

InnWood

Už tri roky od ELGAS-u berieme elektrinu a sme maximálne spokojní. Máme…

BIOFARMA Šuňava, PD Mengusovce

Boli sme milo prekvapení ústretovosťou a celkovo ochotou riešiť veci,…

Ján Celleng

S firmou ELGAS mám len tú najlepšiu skúsenosť. Poradili nám produkt,…

MOPS PRESS, s.r.o.

Vďaka Elgasu máme už roky stabilnú cenu za dodávku plynu i elektriny, na…

Radio, a.s.

Vo Funku vysielame 24/7, dodávka elektriny a náklady na ňu sú pre nás…

Enerbyt, s.r.o.

S Elgasom sme spokojní. Dodané energie od nich sú rýchlo a bezproblémovo…

ŠROTSERVIS

Využitím produktu OPTIbasic sme odhalili všetky negatívne javy, ktoré…

Slovenská oceliareň Maxa Aichera

Vďaka OPTIbasic a Protokolu distribučných hodnôt sme identifikovali dôvod…

Zistite viac o energiách

Ak chcete šetriť, dajte si pozor na automatické predĺženie zmluvy

Ak chcete šetriť na nákladoch za energie na budúci rok, skontrolujte si podmienky automatického predĺženia zmluvy. Ak sa chcete vyhnúť plateniu vysokých cien za elektrinu a plyn, podajte výpoveď včas - už do konca septembra.

Čo robiť, ak vám dodávateľ zmení cenu elektriny alebo plynu

Oznámenie zmeny ceny dodávky elektriny a plynu má svoje pravidlá. Dôležité je, že zmena či jej neoznámenie dáva zákazníkovi možnosť ukončiť zmluvu.

Podmienky, kedy dodávateľ môže odmietnuť ukončenie zmluvy

Od júla už aj pohľadávka za dodávku elektriny alebo plynu môže byť dôvodom na odmietnutie zmeny dodávateľa.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.