Podmienky, kedy dodávateľ môže odmietnuť ukončenie zmluvy

Od júla už aj pohľadávka za dodávku elektriny alebo plynu môže byť dôvodom na odmietnutie zmeny dodávateľa.

Na základe zmeny v legislatíve platnej od 1.7.2023 sa upravujú podmienky, pri splnení ktorých môže dodávateľ odmietnuť ukončiť zmluvu na dodávku elektriny alebo plynu pri žiadosti o zmenu dodávateľa zo strany zákazníka. 

Práva a podmienky na zmenu dodávateľa

Právo koncového odberateľa elektriny alebo plynu zmeniť dodávateľa elektriny alebo plynu je upravené v primárnej legislatíve a to konkrétne prostredníctvom § 17 ods. 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podmienky, za ktorých si koncový odberateľ elektriny alebo plynu toto právo môže uplatniť sú upravené v sekundárnej legislatíve, vo vyhláškach, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Vyhláška č. 207/2023 Z. z.  a Vyhláška č. 208/2023 Z. z.

Proces zmeny dodávateľa od 1.7.2023 pre firmy

Proces zmeny dodávateľa elektriny alebo plynu je od 1. júla 2023 rozdelený na procesy predchádzajúce technickej zmene dodávateľa elektriny alebo plynu a samotnú technickú zmenu dodávateľa elektriny alebo plynu.

Legislatíva definuje dve podmienky, za ktorých súčasný dodávateľ elektriny alebo plynu nemusí schváliť zákazníkovi zmenu dodávateľa. Tými podmienkami sú:

  • neukončenie zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu najneskôr ku dňu technickej zmeny dodávateľa elektriny alebo plynu,
  • existencia pohľadávok súčasného dodávateľa elektriny alebo plynu voči zákazníkovi po lehote splatnosti viac ako 5 pracovných dní a súčasne v sume presahujúcej 100 eur.

Postačuje, ak je splnená jedna z uvedených podmienok a súčasný dodávateľ môže zákazníkovi namietať požiadavku na zmenu dodávateľa.

Marketingový formulár

Pridajte sa k viac ako dvom tisícom manažérov a získajte prístup k newsletteru, ktorý vašej firme dodá energiu.

Raz mesačne a bez spamu: užitočné informácie z oblasti energetiky špeciálne pre firmy, rady ako ušetriť na nákupe, návody ako efektívne riadiť náklady na spotrebu.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Domácnosti pod extra postupom

Osobitný postup sa uplatňuje pri vymáhaní pohľadávok voči odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti. Ak takýto zákazník neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej faktúry do určeného dňa splatnosti, dodávateľ je povinný ho na tento stav písomne upozorniť. Okrem toho je povinný určiť nový termín splatnosti záväzku, ktorý nesmie byť kratší ako 30 pracovných dní odo dňa odoslania upozornenia o neuhradení záväzku zákazníka odoberajúceho elektrinu alebo plyn prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb.

Súčasťou takéhoto upozornenia je aj poučenie o:

a) prerušení dodávky elektriny alebo dodávky plynu, ak odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote,

b) možnosti uplatniť si na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny nároky vyplývajúce z pomoci v hmotnej núdzi a osobitne o nárok na príspevok na bývanie, ktorý je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním,

c) možnosti požiadať obec o poskytnutie sociálnej služby a osobitne sociálnej služby z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania,

d) možnosti vyhľadať bezplatné poradenstvo fyzickej osobe pri riešení problémov s dlhmi.

Náklady na odoslanie takéhoto upozornenia znáša zákazník.

Zistite viac o energiách

Od 1.7. platí zmena v prideľovaní regulovanej ceny elektriny

Nová vyhláška odbremení zákazníka od povinnosti dokladovať spotrebu elektriny na priznanie regulovanej ceny. Dáta poskytne nezávislý operátor trhu na základe požiadavky dodávateľa.

Porovnajte si spotrebu a náklady na energie s vašou konkurenciou

Výdavky na energie výrazne vplývajú na ziskovosť firmy. Porovnajte sa, ako ste na tom s vašou konkurenciou a my vám pomôžeme cielene ich manažovať a urdžať váš biznis konkurencieschopný.

Naši zákazníci sú s nami spokojní

Naši zákazníci nadpriemerne ohodnotili energiu, ktorú sme im venovali. Potvrdil nám to nezávislý prieskum aj naša každodenná komunikácia.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.