Od 1.7. platí zmena v prideľovaní regulovanej ceny elektriny

Nová vyhláška odbremení zákazníka od povinnosti dokladovať spotrebu elektriny na priznanie regulovanej ceny. Dáta poskytne nezávislý operátor trhu na základe požiadavky dodávateľa.

Začiatkom prázdnin vstúpili do platnosti nové pravidlá pre účastníkov trhu s elektrinou, ktoré okrem iného upravujú spôsob posudzovania nároku na dodávku elektriny za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetí (ÚRSO).

Zmena sa týka výlučne odberateľov elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh. Rozoberme si podrobnejšie ako má proces od 1.7.2023 prebiehať.

Ako to fungovalo doposiaľ

Ak takýto zákazník požiadal o uzavretie zmluvy o dodávke elektriny za cenu regulovanú ÚRSO, musel v minulosti poskytnúť dodávateľovi elektriny údaje o histórii spotreby elektriny na všetkých jeho odberných miestach za predchádzajúci kalendárny rok. Preukázanie týchto skutočností bolo podmienkou priznania dodávky elektriny za regulovanú cenu.

Marketingový formulár

Pridajte sa k viac ako dvom tisícom manažérov a získajte prístup k newsletteru, ktorý vašej firme dodá energiu.

Raz mesačne a bez spamu: užitočné informácie z oblasti energetiky špeciálne pre firmy, rady ako ušetriť na nákupe, návody ako efektívne riadiť náklady na spotrebu.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Nové pravidlá preukazovania nároku

Na základe Vyhlášky č. 207/2023 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 17. apríla 2023, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy nie je takéto preukazovanie spotreby zo strany zákazníka potrebné.

Údajmi o spotrebe elektriny v odbernom mieste disponuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE, a.s., ktorý ich na požiadanie poskytne dodávateľovi elektriny do 5 pracovných dní od prijatia takejto žiadosti. Do doby sprístupnenia údajov sa zákazník nepovažuje za zraniteľného. Takisto je možné na základe spotreby za predchádzajúci kalendárny rok preveriť status existujúceho zákazníka. Ak z poskytnutej informácie vplynie, že zákazník nespĺňa definičné kritéria zraniteľného odberateľa elektriny, nepovažuje sa za zraniteľného odberateľa. V takomto prípade by zo strany dodávateľa elektriny došlo k doúčtovaniu rozdielu, ktorý by vyplynul z rozdielu medzi regulovaným a neregulovaným cenníkom za obdobie, v ktorom mu už status zraniteľného zákazníka neprislúchal.  

Dochádza tak k zjednodušeniu procesu zo strany zákazníka, ktorému postačuje o dodávku elektriny za regulovanú cenu požiadať, bez preukazovania spotreby za predchádzajúci kalendárny rok.

Elektromer

Postup pre plyn za regulovanú cenu zostáva nezmenený

V prípade plynu zostáva spôsob preukazovania nároku na regulovanú cenu plynu zachovaný, čiže zákazník musí poskytnúť dodávateľovi plynu údaje o histórii spotreby plynu v odberných miestach za predchádzajúci kalendárny rok, pričom táto musí byť nižšia ako 100 000 kWh. Preukázanie týchto skutočností dodávateľovi plynu zo strany zákazníka je podmienkou dodávky plynu za cenu regulovanú ÚRSOm, pričom do doby ich preukázania sa zákazník nepovažuje za zraniteľného odberateľa.

Zistite viac o energiách

Zmena dodávateľa je možná až po ukončení zmluvy

Vysoká regulovaná cena odráža vývoj na trhu elektriny a plynu a ako taká nie je dôvodom na jednostranné ukončenie zmluvy.

MH SR zverejnilo novú výzvu na kompenzácie

Firmy a organizácie si už môžu požiadať o kompenzácie za január 2023.

Zmena cien zraniteľným zákazníkom – malým podnikom

"Malé podniky" od januára so zastropovanými cenami elektriny 199 EUR/MWh resp plynu 99 EUR/MWh. Zálohy pošleme čoskoro s týmito cenami.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.