Zmena dodávateľa je možná až po ukončení zmluvy

Vysoká regulovaná cena odráža vývoj na trhu elektriny a plynu a ako taká nie je dôvodom na jednostranné ukončenie zmluvy.

Regulované ceny sú všade vysoké

Dôvodom je skutočnosť, že všetci dodávatelia sa riadia pri nákupe platnou legislatívou, ktorá v prípade elektriny počítala s nákupom v auguste a septembri 2022. Práve v období, keď ceny na burzách dosahovali svoje maximá, čo sa zákonite prenieslo do cien pre týchto odberateľov na tento rok.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal následne dodávateľom cenové rozhodnutia, ktoré vychádzali práve z týchto vysokých nákladov na zabezpečenie nákupu elektriny pre dodávku v roku 2023. Ceny elektriny pre zraniteľných zákazníkov – firmy a organizácie so spotrebou do 30.000 kWh za rok – vo výške nad 600 eur/MWh sú teda dnes bežnou realitou cenníkov všetkých dodávateľov na Slovensku.

Riešením by mali byť kompenzácie

Zraniteľní odberatelia, medzi ktorých patria aj firmy so spotrebou elektriny do 30.000 kWh/ročne by ale mali byť zaradení do kompenzačnej schémy, ktorú pripravuje MH SR. Podľa predbežných informácii by mali firmy mať možnosť požiadať od februára o kompenzáciu zvýšených nákladov za január. Vláda predbežne počítala s kompenzáciou na prvé tri mesiace tak, aby žiadatelia dostali preplatených 80% nákladov z fakturácie pri cene nad 199 eur/MWh v prípade elektriny a 99 eur/MWh v prípade plynu. O kompenzácie by sa malo žiadať po zverejnení výzvy MH SR, kde odberateľ vyplní všetky potrebné informácie do formulára žiadosti.

Zmena dodávateľa sa riadi zmluvnými podmienkami

Mnohí podnikatelia sa aktuálne snažia zmeniť produkt s regulovanou cenou na neregulovanú alebo ukončiť doávku u jedného dodávateľa a prejsť k inému. V oboch prípadoch sa takáto zmena riadi podmienkami zmluvy a všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré bývajú jej súčasťou.

Dôležité je ale v tejto súvislosti uviesť, že zraniteľní odberatelia s regulovanými cenami majú zo zákona automaticky predlžované zmluvy, ktoré sa dajú ukončiť len za presne definovaných podmienok. Dodávatelia nakúpili energie pre týchto  zákazníkov v období, ktoré bolo definované pravidlami regulácie a táto elektrina alebo plyn by im zostala, keby zákazníci odišli. Preto legislatíva túto situáciu ošetrila práve pravidlami usmerňujúcimi podmienky na zmenu dodávateľa.

Už teraz je ale dobré rozmyslieť si, či sa firmám oplatí zostať s regulovanou cenou aj v roku 2024. V prípade, ak nemajú záujem mať regulovanú cenu v roku 2024, do 31.3.2023 musia svojmu súčasnému dodávateľovi oznámiť svoje rozhodnutie prejsť na neregulovaný cenový produkt.

V každom prípade je ale dôležité sústrediť sa na efektívnu spotrebu energií vo firme, kontrolu zmluvných parametrov a optimalizáciu nákladov. Máme pre vás niekoľko veľmi efektívnych riešení, ktoré dokážu ušetriť aj tisíce eur a častokrát stačí len dôkladná kontrola zmluvných dát bez nákladov na akékoľvek technické investície. Viac sa dozviete, keď si pozriete naše produkty Podnikového energetika.

Nízke SPOTy nie sú zaručené aj do budúcnosti

Aktuálne sa síce javí výhodnejšie mať SPOTovú cenu, ako regulovanú alebo fixnú. Tento stav ale nemusí pretrvať až do roku 2024, preto sa oplatí sledovať situáciu a poradiť sa s odborníkmi. Obdobie po troch kráľoch je typické postupnou nábehovou krivkou priemyslu, ktorého spotreba obvykle vyvolá rast cien elektriny aj plynu. Preto aktuálne nízke ceny netreba príliš preceňovať, je možné, že cena SPOTov postupne bude rásť tak ako je to vidieť aj na vývoji v roku 2021. Veríme, že tieto informácie vám pomohli zorientovať sa v situácii. V prípade, ak máte od vášho dodávateľa stanovisko k prípadnému ukončeniu vašej zmluvy, radi sa s vami porozprávame o tom, ako sa o vás postaráme u nás. Pomáhame firmám, podnikom a organizáciám rásť už 20 rokov, naši obchodníci sú pripravení postarať sa aj o vás. Stačí vyplniť formulár na našom webe a budeme vás kontaktovať.

Zistite viac o energiách

Počuli ste už o jalovej energii? Vašu firmu môže vyjsť celkom draho

Jalová energia je nevyhnutná pre činnosť elektrických zariadení. Aby ale nespôsobovala zbytočnú finančnú záťaž, treba poznať dôvod jej vzniku a jej objem. Potom je možné navrhnúť riešenie, ktoré minimálne ovlyvní všku vašej faktúry za elektrickú energiu.

Meranie kvality elektrickej siete ako prevencia výpadku

Akékoľvek výpadky v prevádzke sú nepríjemné a prinášajú celý rad negatívnych dôsledkov. O tom, do akej miery môžu byť spôsobené a ovplyvnené parametrami elektriny, nás presvedčí realizácia kontrolného merania.

Ako vybrať vhodný kompenzátor jalovej elektrickej energie

Voľba vhodného typu a veľkosti kompenzátora je kľúčovým predpokladom zníženia výdavkov za elektrickú energiu viazaných na odber jalovej energie nad rámec tolerancie.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.