Zmena cien zraniteľným zákazníkom – malým podnikom

„Malé podniky“ od januára so zastropovanými cenami elektriny 199 EUR/MWh resp plynu 99 EUR/MWh. Zálohy pošleme čoskoro s týmito cenami.

Nové nariadenie vlády znižuje výšku faktúr

V súvislosti s novým nariadením vlády SR zo 16.januára 2023 upravujeme zraniteľným zákazníkom so spotrebou do 30 MWh/r v elektrine a 100 MWh/r v plyne (bývalé malé podniky) výšku poplatkov za:

  • dodávku elektrickej energie na hodnotu 199 EUR/MWh a
  • dodávku plynu 99 EUR/MWh.

Pri dodávke elektriny sa výška mesačnej platby za odberné miesto riadi rozhodnutím ÚRSO.

V prípade dodávky plynu sa výška mesačnej platby za odberné miesto týmto nariadením pre zákazníkov našej spoločnosti nemení a zostáva podľa rozhodnutia ÚRSO vo výške 1,5 EUR/mes na odberné miesto.

 

Zálohové faktúry

Zraniteľným zákazníkom tzv. malým podnikom sme doposiaľ zálohové faktúry neposielali, keďže sme predpokladali, že ešte príde k zmenám pri výške stanovenia cien s ohľadom na extrémny nárast regulovanej ceny na rok 2023.

V najbližších dňoch naším zákazníkom doručíme zálohové faktúry, ktoré budú vychádzať zo spotreby v odbernom mieste za rok 2022 a zastropovaných cien elektriny a plynu. Apelujeme na zákazníkov, aby faktpry uhradili včas v lehote splatnosti a vašou platobnou disciplinovanosťou ste nám pomohli spoločne preklenúť náročné obdobie. Naša spoločnosť už dnes znáša v plnej výške vzniknutý rozdiel medzi nákladmi a fakturovanou cenou a preto je pre nás nesmierne dôležité, aby úhrady zákazníkov a kompenzácie štátu boli poskytnuté včas a dodávka energií mohla prebiehať plynulo.

V prípade akýchkoľvek otázok Vás prosíme, aby ste prioritne sledovali náš web a naše profily na sociálnych sieťach facebook a linkedIn, kde pravidelne zverejňujeme najnovšie informácie. Kapacity našej zákazníckej podpory sú plne vyťažené a veríme, že odpovede na najaktuálnejšie otázky nájdete práve na vyššie uvedených miestach. Ak by sa tak nestalo, prosíme Vás, kontaktujte nášho obchodníka prípadne píšte na podpora@elgas.sk.

Organizácie štátnej správy a samosprávy

V prípade miest a obcí, škôl a subjektov verejnej správy čakáme na ďalšie rozhodnutia vlády v oblasti nastavenia pomoci s vysokými nákladmi na energie. Informácie doplníme hneď ako budú zverejnené.

Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

Zistite viac o energiách

Zmena dodávateľa je možná až po ukončení zmluvy

Vysoká regulovaná cena odráža vývoj na trhu elektriny a plynu a ako taká nie je dôvodom na jednostranné ukončenie zmluvy.

Nové ceny energií na rok 2023 pre vybraných odberateľov

Mechanizmus výpočtu je známy. Tarify za straty, systémové služby a prevádzkovanie systému zostávajú na úrovni roku 2022.

Posilnenie práv odberateľa

Novela zákona výrazne mení podmienky dodávky energií, preto sa oplatí venovať pozornosť krátkemu zhrnutiu noviniek z dielne ÚRSO.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.