Modernizácia distribučných sietí je nevyhnutná

Európske distribučné siete potrebujú naliehavú modernizáciu, ktorá je nevyhnutná z viacerých dôvodov. Zvýšené investície, ale na konci dňa prinesú zníženie nákladov. Dôvodom je očakávaný prudký nárast spotreby elektriny spojený s prechodom na elektromobilitu, digitalizáciu spoločnosti a kľúčovú minimalizáciu spaľovania fosílnych palív.

Modernizácia distribučných sietí je kľúčová pre zabezpečenie elektrifikovanej spoločnosti. Bez potrebných investícií do modernizácie distribučných sietí riskujeme, že nebudeme schopní efektívne integrovať nové technológie ako obnoviteľné zdroje, tepelné čerpadlá a elektrické vozidlá. Tento článok sa zameriava na zhrnutie štúdie „Grids for Speed“ (GfS), ktorá analyzuje potrebné investície a opatrenia pre zabezpečenie pripravenosti našich sietí na budúcnosť.

Túto štúdiu spoločne pripravili spoločnosti Eurelectric a EY v spolupráci s Imperial College London. S podporou spoločností prevádzkujúcich energetické siete a národných združení výrobcov elektriny bola konzultovaná s mnohými združeniami, spoločnosťami a inštitucionálnymi orgánmi pôsobiacimi v európskej energetike.

Súčasný stav energetiky

Európska energetika prešla v posledných desaťročiach významnými zmenami, no pred nami stojí ešte mnoho výziev. V súčasnosti čelíme rastúcemu dopytu po elektrickej energii, ktorý je poháňaný niekoľkými kľúčovými faktormi:

 1. Elektrifikácia dopravy: Elektrické vozidlá (EV) sa stávajú stále populárnejšie. Očakáva sa, že do roku 2050 bude v Európe viac ako 237 miliónov EV, čo bude vyžadovať masívne investície do nabíjacej infraštruktúry.
 2. Tepelné čerpadlá: Na dosiahnutie cieľov dekarbonizácie sa mnohé domácnosti a firmy prechádzajú na tepelné čerpadlá. Predpokladá sa, že do roku 2050 bude v prevádzke 251 miliónov tepelných čerpadiel.
 3. Obnoviteľné zdroje energie: Európa intenzívne investuje do obnoviteľných zdrojov, ako sú veterné a solárne elektrárne. Väčšina z týchto nových zdrojov bude pripojená k distribučným sieťam, čo zvýši nároky na ich kapacitu a spoľahlivosť.

Historický a aktuálny dopyt po elektrine

Historicky sa dopyt po elektrickej energii vyvíjal stabilne, no v posledných rokoch sme svedkami prudkého nárastu. Medzi rokmi 1990 a 2020 bol rast dopytu pomerne konzistentný, s miernym poklesom počas ekonomických kríz a pandémií. Napriek týmto výkyvom sa predpokladá, že dopyt po elektrine bude do roku 2050 neustále rásť, pričom:

 • V období 2020 až 2030 sa očakáva nárast spotreby elektriny o 25 %.
 • Do roku 2050 sa predpokladá, že elektrická energia bude tvoriť 60 % celkovej spotreby energie, čo je významný nárast oproti dnešným 20%.

Dôvody rastu dopytu

Rastúci dopyt po elektrickej energii je poháňaný viacerými faktormi:

 1. Decentralizácia výroby: Zvýšenie počtu malých výrobcov elektrickej energie, ako sú solárne panely na strechách domov, vytvára dvojcestný tok energie v distribučnej sieti, čo zvyšuje jej komplexnosť a nároky na riadenie.
 2. Klimatické zmeny: Stúpajúca frekvencia extrémnych poveternostných udalostí, ako sú vlny horúčav a silné búrky, zvyšuje potrebu robustnejších a odolnejších sietí.
 3. Digitalizácia: Rozšírené používanie digitálnych technológií a IoT zariadení zvyšuje spotrebu elektriny a kladie vyššie nároky na spoľahlivosť a stabilitu dodávok.
 4. Elektrifikácia tepla a dopravy: Prechod na elektrické vykurovanie a elektrické vozidlá výrazne zvyšuje dopyt po elektrine.

Prečo je modernizácia dôležitá?

Distribučné siete sú kľúčové pre pripojenie domov, kancelárií, podnikov a tovární k elektrickej energii. Ich modernizácia je nevyhnutná pre:

 • Zníženie emisií uhlíka o 50 % do roku 2050
 • Zvýšenie energetickej efektívnosti
 • Zníženie nákladov na energiu o 50 % do roku 2050

Ak nebudeme investovať do modernizácie distribučných sietí, hrozí nám oneskorenie energetického prechodu, ohrozenie energetickej bezpečnosti a zhoršenie prínosov dekarbonizácie.

Ciele štúdie „Grids for Speed“

Štúdia GfS si kladie za cieľ:

 1. Zvýšiť kapacitu distribučných sietí pre nasadenie obnoviteľných zdrojov energie.
 2. Nahradiť zastaranú infraštruktúru.
 3. Integrovať pokročilé technológie pre efektívne riadenie a kontrolu sietí.
Elektrické vedenie

Kľúčové zistenia štúdie

Politika

 • Distribučná sieť musí byť centrom energetickej politiky a systémového dizajnu, nie dodatočnou úvahou.
 • Spoľahlivosť a odolnosť elektrických sietí je kritická v spoločnosti, kde elektrina bude tvoriť 60 % celkovej spotreby energie, oproti súčasným 20 %.

Investície

 • Na modernizáciu distribučných sietí je potrebných ročne 67 miliárd eur do roku 2050.
 • Investície sa musia zdvojnásobiť do roku 2040, aby sa zabezpečila energetická premena, a pokračovať na úrovni 1,7-násobku dnešných investícií až do roku 2050.
 • Inovácie v distribučných sieťach môžu znížiť potrebné investície o približne 18 % na 55 miliárd eur ročne, ak budú podporované správnym regulačným prostredím.

Spoločenské prínosy

 • Úspory na účtoch za energiu môžu dosiahnuť takmer polovicu do roku 2050 v scenári s nulovými emisiami, pričom sa predpokladá, že daňové zaťaženie zostane relatívne nezmenené.
 • Dnes priame a nepriame pracovné miesta v sektore distribučných sietí predstavujú približne 0,4 % pracovnej sily EÚ (835 000 pracovných miest). Realizácia potrebných investícií podľa GfS by mohla vytvoriť viac ako dva milióny nových pracovných miest.
 • Spoľahlivá a odolná dodávka elektriny má obrovskú spoločenskú hodnotu, ktorá ďaleko prevyšuje náklady na implementáciu.
 • Investície podľa GfS do distribučných sietí podporia pripojenie čistých elektrických technológií a dosiahnutie nulových emisií. Bez investícií by sa nepodarilo pripojiť tri štvrtiny týchto technológií.

Riziká neinvestovania do modernizácie

Ak sa nebudeme venovať modernizácii distribučných sietí, môžeme čeliť nasledujúcim rizikám:

 1. Zastavenie energetického prechodu: Nedostatočné investície by mohli vážne ohroziť schopnosť pripojiť nové obnoviteľné zdroje energie, čo by spomalilo prechod na nízko uhlíkovú energetiku.
 2. Zhoršenie energetickej bezpečnosti: Zastaralá infraštruktúra môže byť náchylnejšia na výpadky a kybernetické útoky, čo by mohlo ohroziť spoľahlivosť dodávok elektriny.
 3. Nárast nákladov: Bez modernizácie sietí by mohli stúpať náklady na údržbu a opravy zastaraných systémov, čo by sa mohlo premietnuť do vyšších účtov za energiu pre spotrebiteľov.
 4. Neplnenie cieľov EÚ: Nedostatočné investície by mohli viesť k nesplneniu cieľov Európskej únie v oblasti dekarbonizácie a energetickej efektívnosti do roku 2050.
 5. Ekonomické škody: Ekonomické škody z výpadkov elektriny boli v roku 2021 odhadnuté na 50 miliárd eur. Tieto škody by sa mohli výrazne zvýšiť, ak sa nebudú realizovať potrebné investície.
Marketingový formulár

Pridajte sa k viac ako dvom tisícom manažérov a získajte prístup k newsletteru, ktorý vašej firme dodá energiu.

Raz mesačne a bez spamu: užitočné informácie z oblasti energetiky špeciálne pre firmy, rady ako ušetriť na nákupe, návody ako efektívne riadiť náklady na spotrebu.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Konkrétne dopady na odberateľov

Modernizácia distribučných sietí bude mať priamy vplyv na odberateľov:

 1. Zníženie nákladov na energiu: Vďaka efektívnejšej distribúcii a využívaniu obnoviteľných zdrojov energie sa očakáva výrazné zníženie nákladov na energiu. Odhaduje sa, že náklady na energiu sa znížia o 50 % do roku 2050.
 2. Zlepšenie spoľahlivosti: Modernizované siete budú menej náchylné na výpadky, čo znamená spoľahlivejšiu dodávku elektriny pre domácnosti a podniky. 
 3. Nové pracovné príležitosti: Investície do sietí vytvoria nové pracovné miesta v rôznych odvetviach, od výstavby a údržby sietí po vývoj nových technológií. Celkovo by mohlo vzniknúť viac ako dva milióny nových pracovných miest.

Záver

Investície do modernizácie distribučných sietí sú nevyhnutné pre dosiahnutie udržateľnej a efektívnej energetickej budúcnosti. Štúdia „Grids for Speed“ poskytuje jasný plán, ako tieto investície realizovať a aké prínosy to môže priniesť celej spoločnosti. Je dôležité, aby politici, priemyselní lídri a investori spolupracovali na urýchlení tejto transformácie a zabezpečili, že naše siete budú pripravené na budúcnosť.

Zdroj: eurelectric

Zistite viac o energiách

Porovnanie vybraných cenníkov neregulovaných dodávok elektriny a plynu

Zistili a porovnali sme za vás ceny neregulovanej dodávky elektriny a plynu u najväčších dodávateľov na Slovensku. ELGAS je stále najlacnejší.

LNG od 1. januára v Európe s emisnými povolenkami

Od 1. januára 2024 sa začínajú postupne uplatňovať v EÚ aj poplatky za CO2 v lodnej doprave.

Modernizácia distribučných sietí je nevyhnutná

Európske distribučné siete potrebujú naliehavú modernizáciu, ktorá je nevyhnutná z viacerých dôvodov. Zvýšené investície, ale na konci dňa prinesú zníženie nákladov. Dôvodom je očakávaný prudký nárast spotreby elektriny spojený s prechodom na elektromobilitu, digitalizáciu spoločnosti a kľúčovú…

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.