Komunitná energetika

Je ideálnym konceptom pre bytové domy a ich spoločenstvá vlastníkov alebo miestne samosprávy. Na rozbeh však chýba technické pozadie.

Komunitná energetika je fungujúci koncept vo viacerých krajinách. V našom prostredí ju predstavujú energetické spoločenstvá alebo komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“).

Podstata a cieľ činnosti

Komunitná energetika predstavuje spôsob zdieľania energie vyrobenej z OZE, ktoré vlastnia občania, obce alebo súkromné firmy. Do systému môžu byť okrem fotovoltaiky zapojené aj ďalšie formy OZE, ako sú napr. biometánové stanice. Členovia energetických komunít majú vďaka tomu možnosť získať lacnejšie energie za stabilné ceny a zároveň sa podieľajú na dekarbonizácii energetiky.

Právny rámec a definícia spoločenstva

Právny rámec pre reguláciu komunitnej energetiky predstavuje najmä zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“). Energetické spoločenstvo a komunitu vyrábajúcu energiu z OZE zákon definuje ako právnické osoby. Právnu formu zákon nijak neobmedzuje, preto môže ísť o akúkoľvek formu v zmysle obchodného zákonníka, ale aj napríklad o neziskovú organizáciu či občianske združenie.

Energetické spoločenstvo môže doberať, vyrábať, uskladňovať a dodávať či zdieľať elektrinu svojim členom, vykonávať činnosť agregácie pre svojich členov alebo prevádzkovať nabíjaciu stanicu. Nesmie však vykonávať podnikateľskú činnosť za účelom dosiahnutia zisku, musí ísť výslovne o služby, ktoré poskytuje svojim členom. Členmi spoločenstva môžu byť fyzické osoby, malé podniky, obce či VÚC v územnom obvode VÚC, v ktorom má spoločenstvo sídlo.

Fotovoltaika

Energetická komunita

Komunita vyrábajúca energiu z OZE je založená  na výrobu elektriny z OZE a výrobu biometánu a súčasne môže byť založená  na účel dodávky, zdieľania, alebo uskladňovania elektriny alebo plynu, činnosti agregácie, distribúcie, či prevádzky nabíjacej stanice.

Rovnako ako spoločenstvo, ani komunita nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť za účelom dosiahnutia zisku.

Členmi komunity môžu byť na rozdiel od spoločenstva nielen malé, ale aj stredné podniky. Podmienkou však je, že členmi komunity môžu byť len takí členovia, ktorí majú trvalý pobyt alebo sídlo na území VÚC, v ktorom je umiestnené zariadenie na výrobu elektriny alebo biometánu.

Ďalšie právne usmernenia

Právna úprava energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z OZE v zákone o energetike je relatívne rámcová.

Ďalšiu úpravu priniesla vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.

Praktickému využívaniu komunitnej energetiky u nás však bráni neexistencia informačného systému, ktorý by umožňoval výmenu údajov medzi členmi komunitnej energetiky navzájom a ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou.

Rakúsko má náskok

Najinšpiratívnejší pre Slovensko môže byť príklad fungovania komunitnej energetiky v Rakúsku. Aktuálne tu pôsobí cez 1 400 energetickým komunít, ktoré môžu zdieľať vyrobenú elektrinu a ďalšie postupne pribúdajú. Rakúsko zavádza jednotlivé modely energetických spoločenstiev postupne, po fázach, od jednoduchších k zložitejším. Zároveň kladie dôraz na lokálnu spotrebu. Tú podporuje napríklad zníženou sadzbou distribučných poplatkov u elektriny zdieľanej na krátke vzdialenosti. Zdieľanie údajov medzi energetickou komunitou, dodávateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučnej siete funguje prostredníctvom elektronickej Platformy EDA. V predstihu bola taktiež zriadená koordinačná kancelárie pre energetické spoločenstvá, ktorá  v spolupráci s regionálnymi energetickými agentúrami poskytuje poradenstvo a osvetu.

Marketingový formulár

Pridajte sa k viac ako dvom tisícom manažérov a získajte prístup k newsletteru, ktorý vašej firme dodá energiu.

Raz mesačne a bez spamu: užitočné informácie z oblasti energetiky špeciálne pre firmy, rady ako ušetriť na nákupe, návody ako efektívne riadiť náklady na spotrebu.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Zistite viac o energiách

Ak chcete šetriť, dajte si pozor na automatické predĺženie zmluvy

Ak chcete šetriť na nákladoch za energie na budúci rok, skontrolujte si podmienky automatického predĺženia zmluvy. Ak sa chcete vyhnúť plateniu vysokých cien za elektrinu a plyn, podajte výpoveď včas - už do konca septembra.

Od 1.7. platí zmena v prideľovaní regulovanej ceny elektriny

Nová vyhláška odbremení zákazníka od povinnosti dokladovať spotrebu elektriny na priznanie regulovanej ceny. Dáta poskytne nezávislý operátor trhu na základe požiadavky dodávateľa.

Najlacnejšia elektrina je od ELGAS-u

Naša elektrina v cenníkoch je dnes najlacnejšia na trhu. Ak chce vaša firma ušetriť, zaujímajte sa koľko platíte. Od nás aj o 140% lacnejšie!

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.