Zmenou dodávateľa elektriny sa pripojenie do siete nemení

Väčšina podnikateľov sa snaží nájsť cestu ako minimalizovať svoje náklady. Nemusia mať obavy, že by zmena dodávateľa spôsobila potrebu meniť ich pripojenie do elektrickej siete napríklad budovaním nových vedení.

O zmene dodávateľa energie a pripojení

Elektroenergetika prešla od roku 2007 významnou zmenou. Dovtedy monopolní dodávatelia elektriny a plynu museli oddeliť obchodnú časť svojich spoločností od distribučnej. Vznikli zároveň noví tzv. alternatívni dodávatelia energií medzi ktorých patríme aj my – ELGAS – ktorí priniesli nové riešenia a rozšírili konkurenčnú ponuku výberu dodávateľov plynuelektriny. Kým v obchode je kľúčovou činnosťou nákup elektriny od výrobcov a predaj koncovým spotrebiteľom, v distribúcii sa pozornosť venuje prevádzke a údržbe prenosových a distribučných sietí vrátane merania a odpočtov spotreby na jednotlivých odberných miestach.

Budovanie nových vedení a trafostaníc je vysoko nákladná investícia a rovnako aj ich následná prevádzka je finančne i technicky náročná. Vyžaduje si dlhý čas odpisovania, aby náklady boli pre užívateľov akceptovateľné a zároveň prevádzkovanie umožnilo čo najnižšiu poruchovosť s dodržaním kvalitatívnych podmienok dodávky samotnej. Tieto kľúčové fakty a mnoho ďalších dôvodov spôsobili, že  táto časť služieb  zostala monopolná a podlieha regulácii zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

zmena dodavatela energie, elektriny, plynu

Zmena dodávateľa elektriny nemá vplyv na distribúciu

Klienti si teda nemôžu vyberať distribučnú spoločnosť a bez ohľadu na dodávateľa elektriny majú vždy toho istého distribútora. Preto aj výška poplatkov za distribúciu bude vždy rovnaká bez ohľadu na to, s kým sa rozhodnú uzavrieť zmluvu na dodávku elektriny.

Platí to aj pri zmene dodávateľa plynu

Žiadny zákazník nemusí mať obavu, že keď zmení dodávateľa elektriny, bude musieť zaplatiť vybudovanie nového pripojenia či vedení. To zostáva rovnaké aj v prípade dodávok plynu. Zmena dodávateľa plynu nemá vplyv na distribúciu – distribučná spoločnosť je na Slovensku len jedna.

Marketingový formulár

Máte otázky?

Zaujalo vás niečo? Nenašli ste, čo ste hľadali? Dajte nám vedieť a my sa vám ozveme. Ďakujeme!

Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Mohlo by vás zaujímať

Porovnanie vybraných cenníkov neregulovaných dodávok elektriny a plynu

Zistili a porovnali sme za vás ceny neregulovanej dodávky elektriny a plynu u najväčších dodávateľov na Slovensku. ELGAS je stále najlacnejší.

Diskusia o budúcnosti regulácie energetiky vo Florencii

Májové fórum potvrdilo potrebu zamerať sa na podporu zdieľania elektriny a budovania obnoviteľných zdrojov. Súčasťou musí byť podpora potrebným investíciám a dobudovanie infraštruktúry.

Obchodovanie pôvodu na biometán sa rozbehlo už aj na Slovensku

Za rok fungovania prvej biometánovej stanice sa zobchodovali záruky vo výške 50 GWh. Na obzore sa črtajú ďalšie stanice.

Modernizácia distribučných sietí je nevyhnutná

Európske distribučné siete potrebujú naliehavú modernizáciu, ktorá je nevyhnutná z viacerých dôvodov. Zvýšené investície, ale na konci dňa prinesú zníženie nákladov. Dôvodom je očakávaný prudký nárast spotreby elektriny spojený s prechodom na elektromobilitu, digitalizáciu spoločnosti a kľúčovú…

Domácnosti budú platiť za emisné povolenky

Od roku 2027 sa zavádzajú emisné kvóty aj na bežné rezidenčné budovy vykurované plynom. Zvýšené náklady sa prejavia nárastom ceny plynu od doávateľa, ktorý si nákup kvót započíta do ceny plynu na vykurovanie.

Očakávané zmeny v slovenskej energetickej legislatíve

ÚRSO spustilo predbežné pripomienkovanie dôležitých vyhlášok pre elektroenergetiku a plynárenstvo, ktoré budú mať významný dopad na náklady firiem, podnikov a organizácii. Odporúčame sledovať vývoj konania a aktualizovať odhadované náklady na energie na nasledujúce obdobia.

Vývoj európskeho energetického trhu a aktuálne reformy

EÚ čelí výzvam na zachovanie konkurencieschopnosti výrobných podnikov, ktoré aktuálne majú vyššie náklady na energie ako konkurenti z iných svetadielov. Pripravované reformy energetických trhov majú zabrániť deindustrializácii a zabezpzpečiť pružnosť reakcie na zmeny a zároveň zachovať potrebnú spoľahlivosť…

LNG od 1. januára v Európe s emisnými povolenkami

Od 1. januára 2024 sa začínajú postupne uplatňovať v EÚ aj poplatky za CO2 v lodnej doprave.

Verejné budovy s extra podporou na rýchle energetické opatrenia

Extra 100 tisíc eur môžu získať budovy verejnej a štátnej správy či samosprávy na výmenu okien, zateplenie, výmenu osvetlenia už od 3. mája 2024.

Kde sa vzalo zdieľanie elektriny

Pri správnom nastavení energetickej komunity dokáže zdieľanie elektriny radikálne zmeniť spôsob, akým vnímame a využívame elektrickú energiu. Má potenciál najmä pri využití podporných programov rýchlej návratnosti a zníženia nákladov na spotrebu energie. Nespornou výhodou je znižovanie záťaže distribučnej…

Zverejňovanie cenníkov a zmeny vo vyúčtovacích faktúrach

Ministerstvo hospodárstva pripravuje zmeny, ktoré majú viesť k jednoduchšej orientácii spotrebiteľa v cenách a nákladoch na energie.

Revízia smernice EÚ o energetickej hospodárnosti budov

Plynové kotly sa budú používať naďalej, no fotovoltika by sa mala stať súčasť každej novej obytnej budovy.

ÚRSO zavádza mimoriadnu reguláciu

Týka sa iba najväčších dodávateľov na trhu a výsledkom bude okrem iného zverejňovanie cenníkov neregulovanej dodávky na mesačnej báze.

Pripravte sa na výzvu Zelená podnikom už dnes!

Chcete do firmy fotovoltaiku či tepelné čerpadlo a zišlo by sa vám 70tis. eur? Pomôžeme vám získať nenávratný príspevok.

Prieskum ÚRSO potvrdil – naše cenníky sú najnižšie na trhu!

Septembrový prieskum ÚRSO potvrdil, že ELGAS má najnižšie ceny v cenníkoch neregulovanej dodávky na slovenskom trhu.

Elektrina pre domácnosti budúci rok opäť zvýhodnená

MH SR sa dohodlo so Slovenskými elektrárňami na predaji silovej elektriny na rok 2024 za aktuálnu cenu bez navýšenia.

Komunitná energetika

Je ideálnym konceptom pre bytové domy a ich spoločenstvá vlastníkov alebo miestne samosprávy. Na rozbeh však chýba technické pozadie.

Štát vráti časť poplatkov za distribúciu

Opatrenie sa týka iba odberateľov, ktorí neboli v čase od 1.1. do 30.4.  vedení ako zraniteľní odberatelia.

Ak chcete šetriť, dajte si pozor na automatické predĺženie zmluvy

Ak chcete šetriť na nákladoch za energie na budúci rok, skontrolujte si podmienky automatického predĺženia zmluvy. Ak sa chcete vyhnúť plateniu vysokých cien za elektrinu a plyn, podajte výpoveď včas - už do konca septembra.

Podmienky, kedy dodávateľ môže odmietnuť ukončenie zmluvy

Od júla už aj pohľadávka za dodávku elektriny alebo plynu môže byť dôvodom na odmietnutie zmeny dodávateľa.

Evidencia závislých odberateľov od 1.7.2023

Platí nový postup pri preukazovaní nároku závislého odberateľa. Ak spĺňate definíciu, neodkladajte potrebné oznámenie.

Od 1.7. platí zmena v prideľovaní regulovanej ceny elektriny

Nová vyhláška odbremení zákazníka od povinnosti dokladovať spotrebu elektriny na priznanie regulovanej ceny. Dáta poskytne nezávislý operátor trhu na základe požiadavky dodávateľa.

Čo robiť, ak vám dodávateľ zmení cenu elektriny alebo plynu

Oznámenie zmeny ceny dodávky elektriny a plynu má svoje pravidlá. Dôležité je, že zmena či jej neoznámenie dáva zákazníkovi možnosť ukončiť zmluvu.

Porovnajte si spotrebu a náklady na energie s vašou konkurenciou

Výdavky na energie výrazne vplývajú na ziskovosť firmy. Porovnajte sa, ako ste na tom s vašou konkurenciou a my vám pomôžeme cielene ich manažovať a urdžať váš biznis konkurencieschopný.

Najlacnejšia elektrina je od ELGAS-u

Naša elektrina v cenníkoch je dnes najlacnejšia na trhu. Ak chce vaša firma ušetriť, zaujímajte sa koľko platíte. Od nás aj o 140% lacnejšie!

Kompenzácie TPS pre energeticky náročné podniky za rok 2022

Energeticky náročné firmy môžu do 30.7. požiadať o kompenzáciu tarify za prevádzkovanie systému a ušetriť tak až do 85% z jej úhrady za r. 22.

Hlavné rozdiely medzi predajnými produktmi elektriny a plynu

Aké sú základné rozdiely medzi bežne ponúkanými produktmi na predaj elektriny a plynu pre firmy? Zhrnieme, vysvetlíme a poradíme, čo zvážiť a ako vyhodnotiť najvhodnejšiu voľbu pre vás.

Domácnosti nemajú drahé energie, ale nízke príjmy

Ceny energií na Slovensku pre domácnosti sú jedny z najnižších v Európe. Problém sú nízke príjmy a zlý stav bývania najmä u najchudobnejších domácností. Po zreálnení cien bude potrebná cielená pomoc tým najzraniteľnejším.

Potvrdené úradom: ELGAS má najnižší cenník energií

Prieskum ÚRSO z mája ukázal, že najnižšie ceny v cenníkoch pre neregulovaných zákazníkov má ELGAS. Od júna sú naše ceny ešte nižšie.

Kompenzácie firmám až do septembra

Vláda predĺžila poskytnutie kompenzácií firmám na zvýšené náklady za elektrinu a plyn až do septembra.

Ako vypovedať zmluvu na dodávku elektriny a plynu krok za krokom

Ukončenie zmluvy na dodávku nie je veda. Treba poznať niekoľko dôležitých faktov a potom môže prebehnúť hladko a s úsmevom.

Ako zmeniť dodávateľa elektriny alebo plynu. Krok za krokom.

Dobre premyslená zmena dodávateľa môže firme ušetriť desiatky tisíc eur ročne. Dôležité je objektívne si vyhodnotiť jednotlivé parametre a podnikať kroky v zmysle podmienok zmluvy a odporúčaní na vhodný postup.

SPOT od začiatku roka výrazne šetrí náklady

Produkt SPOT od ELGAS-u prináša skvelú cenu za energie a k tomu veľa ďalších výhod. Osloboďte sa a pridajte sa k našim spokojným zákazníkom.

Nájomca má od 1. mája nárok na zníženie poplatku za dodávku elektriny

Prenajímateľ je povinný preniesť zníženie cien elektriny a plynu do nájmu jednotlivých nájomcov priestorov. Týka sa to nielen čerpania kompenzácii, ale i zníženia poplatkov za distribúciu.

Ako sa bude vyvíjať cena plynu?

Aktuálny vývoj na spotových trhoch s plynom je veľmi priaznivý a nie je zatiaľ dôvod na úvahy na odchod z neho.

8 rád pri zvažovaní fotovoltaiky

Aké sú fakty, ktoré by ste mali poznať predtým, ako sa rozhodnete investovať do fotovoltaiky? Poradíme vám, čo nepodceniť a ako pristupovať k rozhodnutiu s rozvahou. Od spôsobu prevádzky, cez umiestnenie, zohľadnenie životnosti, objemu výroby až po prepočet reálnej návratnosti. Zelené trendy sú fajn, no ideálne by…

MH SR zverejnilo novú výzvu na kompenzácie

Firmy a organizácie si už môžu požiadať o kompenzácie za január 2023.

Ako funguje prideľovanie regulovanej ceny špeciálnym odberateľom

O regulovanú cenu dodávky na rok 2023 si špeciálni odberatelia mali požiadať minulý rok. Vysvetlíme vám v jednoduchosti ako to funguje.

Zima je ideálna na realizáciu termovízie

Účty za vykurovanie budovy či haly vám robia dieru do rozpočtu? Termovízia je jednou z možností ako tomu zabrániť.

Zmena cien zraniteľným zákazníkom – malým podnikom

"Malé podniky" od januára so zastropovanými cenami elektriny 199 EUR/MWh resp plynu 99 EUR/MWh. Zálohy pošleme čoskoro s týmito cenami.

Zmena dodávateľa je možná až po ukončení zmluvy

Vysoká regulovaná cena odráža vývoj na trhu elektriny a plynu a ako taká nie je dôvodom na jednostranné ukončenie zmluvy.

Nové ceny energií na rok 2023 pre vybraných odberateľov

Mechanizmus výpočtu je známy. Tarify za straty, systémové služby a prevádzkovanie systému zostávajú na úrovni roku 2022.

Posilnenie práv odberateľa

Novela zákona výrazne mení podmienky dodávky energií, preto sa oplatí venovať pozornosť krátkemu zhrnutiu noviniek z dielne ÚRSO.

Firmy si už môžu podať žiadosť o kompenzáciu za august a september

Žiadosť je potrebné podať do 22.12.2022 z elektronickej schránky žiadateľa.

Máte spotrebu nad 1 GWh elektriny ročne? Využite možnosť získania kompenzácie od štátu

Do 25.11.2022 môžete požiadať o kompenzáciu platby TPS. Využite príležitosť a znížte náklady firmy na energie.

Ako ušetriť elektrinu a plyn

Šetrenie energiami je jednou z ciest ako zmierniť následky energetickej krízy. Máme riešenia i pár tipov, kde a ako hľadať úspory.

Garantované ceny elektriny a plynu

Domácnosti majú už garantovanú cenu elektriny aj plynu. Najvýhodnejší plyn im poskytne SPP, ZSE Energia alebo VSE.

Vojna na Ukrajine a jej vplyv na európsky trh s energiami (1)

Ceny všetkých dôležitých energetických komodít rastú. Trh sa bojí prerušenia dodávok. Európa diverzifikuje a pripravuje plán.

O energiách (2/2022)

Európa na ceste za Green dealom bude pokračovať s jadrom i zemným plynom. Štát pripravuje atraktívne možnosti podpory na ceste k firemnej udržateľnosti.

Kritické dôvody nákupu ovplyvňujúce dodávateľov energií

Obchodovanie s elektrinou a plynom je dnes rizikové oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Nazrite s nami za oponu.

O energiách (1/2022)

Rok 2022 nadviazal na kritický záver minulého roku. Trhy sú rozkolísané a zhoršuje ich najmä vyostrovanie situácie na Ukrajine a nízky tok plynu z Ruska do Európy. Naša energetika zavádza novinky v legislatívnom rámci.

O energiách (11/2021)

November sa niesol v znamení rastu ceny ročnej dodávky elektriny aj plynu. Nord Stream 2 definitívne v roku 2021 spustený nebude. Zároveň sa uskutočnilo niekoľko dôležitých krokov v oblasti slovenskej legislatívy.

O energiách (10/2021)

Takmer polovica slovenských firiem nemá zazmluvnené dodávky elektriny a plynu na budúci rok. Čakanie firiem na pokles cien, ktoré sledujeme už od apríla, v spojení s vážnymi zmenami na trhu dodávateľov začína vytvárať tlak na oboch stranách. Firmy sa súčasne dožadujú kompenzácii cien, no vláda je viazaná…

O energiách (9/2021)

Prudké zvýšenia cien plynu a elektriny začínajú výrazne ovplyvňovať ekonomiky krajín EÚ. Momentálne výrazne negatívne dopady sa stávajú aktuálnou témou od manažérov firiem, cez investorov až po politikov. Toto obdobie nám môže ukázať do akej mieri uprednostníme ekonomiku pred ekológiou alebo sa budeme snažiť…

Ako si vybrať dodávateľa zemného plynu

Od koho odoberať plyn tak, aby bola vaša ponuka čo najvýhodnejšia? Vieme, že zorientovať sa v dodávateľských spoločnostiach nemusí byť jednoduché. Avšak pri správnom nastavení parametrov a jasnom definovaní porovnateľných položiek sa iste dopracujete k najlepšej ponuke a výberu vhodného partnera na budúce obdobie.

Ako zistiť, ktorá cena za plyn alebo elektrinu je skutočne najlacnejšia?

V prvom rade sa nedajte ohúriť iba výškou percentuálnej zľavy a vždy sa dodávateľa pýtajte na konečnú cenu po zľave. V prípade plynu je zase potrebné si zistiť, či cena zahŕňa skutočne všetky poplatky za dodávku, ktoré budú účtované.

Meranie kvality elektrickej siete ako prevencia výpadku

Akékoľvek výpadky v prevádzke sú nepríjemné a prinášajú celý rad negatívnych dôsledkov. O tom, do akej miery môžu byť spôsobené a ovplyvnené parametrami elektriny, nás presvedčí realizácia kontrolného merania.

Počuli ste už o jalovej energii? Vašu firmu môže vyjsť celkom draho

Jalová energia je nevyhnutná pre činnosť elektrických zariadení. Aby ale nespôsobovala zbytočnú finančnú záťaž, treba poznať dôvod jej vzniku a jej objem. Potom je možné navrhnúť riešenie, ktoré minimálne ovlyvní všku vašej faktúry za elektrickú energiu.

Ako vybrať vhodný kompenzátor jalovej elektrickej energie

Voľba vhodného typu a veľkosti kompenzátora je kľúčovým predpokladom zníženia výdavkov za elektrickú energiu viazaných na odber jalovej energie nad rámec tolerancie.

Nečakajte na nižšie ceny energií, firmám sa viac oplatí indexovanie

Prudko stúpajúce ceny za dodávku elektriny a plynu na burzách budú mať výrazný vplyv na náklady firiem v súvislosti so zabezpečením ich ďalšieho chodu. Najmä podniky, kde je spotreba energií významnou položkou nákladov, by mali veľmi rýchlo zrevidovať svoj zabehnutý spôsob nákupu a zabezpečiť si už teraz…

Ceny energií na burzách stále rastú

Je začiatok mája a ceny energií nám rastú. A vyzerá to tak, že ceny z konca roku 2020 sa už ťažko vrátia späť.

Koronokríza je príležitosť ako zvýšiť efektivitu aj pri nákupe energií na podnikanie

Firmy sú tvrdo zasiahnuté koronakrízou. Menia spôsob prevádzky a očakávajú adaptáciu ponuky a prístupu aj zo strany dodávateľov elektriny a plynu.

Ako nás vidíte alebo zopár výsledkov z prieskumu o značke ELGAS

Koncom roku 2020 sme realizovali prieskum znalosti značky a okrem iného sme zistili, že ELGAS patrí z hľadiska spontánnej znalosti značky do skupiny TOP 10 dodávateľov energií. Teší nás, že naši zákazníci sú s našimi službami nadpriemerne spokojní, ale stále je veľa vecí, ktoré chceme zlepšiť.

Poskytnutie priebehu merania spotreby elektriny vám môže ušetriť tisíce eur

Chcete skutočne výhodnú ponuku? Potom neváhajte a požadujte od obchodníka cenovú ponuku vypracovanú na základe vášho priebehového 15 minútového merania odberu.

Ako vybrať najvýhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie

Výber dodávateľa elektriny vôbec nemusí byť zložitá záležitosť. Pri správne zvolených parametroch posudzovania ponuky a jasnom definovaní porovnateľných položiek sa s veľkou pravdepodobnosťou dopracujete k výberu vhodného partnera na budúce obdobie dodávky energie.

Zmenou dodávateľa elektriny sa pripojenie do siete nemení

Väčšina podnikateľov sa snaží nájsť cestu ako minimalizovať svoje náklady. Nemusia mať obavy, že by zmena dodávateľa spôsobila potrebu meniť ich pripojenie do elektrickej siete napríklad budovaním nových vedení.

Neplaťte za elektrinu viac ako je treba

"Vybral som si tú najlacnejšiu elektrinu a nech robím čo robím, stále platím veľa", s takýmto tvrdením sa bežne stretávame pri rozhovoroch so zákazníkmi. Nie vždy je to ale tak. Prezradíme vám, kde sa dajú takmer vždy nájsť možnosti na úspory vo výške aj tisícok eur ročne.