Zmenou dodávateľa elektriny sa pripojenie do siete nemení

Väčšina podnikateľov sa snaží nájsť cestu ako minimalizovať svoje náklady. Nemusia mať obavy, že by zmena dodávateľa spôsobila potrebu meniť ich pripojenie do elektrickej siete napríklad budovaním nových vedení.

Elektroenergetika prešla od roku 2007 významnou zmenou. Dovtedy monopolní dodávatelia elektriny a plynu museli oddeliť obchodnú časť svojich spoločností od distribučnej. Vznikli zároveň noví tzv. alternatívni dodávatelia energií medzi ktorých patríme aj my – ELGAS – ktorí priniesli nové riešenia a rozšírili konkurenčnú ponuku výberu dodávateľov elektriny a plynu. Kým v obchode je kľúčovou činnosťou nákup elektriny od výrobcov a predaj koncovým spotrebiteľom, v distribúcii sa pozornosť venuje prevádzke a údržbe prenosových a distribučných sietí vrátane merania a odpočtov spotreby na jednotlivých odberných miestach.

Budovanie nových vedení a trafostaníc je vysoko nákladná investícia a rovnako aj ich následná prevádzka je finančne i technicky náročná. Vyžaduje si dlhý čas odpisovania, aby náklady boli pre užívateľov akceptovateľné a zároveň prevádzkovanie umožnilo čo najnižšiu poruchovosť s dodržaním kvalitatívnych podmienok dodávky samotnej. Tieto kľúčové fakty a mnoho ďalších dôvodov spôsobili, že  táto časť služieb  zostala monopolná a podlieha regulácii zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

komin elektrarne

Klienti si teda nemôžu vyberať distribučnú spoločnosť a bez ohľadu na dodávateľa elektriny majú vždy toho istého distribútora. Preto aj výška poplatkov za distribúciu bude vždy rovnaká bez ohľadu na to, s kým sa rozhodnú uzavrieť zmluvu na dodávku elektriny.

Žiadny zákazník nemusí mať obavu, že keď zmení dodávateľa elektriny, bude musieť zaplatiť vybudovanie nového pripojenia či vedení. To zostáva rovnaké a zmenou dodávateľa energie sa na distribúcii nič nezmení. A úplne rovnako to platí aj v prípade dodávok plynu – distribučná spoločnosť je na Slovensku len jedna.

Máte otázky?

Zaujalo vás niečo? Nenašli ste, čo ste hľadali? Dajte nám vedieť a my sa vám ozveme. Ďakujeme!

Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.