Evidencia závislých odberateľov od 1.7.2023

Platí nový postup pri preukazovaní nároku závislého odberateľa. Ak spĺňate definíciu, neodkladajte potrebné oznámenie.

Od 1.7.2023 platia nové pravidlá pre účastníkov trhu s elektrinou a plynom, ktoré menia spôsob vedenia evidencie závislých odberateľov elektriny a plynu. Ako to má konkrétne vyzerať v praxi si rozoberieme v tomto článku.

Spôsob preukazovania nároku

Na základe Vyhlášky č. 207/2023 Z. z.  a Vyhlášky č. 208/2023 Z. z.  zákazník naďalej môže pri uzatváraní zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu, alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu preukázať splnenie podmienok priamo svojmu dodávateľovi elektriny alebo plynu. V prípade elektriny zákazník môže preukázať splnenie podmienok prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a v prípade plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete.

Kto je závislý odberateľ?

Závislým odberateľom elektriny v domácnosti je odberateľ, ktorého životné funkcie sú závislé od odberu elektriny a ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a elektrinu využíva na vykurovanie. V prípade plynu ide o odberateľa plynu v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a plyn využíva na kúrenie.

zavisly_odebratel_definicia
Marketingový formulár

Pridajte sa k viac ako dvom tisícom manažérov a získajte prístup k newsletteru, ktorý vašej firme dodá energiu.

Raz mesačne a bez spamu: užitočné informácie z oblasti energetiky špeciálne pre firmy, rady ako ušetriť na nákupe, návody ako efektívne riadiť náklady na spotrebu.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Podmienky pre odberateľov elektriny

Splnenie podmienok sa v prípade odberateľov elektriny preukazuje nasledovne:

  1. preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a zaradením odberateľa elektriny do tarifnej skupiny na prístup do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny, ktorá je určená pre odberné miesta s vlastným vykurovaním, alebo
  2. potvrdením od ošetrujúceho lekára, ktorý preukazuje, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny.

Odberateľ elektriny alebo plynu na oznámenie splnených podmienok môže využiť aj tlačivá, ktoré sa spravidla nachádzajú na webových stránkach dodávateľa elektriny alebo plynu, alebo príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, resp. prevádzkovateľa distribučnej siete.

Závislý odberateľ elektriny v domácnosti môže byť raz ročne zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy vyzvaný na preukázanie, že u neho trvajú podmienky, na základe ktorých je zaradený do evidencie závislých odberateľov elektriny. Ak odberateľ nepredloží požadované doklady alebo ak doklady nepreukazujú priznanie statusu zraniteľného odberateľa, odberateľ elektriny bude vyradený z evidencie závislých odberateľov elektriny.

 

Podmienky pre odberateľov plynu

Pri odberateľovi plynu je potrebné sa preukázať preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a zaradením odberateľa plynu do tarifnej skupiny na účely prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu, ktorá je určená pre odberné miesta s vlastným vykurovaním.

Závislý odberateľ plynu v domácnosti je povinný každoročne do 31. marca preukázať prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo dodávateľovi plynu, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie závislých odberateľov. V opačnom prípade bude odberateľ plynu vyradený z evidencie závislých odberateľov plynu.

Zmena statusu v priebehu zmluvy

Existujúci zákazník môže získanie statusu závislého odberateľa elektriny alebo plynu oznámiť svojmu dodávateľovi alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete resp. sústavy aj v priebehu trvania už uzatvorenej zmluvy.

Strata statusu závislého zákazníka

Ak zákazník prestane spĺňať podmienky na zaradenie do evidencie závislých odberateľov elektriny, je povinný túto skutočnosť oznámiť dodávateľovi elektriny alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy do 10 dní odo dňa, keď tieto podmienky prestal spĺňať.

Zistite viac o energiách

Od 1.7. platí zmena v prideľovaní regulovanej ceny elektriny

Nová vyhláška odbremení zákazníka od povinnosti dokladovať spotrebu elektriny na priznanie regulovanej ceny. Dáta poskytne nezávislý operátor trhu na základe požiadavky dodávateľa.

Domácnosti nemajú drahé energie, ale nízke príjmy

Ceny energií na Slovensku pre domácnosti sú jedny z najnižších v Európe. Problém sú nízke príjmy a zlý stav bývania najmä u najchudobnejších domácností. Po zreálnení cien bude potrebná cielená pomoc tým najzraniteľnejším.

Naši zákazníci sú s nami spokojní

Naši zákazníci nadpriemerne ohodnotili energiu, ktorú sme im venovali. Potvrdil nám to nezávislý prieskum aj naša každodenná komunikácia.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.