Nájomca má od 1. mája nárok na zníženie poplatku za dodávku elektriny

Prenajímateľ je povinný preniesť zníženie cien elektriny a plynu do nájmu jednotlivých nájomcov priestorov. Týka sa to nielen čerpania kompenzácii, ale i zníženia poplatkov za distribúciu.

Ak prenajímate priestory, ste povinní zníženie poplatkov za elektrinu a plyn preniesť na nájomcov.

Minister varoval

Mnohí zostali prekvapení, keď počuli z úst ministra Hirmana upozornenie a výzvu, aby prenajímatelia kompenzácie premietli do zníženej sadzby pre svojich podnájomníkov. Upozornil, že na ministerstve majú už podnety a budú vykonávané kontroly.

V čom je podstata

V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je podnikaním v energetike dodávka elektriny (vrátane zabezpečenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny a ostatných služieb spojených s dodávkou elektriny) a dodávka plynu (vrátane zabezpečenia prepravy plynu, distribúcie plynu a ostatných služieb spojených s dodávkou plynu) pre iné osoby za nákupné ceny vrátane zložiek ceny za prenos elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny a zložiek ceny za prepravu plynu, distribúciu plynu a ostatné služby spojené s dodávkou plynu bez ďalšieho zvýšenia.V opačnom prípade by išlo o správny delikt vykonávania činnosti bez povolenia, za ktorý môže v zmysle § 91 ods. 2 písm. e) zákona č. 251/2012 Z.z. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví uložiť pokutu až do 300 000 eur.

Ak ste nájomca, upozornite svojho prenajímateľa na vyššie uvedenú skutočnosť a váš nárok na zníženie poplatkov za dodávku elektriny a plynu, pokiaľ prenajímateľ získal kompenzačný príspevok resp. budú mu znížené distribučné poplatky od 1. mája.

Zistite viac o energiách

Ako sa bude vyvíjať cena plynu?

Aktuálny vývoj na spotových trhoch s plynom je veľmi priaznivý a nie je zatiaľ dôvod na úvahy na odchod z neho.

8 rád pri zvažovaní fotovoltaiky

Aké sú fakty, ktoré by ste mali poznať predtým, ako sa rozhodnete investovať do fotovoltaiky? Poradíme vám, čo nepodceniť a ako pristupovať k rozhodnutiu s rozvahou. Od spôsobu prevádzky, cez umiestnenie, zohľadnenie životnosti, objemu výroby až po prepočet reálnej návratnosti. Zelené trendy sú fajn, no ideálne by…

MH SR zverejnilo novú výzvu na kompenzácie

Firmy a organizácie si už môžu požiadať o kompenzácie za január 2023.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.