Pripravte sa na výzvu Zelená podnikom už dnes!

Chcete do firmy fotovoltaiku či tepelné čerpadlo a zišlo by sa vám 70tis. eur? Pomôžeme vám získať nenávratný príspevok.

Program Slovensko má za cieľ realizovať opatrenia zamerané na podporu energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie a rozvoja inteligentných energetických systémov. Celkom je na tento účel vyčlenených viac ako 900 miliónov €. 

SIEA bude v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 realizovať štyri národné projekty zamerané na podporu inštalácií malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách na bývanie; využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch a rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky.

Od januára 2024 by mali mať možnosť mikro, malé aj stredné podniky zapojiť sa do výzvy Zelená podnikom a získať tak významný nenávratný príspevok na zlepšenie ich využívania energií.

Zelená podnikom

V rámci tohto projektu môžu mikro, malé a stredné podniky získať finančný príspevok do výšky 70-tisíc eur na vypracovanie energetických auditov a inštaláciu vhodných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie primárne pre vlastnú spotrebu.

 • Podporená bude inštalácia tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov, fotovoltických panelov a veterných turbín, ktoré nepoškodzujú ciele EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a spĺňajú pravidlá „výrazne nenarušiť“ (tzv. DNSH z anglického Do No Significant Harm) vrátane riešení na akumuláciu energie.
 • Cieľom projektu je zvýšiť využitie obnoviteľných zdrojov ideálne so spotrebou v mieste výroby s maximálnym inštalovaným výkonom do 250 kW. Na projekt je zatiaľ vyčlenených vyše 66 miliónov eur, z toho 22 miliónov pre MSP v Bratislavskom samosprávnom kraji a 44 miliónov eur pre ostatné regióny.
 • Princípom projektu je po verifikácii splnenia požiadaviek výzvy získať poukážku, ktorou bude možné financovať 35 % z celkových oprávnených výdavkov s možnosťou bonifikácie o 5 % v prípade zariadenia s okamžitým využitím vyrobeného tepla, chladu respektíve elektriny priamo u žiadateľa. Súčasťou má byť aj možnosť získať podporu na vypracovanie účelového energetického auditu do výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov na vypracovanie auditu, najviac však 2 500 eur. Konkrétny obsah auditu bude uvedený v usmernení, ktoré SIEA vopred zverejní.
manazer_premysla_o_energiach_OZE

ELGAS vám pomôže byť pripravený v správny čas

Ak máte záujem o výstavbu obnoviteľného zdroja a chcete využiť príležitosť získať poukážku až do výšky 70tis eur, zabezpečíme vám:

 • Energetický audit vypracovaný v súlade so zákonom č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a v zmysle rozsahu vyžadovanom pre účel požiadania o poukážku z projektu Zelená domácnostiam. 
 • Preveríme oprávnenosť vašej firmy o žiadosť, vyplníme všetky potrebné tlačivá a dáme vám vedieť, kedy je potrebné byť pripravený podať elektronicky žiadosť.
Limit_ponuka_zelena_domacnostiam
Marketingový formulár

Kontaktný formulár

Radi vám pomôžeme zapojiť sa do projektu Zelená podnikom, stačí vyplniť tento formulár a my sa vám do 48h ozveme. Po vyhodnotení náročnosti auditu vám predložíme nezáväznú a bezplatnú cenovú ponuku. 

Uveďte o aký obnoviteľný zdroj máte záujem (FTV, TČ, veternú elektráreň), akú máte dnes ročnú spotrebu elektriny a plynu, prípadne ďalšie dôležité informácie

Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Ako to má fungovať

Celý proces získania podpory by mal fungovať v 4 krokoch:

 1. ŽIADATEĽ: Vypracovanie energetického auditu + podanie žiadosti o poukážku
 2. SIEA: Overenie splnenia podmienok + podpis zmluvy a vydanie poukážky
 3. ŽIADATEĽ: Inštalácia zariadenia + podanie žiadosti o preplatenie poukážky obe zrealizované do 6 mesiacov od podpisu zmluvy
 4. SIEA: Overenie splnenia podmienok vrátane posúdenia reálnej výšky nákladov na realizáciu + preplatenie poukážky

 

Žiadosť o poukážku musí obsahovať:

 • Energetický audit
 • Vyhlásenie MSP o prijímaní pomoci za posledné 3 fiškálne roky (minimálna pomoc)
 • Vyhlásenie o kvalifikovaní sa podniku ako MSP

„Energetický audit musí byť vypracovaný pred podaním žiadosti o
príspevok a bude nevyhnutnou súčasťou žiadosti o vydanie poukážky. Musí byť účelový a zameraný na tú formu energie, ktorá má byť nahradená obnoviteľným zdrojom energie. Energetický audit bude vypracovávať odborne spôsobilá osoba.“

 

Z toho vyplýva, že v momente vyhlásenia výzvy majú väčšiu šancu uspieť žiadatelia, ktorí požiadajú o vydanie poukážky medzi prvými. Preto bude treba mať všetky potrebné doklady k dispozícii a reagovať hneď, ako bude výzva spustená.

Kto môže žiadať o poukážku?

Iba tzv. MSP firmy –  mikro, malé alebo stredné podniky. Za MSP pre potreby projektu Zelená podnikom bude považovaný každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu alebo oblasť podnikania. Poukážky tak budú môcť využiť aj osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, napríklad advokáti, notári či lekári.

 

MSP_podnik

Podrobnosti o plánovanej výzve

Výzva Zelená podnikom je národným projektom SIEA a o jeho základných parametrech informovala jeho projektová manažérka SIEA Ivana Zajíčková počas konferencie Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia, ktorá sa uskutočnila 19. a 20. septembra 2023 v Poprade. Jej prezentáciu si môžete pozrieť kliknutím, o aktuálnom stave nájdete najnovšie informácien na stránkach SIEA.

Očakáva sa, že výzva bude spustená v januári 2024, avšak je potrebné sledovať aktuálnu situáciu.

Zistite viac o energiách

SPOT od začiatku roka výrazne šetrí náklady

Produkt SPOT od ELGAS-u prináša skvelú cenu za energie a k tomu veľa ďalších výhod. Osloboďte sa a pridajte sa k našim spokojným zákazníkom.

Od novembra znižujeme opäť ceny a stále sme najlacnejší!

Od 1.11. 2023 opäť znižujeme ceny elektriny a plynu pre neregulovanú dodávku. Prinášame ceny zohľadňujúce aktuálny vývoj na trhu.

Štát vráti časť poplatkov za distribúciu

Opatrenie sa týka iba odberateľov, ktorí neboli v čase od 1.1. do 30.4.  vedení ako zraniteľní odberatelia.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.