Dokumenty a žiadosti na stiahnutie

Ponúkame vám možnosť stiahnuť si potrebné žiadosti, alebo prelistovať dokumenty súvisiace s našimi službami. Ak by vám čokoľvek nebolo jasné, alebo by ste mali záujem o hlbšie informácie, kontaktujte nás. Radi vám všetko vysvetlíme.

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti VERZIA B2 účinné od 1.12.2023

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti VERZIA B2 účinné od 20.10.2023

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti účinné od 28.11.2022

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti účinné od 28.11.2022

Práva a povinnosti odberateľa elektriny a plynu platné od 1.10.2022

Práva a povinnosti odberateľa elektriny a plynu platné do 30.9.2022

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 1.9.2022

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov účinné od 1.9.2022

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 18.03.2022

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov účinné od 18.03.2022

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.12.2021

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.12.2021

Rozhodnutie ÚRSO Maximálne ceny za dodávku elektriny pre odberné miesta zraniteľných odberateľov plynu zo dňa 10. 11. 2020 s účinnosťou od 1. januára 2021

Rozhodnutie ÚRSO Maximálne ceny za dodávku plynu pre odberné miesta zraniteľných odberateľov plynu zo dňa 7. 10. 2020 s účinnosťou od 1. januára 2021

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti účinné od 18.7.2018

Rozhodnutie úrso – obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti (nadobudnutie právoplatnosti 18.7.2018)

Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov plynu v domácnosti účinné od 17.7.2018

Rozhodnutie úrso – obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov plynu v domácnosti – nadobudnutie právoplatnosti 17.7.2018

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.01.2019

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky účinné od 18.7.2018

Rozhodnutie úrso – obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky – nadobudnutie právoplatnosti 17.7.2018

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.01.2019

Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky účinné od 17.7.2018

Rozhodnutie úrso – obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky – nadobudnutie právoplatnosti 17.7.2018

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.07.2018

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.06.2018

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 1.6.2017

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.07.2018

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.06.2018

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov účinné od 1.6.2017

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2022

Spoločnosť Elgas, s.r.o. nakupuje väčšinu elektriny na veľkoobchodnom trhu, na ktorom nie je možné určiť presný pôvod elektriny, preto podiel primárnych zdrojov reprezentuje národný palivový mix. Informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie, vrátane údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa alebo inom verejne dostupnom zdroji informácií.

Jadro Zemný plyn Uhlie Biomasa Slnečné Veterné Vodné Ostatné
50,47% 15,39% 7,43 6,24% 3,47% 4,47% 9,22% 3,30%