Dokumenty a žiadosti na stiahnutie

Ponúkame vám možnosť stiahnuť si potrebné žiadosti, alebo prelistovať dokumenty súvisiace s našimi službami. Ak by vám čokoľvek nebolo jasné, alebo by ste mali záujem o hlbšie informácie, kontaktujte nás. Radi vám všetko vysvetlíme.

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti VERZIA B2 účinné od 1.12.2023

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti VERZIA B2 účinné od 20.10.2023

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti účinné od 28.11.2022

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti účinné od 28.11.2022

Práva a povinnosti odberateľa elektriny a plynu platné od 1.10.2022

Práva a povinnosti odberateľa elektriny a plynu platné do 30.9.2022

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 1.9.2022

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov účinné od 1.9.2022

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 18.03.2022

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov účinné od 18.03.2022

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.12.2021

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.12.2021

Rozhodnutie ÚRSO Maximálne ceny za dodávku elektriny pre odberné miesta zraniteľných odberateľov plynu zo dňa 10. 11. 2020 s účinnosťou od 1. januára 2021

Rozhodnutie ÚRSO Maximálne ceny za dodávku plynu pre odberné miesta zraniteľných odberateľov plynu zo dňa 7. 10. 2020 s účinnosťou od 1. januára 2021

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti účinné od 18.7.2018

Rozhodnutie úrso – obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti (nadobudnutie právoplatnosti 18.7.2018)

Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov plynu v domácnosti účinné od 17.7.2018

Rozhodnutie úrso – obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov plynu v domácnosti – nadobudnutie právoplatnosti 17.7.2018

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.01.2019

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky účinné od 18.7.2018

Rozhodnutie úrso – obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky – nadobudnutie právoplatnosti 17.7.2018

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.01.2019

Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky účinné od 17.7.2018

Rozhodnutie úrso – obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky – nadobudnutie právoplatnosti 17.7.2018

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.07.2018

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.06.2018

Obchodné podmienky združenej dodávky elektriny pre koncových odberateľov elektriny okrem odberateľov elektriny v domácnosti a malých podnikov účinné od 1.6.2017

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.07.2018

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov účinné od 01.06.2018

Obchodné podmienky združenej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti a malých podnikov účinné od 1.6.2017

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v roku 2023

Spoločnosť Elgas, s.r.o. nakupuje väčšinu elektriny na veľkoobchodnom trhu, na ktorom nie je možné určiť presný pôvod elektriny, preto podiel primárnych zdrojov reprezentuje národný palivový mix. Informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie, vrátane údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa alebo inom verejne dostupnom zdroji informácií.

Podrobnejšie údaje nájdte na stránkach OKTE.

Jadro Fosílne zdroje Obnoviteľné zdroje
46,7% 48,6% 4,69%