Nezabudnite na revíziu elektrických a plynových zariadení

Predídete pokutám, no aj zbytočným úrazom pomocou pravidelnej revízie plynu a elektriny.

Revízia elektriny a plynu? Vyriešime ju za vás!

Povinnosť vykonávania revízií elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení ustanovuje samotná legislatíva.

Mnoho firiem v súčasnej dobe na túto zákonnú povinnosť zabúda, čo má často za následok vznik nepríjemných až život ohrozujúcich situácií.

Revízia elektriny a plynu

Predíďte situáciám ako sú:

 • pokuty za nevykonanú revíziu plynu a elektriny v stanovenom termíne,
 • úrazy a ujmy na zdraví,
 • škody na vašom, ale i cudzom majetku.

Okrem pravidelných revízií plynu a elektriny si energetické zariadenia, ktoré sú nové alebo prešli rekonštrukciou, vyžadujú pred ich uvedením do prevádzky tzv. východiskovú revíziu. Na túto východiskovú revíziu následne v budúcnosti nadväzujú práve spomínané pravidelné revízie plynu a elektriny.

Čo všetko eliminujete revíziou energetických zariadení?

 • Vznik úrazov a škôd na vašom, ale i cudzom majetku.
 • Trestno-právnu zodpovednosť za ujmy vzniknuté vašim zariadením.
 • Finančné postihy z dôvodu nedodržania termínov pravidelných
   revízií od kompetentných orgánov

Aké výhody získate, ak posuniete vykonávanie revízií na nás?

 • Sledovanie termínov pravidelných revízií.
 • Realizácia samotných revízií.
 • Vypracovanie správy o vykonaní revízie – revíznej správy.
 • Sledovanie prípadných zistených nedostatkov a ich operatívne odstraňovanie.

Priebeh revízie zariadení a dodanie revíznej správy

Náš certifikovaný revízny technik vykoná revíziu elektriny alebo plynu, a odstráni zistené nedostatky. Po dôkladnej kontrole vypracuje výslednú revíznu správu, ktorú budete v prípade vyžiadania predkladať príslušných orgánom

Ako prebieha revízia?

Revízia elektriny a plynu prebieha tak, že certifikovaný revízny technik skontroluje celkový stav zariadenia. Následne jeho ďalšiu prevádzku buď neobmedzí, pokiaľ nezistí nedostatky, alebo v prípade zistenia nedostatkov ich nariadi odstrániť, respektíve nevyhovujúce zariadenie úplne zakáže používať.

Po dôkladnej kontrole revidovaného zariadenia vám vypracujeme výslednú správu, s ktorou následne môžete vystupovať nielen pred orgánmi štátnej správy, ale napríklad aj pred samotnými poisťovňami v prípade vzniku poistných udalostí.

Kontrola zariadenia pozostáva:

 • kontrola stavu konštrukcie,
 • kontrola stavu izolačných vlastností,
 • kontrola stavu izolátorov,
 • kontrola stavu vodičov a ich spojov,
 • v prípade revízie olejového, transformátora aj zistenie stavu hladiny chladiaceho oleja.
Cena revízie elektriny a plynu sa pohybuje už od 100€ bez DPH.
Marketingový formulár

Revízie v pohode

Potrebujete spraviť revíziu a neviete ako na to? Radi vám pomôžeme, stačí keď nám zanecháte na seba kontakt a my sa vám ozveme.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

revizia elektrickych a plynovych zariadeni

Naši klienti hovoria

TPD elektro predajne

Som rád, ak mám oproti sebe dodávateľa, ktorý nielen rozumie potrebám…

VITÁLOS zákusky

Naša cukrárenská výroba je závislá od spoľahlivého výkonu…

Danfoss Power Solutions a.s.

S ELGAS-om spolupracujeme niekoľko rokov a posledné 3 roky…

Tobi Group

So službami spoločnosti ELGAS som maximálne spokojná. Fantastická…

AGROOSIVO – ÚSVIT

Chceme ďalej modernizovať a zároveň zvyšovať efektivitu našej…

MB 815

Hľadali sme dlhšiu dobu cestu, ako znížiť naše vysoké platby za fixnú…

C.F.

Oceňujem korektné jednanie zo strany ELGAS-u a poradenstvo pri výbere…

FORLIT Slovakia

So spoluprácou s ELGAS-om sme maximálne spokojní. Prešli sme…

H.M.H.-Drevovýroba Kociha

S ľuďmi v ELGAS-e sa nám výborne spolupracuje už tretí rok. Sú…

InnWood

Už tri roky od ELGAS-u berieme elektrinu a sme maximálne spokojní. Máme…

BIOFARMA Šuňava, PD Mengusovce

Boli sme milo prekvapení ústretovosťou a celkovo ochotou riešiť veci,…

Ján Celleng

S firmou ELGAS mám len tú najlepšiu skúsenosť. Poradili nám produkt,…

MOPS PRESS, s.r.o.

Vďaka Elgasu máme už roky stabilnú cenu za dodávku plynu i elektriny, na…

Radio, a.s.

Vo Funku vysielame 24/7, dodávka elektriny a náklady na ňu sú pre nás…

Enerbyt, s.r.o.

S Elgasom sme spokojní. Dodané energie od nich sú rýchlo a bezproblémovo…

ŠROTSERVIS

Využitím produktu OPTIbasic sme odhalili všetky negatívne javy, ktoré…

ABAST

V poslednom období sme vo vyúčtovacích faktúrach za elektrickú energiu…

Slovenská oceliareň Maxa Aichera

Vďaka OPTIbasic a Protokolu distribučných hodnôt sme identifikovali dôvod…

Pre viac informácii o revízií elektrických a plynových zariadení si môžete prečítať náš leták. Ak budete mať ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať alebo vyplňte náš nezáväzný kontaktný formulár. 

Spoľahlivo vykonaná revízia plynu a elektriny

Marketingový formulár

Máte otázky?

Zaujalo vás niečo? Nenašli ste, čo ste hľadali? Dajte nám vedieť a my sa vám ozveme. Ďakujeme!

Odoslaním kontaktného formulára prehlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciou o spracúvaní osobných údajov