Nezabudnite na revíziu elektrických a plynových zariadení

Predídete pokutám, no aj zbytočným úrazom pomocou pravidelnej revízie plynu a elektriny.

Revízia elektriny a plynu? Vyriešime ju za vás!

Povinnosť vykonávania revízií elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení ustanovuje samotná legislatíva.

Mnoho firiem v súčasnej dobe na túto zákonnú povinnosť zabúda, čo má často za následok vznik nepríjemných až život ohrozujúcich situácií.

revizia elektriny a plynu

Predíde sa situáciám ako sú:

 • pokuty za nevykonanú revíziu v stanovenom termíne,
 • úrazy a ujmy na zdraví,
 • škody na vašom, ale i cudzom majetku.

Okrem pravidelných revízií si energetické zariadenia, ktoré sú nové alebo prešli rekonštrukciou, vyžadujú pred ich uvedením do prevádzky tzv. východiskovú revíziu. Na túto východiskovú revíziu následne v budúcnosti nadväzujú práve spomínané pravidelné revízie.

Čo všetko eliminujete revíziou energetických zariadení?

 • Vznik úrazov a škôd na vašom, ale i cudzom majetku.
 • Trestno-právnu zodpovednosť za ujmy vzniknuté vašim zariadením.
 • Finančné postihy z dôvodu nedodržania termínov pravidelných
   revízií od kompetentných orgánov

Aké výhody získate, ak posuniete vykonávanie revízií na nás?

 • Sledovanie termínov pravidelných revízií.
 • Realizácia samotných revízií.
 • Vypracovanie správy o vykonaní revízie – revíznej správy.
 • Sledovanie prípadných zistených nedostatkov a ich operatívne odstraňovanie.

Priebeh revízie zariadení a dodanie revíznej správy

Náš certifikovaný revízny technik vykoná revíziu elektriny alebo plynu a odstráni zistené nedostatky. Po dôkladnej kontrole vypracuje výslednú revíznu správu, ktorú budete v prípade vyžiadania predkladať príslušných orgánom

Ako prebieha revízia?

Revízia elektriny a plynu prebieha tak, že certifikovaný revízny technik skontroluje celkový stav zariadenia. Následne jeho ďalšiu prevádzku buď neobmedzí, pokiaľ nezistí nedostatky, alebo v prípade zistenia nedostatkov, ich nariadi odstrániť, respektíve nevyhovujúce zariadenie úplne zakáže používať.

Po dôkladnej kontrole revidovaného zariadenia vám vypracujeme výslednú správu, s ktorou následne môžete vystupovať nielen pred orgánmi štátnej správy, ale napríklad aj pred samotnými poisťovňami v prípade vzniku poistných udalostí.

Kontrola zariadenia pozostáva:

 • kontrola stavu konštrukcie,
 • kontrola stavu izolačných vlastností,
 • kontrola stavu izolátorov,
 • kontrola stavu vodičov a ich spojov,
 • v prípade revízie olejového, transformátora aj zistenie stavu hladiny chladiaceho oleja.
Cena revízie elektriny a plynu sa pohybuje už od 100€ bez DPH.

Revízie v pohode

Potrebujete spraviť revíziu a neviete ako na to? Radi vám pomôžeme, stačí keď nám zanecháte na seba kontakt a my sa vám ozveme.

Odoslaním kontaktného formulára prehlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciou o spracúvaní osobných údajov

revizia elektrickych a plynovych zariadeni

Naši klienti hovoria

TRETIA VSC, a.s.

V ELGAS-e mám pocit výnimočnosti – vždy majú na mňa dosť času a…

TPD elektro predajne

Som rád, ak mám oproti sebe dodávateľa, ktorý nielen rozumie potrebám…

Fine Bakery

Výhodné ceny a dodávka elektriny aj plynu bez starostí. To je pre mňa…

VITÁLOS zákusky

Naša cukrárenská výroba je závislá od spoľahlivého výkonu…

Danfoss Power Solutions a.s.

S ELGAS-om spolupracujeme niekoľko rokov a posledné 3 roky…

CEO BAMIPA s.r.o.

Sme radi, že v ELGAS-e sme našli fér partnera. Diskutovali sme na konci…

Tobi Group

So službami spoločnosti ELGAS som maximálne spokojná. Fantastická…

ŠROTSERVIS

Využitím produktu OPTIbasic sme odhalili všetky negatívne javy, ktoré…

ABAST

V poslednom období sme vo vyúčtovacích faktúrach za elektrickú energiu…

Slovenská oceliareň Maxa Aichera

Vďaka OPTIbasic a Protokolu distribučných hodnôt sme identifikovali dôvod…

Pre viac informácii o revízií elektrických a plynových zariadení si môžete prečítať náš leták, prípadne nás kontaktovať ohľadom ďalších otázok, či nezáväznej objednávky cez kontaktný formulár.

Spoľahlivo vykonaná revízia plynu a elektriny

Máte otázky?

Zaujalo vás niečo? Nenašli ste, čo ste hľadali? Dajte nám vedieť a my sa vám ozveme. Ďakujeme!

Odoslaním kontaktného formulára prehlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciou o spracúvaní osobných údajov