Elektrina

Elektrická energia alebo elektrina, je forma energie, ktorá vzniká pohybom elektrónov z jedného do druhého miesta. Rovná sa spotrebe energie v čase v danom elektrickom obvode. Elektrina je schopnosť elektrického poľa konať elektrickú prácu. Existuje priama úmera medzi veľkosťou elektrického poľa a vykonanou prácou.

Elektrickú energiu je možné transformovať na iné formy energie, ako je mechanická energia, tepelná energia, svetelná energia a iné. Meria sa v Jouloch [J], ale v praxi je používanejšou jednotkou Watt [W].

Delenie elektrickej energie

Elektrická energia je charakterizovaná prúdom (tokom elektrického náboja) a napätím (potenciálom elektrického náboja dodávať energiu). Elektrický výkon sa dosahuje akoukoľvek kombináciou hodnôt prúdu a napätia. Rozoznávame dva základné typy:

  • Jednosmerný prúd (z ang. direct current=DC) – elektrický náboj sa pohybuje vždy rovnakým spôsobom prostredníctvom zariadenia, ktoré prijíma energiu.
  • Striedavý prúd (z ang. alternating current=AC) –  elektrický náboj sa pohybuje tam a späť v zariadení, ktoré prijíma energiu. Rozdeľuje sa na tri typy: zdanlivá sila (apparent power), aktívny výkon (active power) a reaktívny výkon (reactive power).
Elektrina

Výroba elektrickej energie

Elektrická energia pre potreby dodávky do elektrickej rozvodnej siete sa získava z rôznych zdrojov. Pokiaľ pochádza z premeny vodnej, veternej, slnečnej, geotermálnej energie hovoríme o tzv. zelenej energii z obnoviteľných zdrojov. Donedávna bolo najrozšírenejším spôsobom získavanie elektriny prostredníctvom premeny pri spaľovaní fosílnych palív najmä uhlia, ktoré je dnes z hľadiska snahy o znižovanie emisií CO2 výrazne najmä v Európe na ústupe. Na Slovensku má najvyšší podiel výroba elektriny v jadrových elektrárňach.

Výroba tepelnej energie

Tepelná energia je neoddeliteľnou súčasťou našich domovov a komerčných priestorov. Predstavuje energiu vznikajúcu v dôsledku vnútorného pohybu častíc a je základom pre vykurovanie, ohrev vody a mnoho ďalších využití. Elgas, dodávateľ energie s dlhoročnými skúsenosťami, rozumie potrebám svojich zákazníkov. Naše služby sú postavené na pilieroch profesionality a inovácií. Vykonávame energetické analýzy, audity, implementujeme systémy monitoringu a riadenia energií, pravidelnú údržbu zariadení. Zabezpečíme vám realizáciu fotovoltaických elektrární na kľúč.

Zistite viac o energiách

Neplaťte za elektrinu viac ako je treba

"Vybral som si tú najlacnejšiu elektrinu a nech robím čo robím, stále platím veľa", s takýmto tvrdením sa bežne stretávame pri rozhovoroch so zákazníkmi. Nie vždy je to ale tak. Prezradíme vám, kde sa dajú takmer vždy nájsť možnosti na úspory vo výške aj tisícok eur ročne.

Ako vybrať najvýhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie

Výber dodávateľa elektriny vôbec nemusí byť zložitá záležitosť. Pri správne zvolených parametroch posudzovania ponuky a jasnom definovaní porovnateľných položiek sa s veľkou pravdepodobnosťou dopracujete k výberu vhodného partnera na budúce obdobie dodávky energie.

Meranie kvality elektrickej siete ako prevencia výpadku

Akékoľvek výpadky v prevádzke sú nepríjemné a prinášajú celý rad negatívnych dôsledkov. O tom, do akej miery môžu byť spôsobené a ovplyvnené parametrami elektriny, nás presvedčí realizácia kontrolného merania.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.