Plyn

Plyn je podľa formálnej fyzikálnej definície látka, ktorá nemá pevný objem alebo určitý tvar. Namiesto toho má tvar nádoby, v ktorej je uskladnený, pretože molekuly plynu sa môžu voľne pohybovať jedna vedľa druhej. Plyny sú horľavé látky, ktoré môžu po zmiešaní so vzduchom explodovať.

Rozdelenie plynu

Vedci pracujú s pojmami ideálny plyn a skutočný (reálny) plyn. Práve ideálny plyn sa využíva k skúmaniu všeobecných vlastností plynov, medzi ktoré aktuálne patria: stlačiteľnosť, pružnosť, deliteľnosť, tekutosť, nestály objem, rozpínavosť s rovnakým tlakom v uzavretom telese vo všetkých smeroch (Pascalov zákon). Skutočný plyn sa od ideálneho odlišuje najmä tým, že má viskozitu, teda vnútorný mechanický odpor.

Plyn

Využitie plynu

Z pohľadu energetiky patrí zemný plyn k najdôležitejším palivám vďaka zemným zásobám, ktorými naša planéta disponuje. Spaľovanie tohto typu paliva je najekologickejšie (produkuje najnižšie emisie) spomedzi fosílnych palív a neprodukuje ani sadze či popol. Takto spotrebovaný plyn sa meria pomocou plynomeru v litroch [dm3] alebo metroch kubických [m3].

Ako si vybrať dodávateľa zemného plynu

Od koho odoberať plyn tak, aby bola vaša ponuka čo najvýhodnejšia? Vieme, že zorientovať sa v dodávateľských spoločnostiach nemusí byť jednoduché. Avšak pri správnom nastavení parametrov a jasnom definovaní porovnateľných položiek sa iste dopracujete k najlepšej ponuke a výberu vhodného partnera na budúce obdobie.

O energiách (11/2021)

November sa niesol v znamení rastu ceny ročnej dodávky elektriny aj plynu. Nord Stream 2 definitívne v roku 2021 spustený nebude. Zároveň sa uskutočnilo niekoľko dôležitých krokov v oblasti slovenskej legislatívy.

Ako zistiť, ktorá cena za plyn alebo elektrinu je skutočne najlacnejšia?

V prvom rade sa nedajte ohúriť iba výškou percentuálnej zľavy a vždy sa dodávateľa pýtajte na konečnú cenu po zľave. V prípade plynu je zase potrebné si zistiť, či cena zahŕňa skutočne všetky poplatky za dodávku, ktoré budú účtované.