Prevádzkujte transformátor bez starostí

Prevádzka transformačnej stanice je nielen technicky ale aj administratívne náročná. Pre drvivú väčšinu našich klientov je ekonomicky efektívnejšie, ak sa o ňu postaráme za nich.

Pracovník elektrárne počas servisu a opravy transformátora

Zabezpečíme vám spoľahlivú a bezpečnú prevádzku transformátorov

Prevádzkovanie trafostanice so sebou prináša množstvo povinností, ktoré je pri tejto činnosti potrebné dodržiavať. Iba tak je totiž možné zabezpečiť jej spoľahlivú, správnu a bezpečnú prevádzku.

Ak vlastníte alebo prevádzkujete transformačnú stanicu, ste povinní zabezpečiť všetky zákonom stanovené úkony spojené s jej prevádzkou. Tieto úkony môže zabezpečovať výlučne odborne spôsobilá osoba a musí ich realizovať v zákonom predpísaných lehotách a rozsahu.

Keďže mnohé firmy takéto osoby nezamestnávajú a celá problematika je dosť vzdialená od ich hlavného predmetu podnikania, ponúkame vám možnosť prenechať tieto starosti na nás. My sa o prevádzku vašej transformačnej stanice profesionálne postaráme.

Revízia transformátorov

Súčasťou prevádzky trafostanice je okrem iného aj pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok, tzv. revízií. Pravidelné a poctivé vykonávanie revízií transformátorov je nutným predpokladom bezpečnej a bezproblémovej prevádzky.

Revízia zahŕňa meranie transformátora, skúšanie a kontrolu elektrických zariadení s cieľom odhaliť prípadné skryté vady, ktoré by mohli viesť k situáciám ohrozujúcim zdravie alebo majetok. Samotné merania sa vykonávajú s použitím najmodernejšej meracej techniky a to buď tzv. za studena, kedy prevádzka stojí, alebo pod plnou záťažou trafostanice.

Pri prevádzke garantujeme

  • pravidelnú aktualizáciu a kontrolu prevádzkovej dokumentácie (miestne prevádzkové predpisy),
  • periodické vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie transformátora),
  • realizácie termovíznych meraní,
  • vykonávanie pravidelne predpísanej údržby, kontroly a čistenia NN a VN častí,
  • odstraňovanie porúch a havárií na trafostaniciach.
Marketingový formulár

Prevádzkujte vaše trafo bez starostí

Ak vlastníte alebo potrebujete prevádzkovať transformačnú stanicu, postaráme sa o všetko potrebné za vás. Získate bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a pritom sa vyhnete aj nemalej administratíve. Všetky služby zrealizujeme profesionálne a v súlade s legislatívou.

Ak sa chcete zbaviť jednej veľkej starosti, vyplňte prosím nižšie uvedený formulár a my sa vám ozveme a prediskutujeme vaše predstavy a nájdeme vhodné riešenie.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním údajov na marketingový účel a vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Spoľahlivý servis a oprava transformátorov

V prípade záujmu vám okrem prevádzky zabezpečíme aj servisné služby ak príde k poruche transformačnej stanice:

  • servisný zásah 24/7 kedykoľvek v prípade potreby,
  • urýchlené obnovenie dodávky energií v prípade poruchy alebo havárie, a to v priemere už do 2 hodín od jej nahlásenia,
  • aktívnu komunikáciu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy ako i ďalšími zúčastnenými stranami,
  • technickú podporu v prípade riešenia poistnej udalosti, súvisiacu s poruchou alebo haváriou,
  • zabezpečenie vykonania nevyhnutných opráv transformátora po havárii v prípade potreby.

Kvalitná prevádzka transformátora zabráni sankciám a minimalizuje škody z výpadkov

Nedostatok náležitej pozornosti a riadnej starostlivosti o prevádzku trafostanice môže v lepšom prípade viesť „len“ k materiálnym škodám v podobe dlhodobého výpadku výrobného procesu, no nie zriedka aj k vážnym úrazom pracovníkov.

Povinnosť zabezpečiť riadnu prevádzku trafostanice vyplýva aj zo vzťahu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS), do ktorej je dané odberné miesto pripojené. Jej zanedbanie môže preto viesť k finančným sankciám, alebo až k odpojeniu zo strany PDS z dôvodu neplnenia stanovených technických parametrov určených v miestnych prevádzkových predpisoch (MPP).

Práve vypracovanie a aktualizovanie MPP je povinnosťou prevádzkovateľa vyhradeného technického zariadenia, medzi ktoré patria aj trafostanice.

Trafostanica

Nájsť odborníka nie je jednoduché ani lacné

Aby ste zabezpečili  riadnu prevádzku trafostanice, môžete zamestnať vlastného pracovníka, ktorý je odborne spôsobilý na takýto charakter práce. V takom prípade však musíte znášať aj všetky povinnosti, ktoré z takéhoto pracovného vzťahu vyplývajú, teda pravidelné vzdelávanie a preskúšanie zamestnanca, odvodová a mzdová agenda a pod.. Preto je výhodnejšie, ak túto povinnosť zveríte nám.

V rámci zmluvného vzťahu pre vás vieme zabezpečiť realizáciu opatrení, ktoré definuje príslušná legislatíva. Zároveň zastrešíme kontrolu platnosti a aktuálnosti prevádzkových dokladov, technickej dokumentácie vrátane dokladov o vykonaných revíziách, skúškach a meraniach transformátora, a to všetko prostredníctvom certifikovaných profesionálov v tomto odbore.

Zistite viac o energiách

O energiách (11/2021)

November sa niesol v znamení rastu ceny ročnej dodávky elektriny aj plynu. Nord Stream 2 definitívne v roku 2021 spustený nebude. Zároveň sa uskutočnilo niekoľko dôležitých krokov v oblasti slovenskej legislatívy.

Meranie kvality elektrickej siete ako prevencia výpadku

Akékoľvek výpadky v prevádzke sú nepríjemné a prinášajú celý rad negatívnych dôsledkov. O tom, do akej miery môžu byť spôsobené a ovplyvnené parametrami elektriny, nás presvedčí realizácia kontrolného merania.

Počuli ste už o jalovej energii? Vašu firmu môže vyjsť celkom draho

Jalová energia je nevyhnutná pre činnosť elektrických zariadení. Aby ale nespôsobovala zbytočnú finančnú záťaž, treba poznať dôvod jej vzniku a jej objem. Potom je možné navrhnúť riešenie, ktoré minimálne ovlyvní všku vašej faktúry za elektrickú energiu.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.

Marketingový formulár

Máte otázky?

Zaujalo vás niečo? Nenašli ste, čo ste hľadali? Dajte nám vedieť a my sa vám ozveme. Ďakujeme!

Odoslaním kontaktného formulára prehlasujete, že ste sa oboznámili s Informáciou o spracúvaní osobných údajov