Začíname vracať časť distribučných poplatkov

V nadväznosti na novelu nariadenia č. 465/2022 Z. z., začíname zasielať naším zákazníkom časť poplatku za straty, systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému. 

Koho sa opatrenie týka

Opatrenie sa týka výlučne odberateľov, ktorí neboli do 30. apríla 2023 vybranými zraniteľnými odberateľmi elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. a platili od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 tarifu za straty pri distribúcii elektriny, tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému vo výške schválenej alebo určenej úradom, ktorá bola vyššia ako tieto tarify a poplatky pri distribúcii elektriny od 1. mája 2023. 

Koľko peňazí dostanú naši zákazníci späť

Celková suma je u každého zákazníka iná a odvíja sa od výšky spotrebovanej elektriny od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 a rozdielu tarify za straty, systémové služby a prevádzkovanie systému pri distribúcii elektriny uhrádzanej v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 a týchto taríf a poplatkov pri distribúcii elektriny od 1. mája 2023.

Forma realizácie

Zákazníkom postupne od 18.10. 2023 budú zasielané opravné faktúry, v ktorých je zohľadnený predmetný rozdiel v cene.

V zmysle Obchodných podmienok združenej dodávky pre koncového odberateľa sme oprávnení predmetnú platbu započítať s akýmkoľvek peňažným záväzkom zákazníka voči nám, ktorý je po lehote splatnosti.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom mailu fakturacia@elgas.sk.

Znenie sprievodného listu k faktúram

Zistite viac o energiách

Prieskum ÚRSO potvrdil – naše cenníky sú najnižšie na trhu!

Septembrový prieskum ÚRSO potvrdil, že ELGAS má najnižšie ceny v cenníkoch neregulovanej dodávky na slovenskom trhu.

Od novembra znižujeme opäť ceny a stále sme najlacnejší!

Od 1.11. 2023 opäť znižujeme ceny elektriny a plynu pre neregulovanú dodávku. Prinášame ceny zohľadňujúce aktuálny vývoj na trhu.

SPOT od začiatku roka výrazne šetrí náklady

Produkt SPOT od ELGAS-u prináša skvelú cenu za energie a k tomu veľa ďalších výhod. Osloboďte sa a pridajte sa k našim spokojným zákazníkom.

Naša férová ponuka pre podnikateľov

Stabilita

Stabilita

Viac než 10-ročné skúsenosti na trhu a preverená stabilita zabezpečia kontinuálne dodávky energie, na ktoré sa môžu naši klienti spoľahnúť.

Výhodná cena

Výhodná cena

Dlhoročné skúsenosti a flexibilná štruktúra firmy nám umožňujú ponúknuť služby za výhodnejšie ceny.

Úspora energie

Úspora energie

Naše služby vám prinesú reálnu výhodu v podobe ušetrenej energie a v konečnom dôsledku aj v úspore firemných nákladov.

Ľudskosť

Ľudskosť

Vyznávame individuálny prístup k zákazníkom. U nás sa rozprávate s konkrétnym človekom, ktorý vás vypočuje a snaží sa vám pomôcť.